Köpekler Sandığımızdan Daha İyi Şekilde Bizi Anlıyor

Photo by Kat Jayne from Pexels

Bir köpeğe sincap denildiğinde, kendisi gerçekten çalılıkta yaşayan kuyruklu bir sincap mı hayal eder yoksa ses tonu ve kullandığımız kelimelere göre bize karşılık mı vermeye çalışır?

Dilin, türler arasında diyaloglarda kolayca anlaşılabilir bir olgu olduğu bilinmemektedir. Ancak yeni bir araştırma göre, köpeklerin insanların kullandıkları kelimeler hakkında en azından bazı anlayışları olabilir.

Araştırmaya göre köpeklerin, beyin aktivitelerini ölçen bir fMRI tarayıcıda test edildiğinde önceden duyduğu kelimelerle karşılaştırıldığında yeni kelimeler işittikleri zaman farklı beyin aktiviteleri gösterdikleri tespit edilmiştir.

Sincap kelimesini duyduklarında bir sincabı resmettiklerini söylemek için bu sonuç hala yeterli değil ama kelimenin kendisine dayanan bir tür tanımına işaret ediyor.

Araştırma ekibi bu çalışmanın, köpeklerin dilinin nasıl geliştiğini anlamak için önemli bir adım olduğunu söylüyor. Çünkü köpekler genellikle diğer köpeklerden edindikleri verilerle dillerini geliştiriyor, sahiplerini gözlemleyerek değil.

Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden nörobilimci Gregory Berns, “Köpekler, insan dilinin bazı komutlarını takip etmeyi öğrenebildikleri için insan dilinin bazı yönlerini işleme kapasitesine sahip olduklarını biliyoruz. Hatta önceki araştırmalara göre köpeklerin sahiplerininin jest ve mimiklerine, duygusal ifadelerine göre insan dili hakkında anlayışlarını geliştirdikleri düşünüyoruz.” dedi.

Çalışmada, 12 farklı köpek türü kullandı. Amaç, iki farklı nesneyi birbirinden ayırmak ve adı söylendiğinde doğru nesneyi almak için köpekleri eğitmekti.

Köpekler her defasında doğru nesneyi seçtiklerinde araştırmacılar işi fMRI tarayıcı deneylerine geçirdi.

Köpeklerin sahiplerinden, eğittikleri nesne isimlerini tekrar köpeklere söylemeleri istendi. Ardından da daha önce hiç duymamış olabilecekleri kelimeler söylemeleri istendi.

Sonuçlar bir araya getirildiğinde, köpeklerin yeni nesneler ve kelimeler duyduğunda beyin aktivitelerinin arttığı görüldü.

Bu biraz da köpeklerin sahiplerini mutlu etmek için kendilerini zorlamalarından kaynaklanıyor.

Araştırma ekibinden Ashley Prichard “Biz zaten köpeklerin bildiği kelimeler ile bilmedikleri kelimeler arasında farklı beyin aktivitesi göstermelerini bekledik. Şaşırtıcı olan şey ise insanlarda yapılan araştırmanın tam tersi sonuç vermesidir. İnsanlar tipik olarak bildikleri kelimelerde, bilmedikleri kelimelere nazaran daha fazla beyin aktivitesi gösterirler” dedi.

Yeni sözcükler konuşulduğunda artan beyin aktivitesi, köpekler arasında tutarlı iken hepsi beynin aynı alanında ortaya çıkmıyordu. Hayvanların yarısında bu aktivite, parietotemporal korteks (duyuların ve görüntülerin işlenmesinden sorumlu kısım ) ortaya çıkmıştır.

Diğer yarısında ise artan beyin aktivitesi sol temporal kortekste (işitmeyle sorumlu kısım), amigdala (duygular idare eden), kaudat çekirdeğinde (öğrenme ve motor kontrollerden sorumlu) ortaya çıkmıştır.

Bunun sebebi belki de farklı köpek ırklarının her birinin kendi anlayış biçimlerinin olduğunu göstermektedir.

Köpeklerin bizim söylediğimiz her şeyi gerçekten anlayıp anlamadıklarını biliyor olmaktan şu an çok uzaktayız. Ancak köpeklerin, söylediğimiz kelimelerden en azından bazılarının üstünde akıl yürütüp anlayacak kadar akıllı oldukları konusunda hemfikiriz.

Kaynak:

https://www.sciencealert.com/dogs-can-understand-the-words-you-say