Kurum İçi Girişimcilik Nedir?

Kurum içi girişimcilik, günümüz rekabet koşullarında şirketler ve markalar için giderek önem kazanan bir konu haline gelmiş durumdadır. Öyle ki şirketler çalışanlarının girişimci ruhunu ortaya çıkarmaya çalışan programlara daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır. Artık kurumsal işletmeler, çalışanlarının yenilikçi, yaratıcı fikirler geliştirmelerini ve öte yandan da bir ürüne ya da hizmete dönüşebilecek girişimcilik özelliklerine sahip olmalarını bekliyor. Dolayısıyla kurum içi girişimcilik konusunda markalar, çalışanlarını teşvik ederek önemli avantajlar yaratmak istiyor. Bu içeriğimizde günümüz iş dünyasının yükselen değerlerinden biri olan “kurum içi girişimcilik” kavramına içeriden bir gözle bakmaya çalışacağız.

Kurum İçi Girişimciliğin Geçmişten Günümüze Artan Önemi

Geçmişte yalnızca kurumlarda çalışanların görüşlerini belirtebileceği dilek, şikayet ve öneri kutuları vardı. Günümüzde bu kutuların devrinin kapandığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Artık zorlu rekabet koşulları karşısında kurumlar ön plana çıkmak için çalışanlarını için birçok farklı yöntem geliştiriyor ve onların girişimcilik eğilimlerini yükseltmeye çalışıyor. Kurumlar çalışanlarının yenilikçi ve yaratıcı görüşlerine değer verip, bu fikirleri geliştirmek adına yoğun şekilde çaba sarf ediyor. Öyle ki kurum içi girişimcilik için şirketler yapılarında birçok değişim ve dönüşüm gerçekleştirmeyi göze alıyorlar.

Terim olarak kurum içi girişimcilik ilk kez 1985 yılında Gifford and Elizabeth Pinchot tarafından kullanılmıştır. Kavramın oluşumundan sonra dev bilgisayar şirketlerinin de kullanması dikkat çekicidir. Kurum içi girişimciliğin aktif olarak kullanılması ile beraber aslında işletmelerde, çalışanların fikirlerine daha çok değer verilmeye başlanmıştır. Şirketler kurum içi girişimciliği çalışanları üzerinden yaratarak önemli ayrıcalıklar sağlamaya başlamıştır.

Girişimcilik Doğuştan mı Gelir? Sonradan Girişimci Olunabilir mi?

Her kurumda kendiliğinde girişimci karakter özelliklerine sahip kişiler çalışabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre zaten çalışanların yüzde 20’sinden fazlasında girişimcilik eğilimleri kendiliğinden baş göstermektedir. Hatta kuşaklar arasında, Y kuşağının kendi yeteneklerini gösterebilecek kurumlarda çalışmayı tercih ettikleri biliniyor. Dünyadaki dev şirketler de kurum içi girişimciliğe önem vererek çalışanlarının bu şekilde seçiyor.

Elbette girişimci özellikleri diğer çalışanlar kadar aktif olmayan çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri mümkün. Kurumların iş geliştirme dönemlerinde yenilikçi fikirlere olan ihtiyaçları gibi durumlarda çalışanların kurum içi girişimcilik özelliklerinin gelişmesi söz konusu olabiliyor. Geleneksel yapıdaki şirketlerde bu özelliklerin gelişmesi zorlayıcı olabilir. Yeni nesil kurumsal anlayışı benimseyen şirketlerde bu kısıtlayıcılığın azaldığı söylenebilir.

Kurum İçi Girişimciliği Arttırmak İçin Neler Yapılmalı?

Şirketlerin kendi yapılarına göre çalışanlarından girişimcilik beklentilerinin farklı olduğunu bilerek söze başlamak gerekir. Burada farklı şirket yapılarından bağımsız olarak kurum içi girişimciliği arttırmanın yollarından kısaca bahsedeceğiz. Bunun için ilk olarak fikir geliştirme, araştırma ve geliştirme, inovasyon kültürü gibi konuların şirketin bir kültürü haline gelmesinden geçtiği biliniyor. Yalnızca bu kültür, çalışanlar için değil şirketlerin bütünü içinde uygulanmadığında şirketin başarı oranını risk altına alıyor. Asıl alınması gereken risk, kurumsal kültürde çalışanların ve şirketin deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaşabilecek fikirlerin geliştirilmesine açık olmasından geçiyor.

Kurum içi girişimcilik için çalışanların girişimci gibi düşünmeyi geliştirmeleri gerekir. Şirketlerde geleneksel kurumsal anlayışlardan kaynaklı elbette sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunların üstesinden gelmek için çeşitli eğitimler ile kurumlar değişip dönüşebiliyor. Dolayısıyla çalışanlarda girişimci gibi düşünmeyi arttırabiliyor.

Geleneksel yöntemlerle yönetilen şirketlerin yaşadıkları kabul edilmeli ki kolay bir süreç değil ancak değişip dönüşenlerin sağlam bir şirket kültürü yaratmaları gayet mümkündür. Yapılabilecek arasında çalışanların girişimcilik programlarına katılması uygulanabilir. Benzer girişimcilik hikayelerini takip ederek aldıkları bilgiler de ilham verici olacaktır. Bu noktada müşterilerden geri bildirim almak ve en önemlisi başarısızlıktan korkmamak gerekiyor. Projelerin sonuçlarına odaklanmaktan çok süreçte öğrenilenlere odaklanılması tavsiye ediliyor.

Kurum İçi Girişimcilik İçin Kurumlar Ne Yapabilir?

Kurumların aslında en temel yapabileceği destek çalışanlarına ve oluşturulan ekiplere şans tanıması olacaktır. Düşük maliyetlerle fikirlerini test etmelerine olanak sağlamaları, girişimciliği geliştirmek adına önemli bir yöntem olabilir. Prosedürlerde esneklik sağlamayı deneyebilirler. Ayrıca daha hızlı onaylama mekanizması geliştirebilirler.

Geleneksel yapıya alışmış çalışanlar ve şirketler için bahsettiğimiz uygulamaları hayata geçirmek kolay olmayabilir. Bu anlamda çalışanlarının girişimcilik faaliyetlerini destekleseler bile çalışanlar görünmez bariyerlere takılabilirler. Süre gelmiş kurum içi alışkanlıklar ve rutinler girişimcilik adına yapılan yeniliklerin uygulanmasında engel gibi durabilir. Kurumların yaşayacağı belirsizlikler adına sonraki adımda nasıl bir yol izlemelerini tasarlamayı bilmeleri veya öğrenmeleri gerekebilir.

Kurum içi girişimcilik konusunda çalışanlarınız veya şirketiniz adına geliştirici, öğretici programlar için Makers Türkiye ekibinden her türlü profesyonel destek alabilirsiniz. Kurumunuz ile girişimcilikle ilgili eğitimlerden ve danışmalık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.