Kurumsal Dayanıklılık Nasıl Sağlanır?

Bireyler gibi kurum ve kuruluşların da zor şartlara direnebilmesi, beklenmedik durumlarda ayakta kalabilmesi, dayanma güçlerine bağlı. Kurumsal dayanıklılığı belirli bir seviyenin üzerinde olan işletmelerin gelecekte de varlığını sürdüreceği öngörülür. Peki, kurumsal dayanıklılık nasıl sağlanır? Yanıtlar, yazımızda:

Kurumsal Dayanıklılık için Neler Yapmalı?

İşletmelerin yegâne amacı kâr marjlarını artışa geçirmek değil, aynı zamanda umulmadık gelişme ve değişiklikler karşısında varlıklarını idame ettirmedir de. Endüstriyel kazalar, teknoloji servislerinde ya da tedarik zinciri hizmetlerinde yaşanan kesintiler, doğal afetler, terör saldırıları, toplumsal olaylar, siber saldırılar, hava olayları ve benzeri beklenmedik durumlar karşısında korunaklı hâle gelinebilmesi ve başarının sürdürülebilir hâle getirilmesi için de kurumsal dayanıklılığın sağlanması, artırılması gerekir. Bu nedenle kurumsal dayanıklılık, işletmelerin gündeminde tutulması gereken önemli bir konudur.

Dayanıklılık, yarattığı algının aksine her savaştan galip çıkmak değil, mağlup olunsa da yeniden savaşacak gücü korumak ve güçlükler ile problemlerin ayırdında olmak anlamını taşır.

Makers Türkiye olarak kurumların çalışanlarına özel hazırladığımız yeni nesil liderlik programları ile ekip olma, değişime açık olma ve 21.yy yetkinlikleri gibi yenilikçi konularda danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Kurumunuz ile sizde faydalanın: [email protected]

 

İşletme kültürü ve stratejik seçimlerle yakın ilişkili olan kurumsal dayanıklılığın sağlanmasının kaidesini ise güçlü ilişkiler kurulması ile sosyal çevrenin genişletilmesi oluşturur. Güçlü ve sürdürülebilir iletişim şirket içinde başlamalı ve müşterilerden paydaşlara genişletilmelidir. Kurumsal dayanıklılık için ayrıca kurumun artı ve eksi yönlerinin bilinmesi, şirket içi temel değerler oluşturulup paylaşılması, değişime ve farklı fikirlere açık olunması da gerekir.

Dayanıklı olma yolunda benimsenecek yaklaşımlardan bazıları öne çıkar. Bu yaklaşımlar:
  • Faaliyet alanlarını çeşitlendirmek, faaliyet gösterilen bölgeyi genişletmek. Tek bir bölgede faal olmanın ya da tek bir alanda üretim yapmanın beraberinde getirdiği risk, çok yönlü olmaya kıyasla her zaman daha büyüktür. Bu nedenle yeterli seviyeye ulaşıldığında ürün ya da hizmetleri çeşitlendirmek ve hizmet ağını peyderpey büyütmek, şirketlerin zorluklar karşısında ayakta durabilmelerine olanak sunar.
  • Organizasyon ve yatırım noktalarında esnek yaklaşımları benimsemek. Klasik düşüncelerden sıyrılıp faaliyet sürecinin tüm aşamalarında esnek yaklaşımları benimsemek ve yeni yöntemler deneyerek en iyiye ulaşmaya çalışmak, şirketlerin daha dayanıklı hâle gelmesine büyük katkıda bulunur.
  • Girdileri yedeklemek. Özellikle kritik girdileri çıktı hâline getiren şirketlerin bu girdileri yedeklemesi, herhangi bir beklenmedik olay karşısında sıfırdan başlamanın önüne geçer. Girdilerin yedeklenmesinin yanı sıra örneğin elektrik kesintilerinde bilgilerin kaybolmaması için de önlem almak (jeneratör kullanımı gibi) yine aynı şekilde, işleyişin kayıplar yaşanmadan devam ettirilebilmesine olanak sunar.
  • Beklenmedik durum senaryoları yaratıp önlem almak, bugünden alternatif çözümler üretmek: Kurumsal dayanıklılık için inovatif bakış açısına sahip olunması gerekir. Bu bakış açısıyla her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak beklenmedik olaylar karşısında uygulamaya alınacak eylem planları oluşturulmalıdır. Farklı çözümlerin bugünden hazırlanmış olması, kurumları güvenli bir şekilde geleceğe taşır.
  • Farklılaşma ve adaptasyon kararları için yönetime başvurmadan sorumluluk alabilecek birimler oluşturmak. Hiyerarşik yapı, faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesine olanak sunuyor olmakla birlikte gerekli durumlarda esnetilebilir özellikte oluşturulmalıdır. Yani, kaos ortamında birimlerde yönetime danışmadan da anlık karar alabilecek yetkinlikte çalışanların yetiştirilmesi, dayanıklılığa katkıda bulunan önemli bir eylemdir.
  • Hatalardan ders çıkarmak: Hatalara saplanıp kalmak ve tekrar tekrar aynı hataları yapmak, kurumsal dayanıklılığı zedeleyen bir etmendir. Dolayısıyla bir hatanın olumsuzluklarının üzerinde durmak yerine kaynağına inmeli, gerekli dersler çıkarılıp önlemler alarak yola devam edilmelidir.
  • Kararları, şeffaf ve hızlı bir şekilde yapılan bilgi paylaşımları sonrası almak: Kuruluşların yönetimi için doğru bilginin önemi büyüktür. Öte yandan bu bilginin kararlara yansıtılamaması değerinin azalmasına yol açar. Bu nedenle ilgili işaretler doğru okunmalı, edinilen bilgi doğru yorumlanıp şeffaf bir şekilde ortaya konduktan sonra en doğru kararların alınması için gerekli adımlar atılmalıdır.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*

bir yorum bırakın