Kurumlar Neden Girişimlere Yatırım Yapmalı?

Kurumsal işletmeleri geleceğe hazırlamak noktasında inovasyon odaklı stratejilerin payı yadsınamaz. Şirketlerin kurumsal inovasyonu benimseyerek organizasyonlarını sürdürülebilir noktaya getirdiklerini ve daha da önemlisi rekabet avantajı elde ettiklerini görüyoruz. Elbette her kurumun kendine has bir kültürel yapısı ve duruşu vardır; ancak söz konusu şirket kültürünün yenilikçi yaklaşımlarla dengelenmesi oldukça hassas bir noktadır.

Rekabet ortamının çok daha yoğun şekilde yaşandığı günümüzde kurumsal girişim hamlelerini doğru yönlendiren şirketler, kolayca fark yaratabilmektedir. İnovasyon konusunda çeşitli modellere yönelen markalar için startup girişimler ile yapılacak iş ortaklıkları, son derece cazip bir opsiyon olarak kabul görür. Bu içeriğimizde kurumların yeni girişimlere neden yatırım yapmaları gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Girişimlerle Yapılan İş Birliği Neden Önemlidir?

Son yıllarda kurumsal girişim kapsamında pek çok şirket, startuplar ile çalışmanın son derece makul bir seçenek olduğunu keşfetmeye başladı. Nitekim söz konusu alanda yapılan çalışmalar bambaşka bir boyuta ulaştı. Yerel ve global düzeyde startup-kurumsal ilişkisine dair pek çok başarılı örnek, bu veriyi önemli ölçüde desteklemektedir. İnovasyonu ve yeni nesil girişimciliği desteklemek adına markalar yoğun bir çaba sarf ediyor. Startuplar ile kurulacak yaratıcı iş birliktelikleri, inovasyonu teşvik etmek açısından son derece ideal bir seçenek olarak kabul görüyor.

Kurumsal girişim özelinde startup girişimlerle kurulan proje ortaklıkları, süreç boyunca her iki tarafa da çok ciddi avantajlar sağlıyor. Özellikle kurumsal işletmelerin bu sayede kolayca ürünlerini ya da hizmetlerini geliştirebildiklerini ve ölçeklendirebildiklerini görebiliyoruz. İnovasyonun ruhu gereği startup-kurumsal iş birliktelikleri, var olan pek çok şeyi yıkmakla başlamaktadır. İşletmeler kendilerini belli ölçüde değiştirip dönüştürmezlerse, bu tip iş birlikteliklerine dahil olmaları ya da başarılı olmaları olanaksız hale gelir. Bir bakıma değişmenin ve gelişmenin itici desteği ile inovatif yaklaşımlara ve yenilikçi stratejilere adapte olmaları gerekir.

İşletmelerin, ürün geliştirirken ya da hizmet sunarken yaşamın akışını ve teknolojinin gidişini de yakından takip edebilmesi, bu noktada belirleyici detaylardan birisidir. Kurumsal girişim ve startup ilişkisi, birbirini tamamlayan unsurlar olması nedeniyle tam olarak bu noktada devreye girer. Kurumlar, startup girişimlerin çevik modellerinden, enerjilerinden ve yenilikçi/ yaratıcı yaklaşımlarından yararlanmak durumundadır.  Her iki tarafın da birbirlerini ekonomik açıdan tamamlamaları, çok önemli fırsatlar doğurmaktadır.

Kurum içi AR-GE projeleri tıkanan, kar marjları düşen işletmeler, belli teknolojilere startuplar üzerinden yatırım yapma kararı alabilmektedir. Deneyimli yöneticilerin de gayet iyi bir şekilde bildiği üzere kimi zaman piyasadaki tüm dengeleri değiştirecek bir girişimin ne zaman ve nereden çıkacağı belli olmuyor. Bu nedenle de “Yenemiyorsan, onlara dahil ol” yaklaşımının daha fazla benimsendiğini görebiliyoruz. Peki kurumlar için bu iş birliğinin diğer yararları nelerdir? Gelin bu sorunun yanıtına daha yakından bakalım.

Kurumlar için Startup İş Birliğinin Faydaları

Startup girişimler ile kurumsal işletmeler arasındaki birliktelikler, açık inovasyon prensiplerine dayanır. Özellikle kurumların yıkıcı teknolojilerle tanışmalarına olanak sağlar. Büyük kurumlar, bu iş birlikteliği sayesinde ana faaliyetlerinde yer alan gelirlerini artırma şansı bulur. Öte yandan iş alanını daha da genişletebileceği için değer yaratmış olur.

Rakip şirketler karşısında kolayca rekabet avantajı elde eder. Yeni girişimlere yüzünü çeviren işletmeler, her türlü yenilikçi yaklaşıma daha kolay uyum sağlamaya başlar. İnovasyonu bir kurum kültürü haline getirerek, hızlı şekilde değişen dünyada ayakta kalmayı başarır. Bu oluşan kültür sayesinde uzun vadede çalışanların da girişimci bir ruha sahip olmaları teşvik edilmektedir. Kurumsal girişim bağlamında yeni gelir kaynakları oluşturabilen şirketler, müşteri kitlesine inovatif hizmetler sunar.

Şirketlerin dışarıdan yatırım yapmaları, ekonomik olarak büyüme ve tanınma şansı bulmaları, itibar kazanmaları ve deneyimli yöneticilerden mentorluk desteği alabilmeleri de startup girişimler için bu sürecin artı tarafları olarak değerlendirilebilir.

Fark yaratan inovatif stratejiler oluşturmak ve startup iş birliktelikleri sayesinde kurumunuzda sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için Makers Türkiye ekibi ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.