Kanban ile Akışları Yönetin

Günümüz dünyasında projelerin hızlı ve eksiksiz bir biçimde tamamlanması hayati derecede bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Bu bağlamda herhangi bir hizmet veya ürün geliştirme aşamasında en ideal ve verimli teknikleri benimsemek, büyük ölçüde başarının belirleyicisi olmaktadır.

İş organizasyonu ve akışı içerisinde her maddenin durum akışı ayrı ayrı izlenip raporlanmalıdır. Akışı Ölçme adıyla bilinen bu işlemde odak nokta “hareket”tir. Hareketin pürüzsüz olması ve sürati oldukça önemlidir. Hızlı ve sorunsuz bir akış, ideal bir form sunar. Sistemin hızlı bir şekilde değer üretmesi, bekleme maliyetlerini epey düşürür. Diğer yandan sistemin çalışmasında öngörülebilirlik ilkesine de katkı yapar. Yalın ürünler ya da hizmetler geliştirmek, yalın metodolojilere dayalıdır.

Bu içeriğimizde yalın bir geliştirme tekniği olarak ön plana çıkan Kanban tekniğine değinmeye çalışacağız.

Kanban Nedir?

Kanban temel olarak yalın proje yönetimi teknikleri arasında gösterilir. Üretim aşamasında çok ciddi kolaylıklar sunmasıyla bilinen Kanban tekniğini doğru şekilde kavramak ve sabırlı olmak, başarının anahtarını sizlere sunacaktır.

Kanban, iş akışını organize edebilmek adına tercih edilen görsel bir sistem olarak ifade edilebilir. Kanban tekniğinde amaç, çözüme karşı oluşan tıkanıkları saptamak ve bunlara müdahalelerde bulunabilmektir. Bu sayede optimum sürelerde ve yüksek verimlilikte işi neticelendirmeniz mümkün hale gelir. Kanban kavramının kökeni esasen 1950’lerin Japonya’sına dayanmaktadır. Japonya’da ilk olarak Toyota Üretim Sistemi ismiyle kullanılan bu teknik, 2000’li senelerden sonra David Anderson tarafından biçim değiştirmiştir ve Microsoft odaklı bilgiye dayalı işlemlerde tercih edilmeye başlanmıştır.

Kanban tekniğini oluşturan temel prensipler, belli bir projeyi ya da işi geliştirmek ve yönetmeye odaklıdır. Bu süreçler için bir bakıma kılavuz görevi görür. Kanban’ın değişim yönetim prensipleri ve hizmet teslimat prensipleri adı altında iki temel prensibi söz konusudur. Kanban yalın üretim teknikleri arasında yer alan görsel bir metot sayılır. Bu tekniği net şekilde algılamak adına her şeyin öncesinde “tam zamanında üretim” olgusunun kavranması gerekir.

Çekme Sistemi

Kanban, bazı kaynaklarda “çekme sistemi” ismiyle de anılmaktadır. Bu tekniğin temelinde bir sonraki organizasyonun ihtiyaç hissettiği zamanda ve düzeyde materyali bir önceki organizasyondan alması yer alır. Önceki operasyon, ardından gelen operasyonun çektiği kadar üretebilmektedir. Çekme tarzı üretim yaklaşımında bir sonraki organizasyon, kanban kartı vesilesiyle tüm gerekli bilgileri kendinden önceki operasyona aktarır. Süreç bu şekilde aşama aşama ilerler. İtme adı verilen üreyim metodunun tam tersi bir mantık kullanılır. Kanban motodunu aktif ve başarılı bir şekilde kullanabilmenin bazı kilit kuralları vardır:

 • Tedarikçi tarafta olan prosesler, net biçimde kanban kapsamında belirtilmiş olan miktarda ve sırada üretim gerçekleştirirler.
 • Kanban olmadığında hiçbir parça üretilmez ya da devinime sokulamaz.
 • Bütün malzeme parçalarına kanban kartı konulmalıdır.
 • Hatalı olan materyaller sonraki operasyona kesinlikle ulaştırılmamalıdır.

Kanban teknikleri genel olarak son derece basit ve anlaşılırdır. Diğer yandan kolay bir şekilde hayata geçirilir. Ekstra maliyetlerin kolayca önüne geçebilmesi tercih edilme sebeplerinden bir tanesidir. Kanban uygulamalarının avantajları kadar bazı dezavantajları da olabilmektedir.

Kanban konusunda en çok karşılaşılan sorunların başında bu tekniğe dair iyi bir hazırlık sürecinin gerçekleşmemesi. Öte yandan sürecin erken başlatılması, etraflıca düşünmeksizin sistemlerin kurulması, çalışan personellerin bu konuda bilinçli olmaması ya da benimsememesi, orijinal kaban prensiplerinin değiştirilmeye çalışılması, akla gelen ilk problemler arasındadır. Öte yandan süreç esnasında karşılaşılan en ufak bir sorun karşısında morallerin bozulması ve motivasyonun düşmesi de sonucun başarısız olmasını etkiler.

Kanbanda eskiye dönüş yatkınlığının olmaması ve hiçbir değişiklik gerçekleştirilmemesi ciddi bir kriterdir. İş akışı verimliliğiniz için melez teknikler ya da müdahale edilmiş metotlardan uzak durmalı, temel ilkelere bağlı kalmalısınız.

Kanban Uygulamaları

Kanbanda değişime ayak uydurmak ve liderlik düzenini benimsemek gerekir. İşletmeler için mevcut olan düzenlerini değiştirmek her zaman zordur. Kanbanın temel felsefesini özümsedikten sonra hayata geçirmeniz gereken altı uygulamadan daha haberdar olmalısınız. Bu uygulamaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • İş akışınızı görselleştirin.
 • Devam etmekte olan çalışmayı sınırlandırın.
 • Akışı yönetin.
 • Süreçle alakalı yaklaşımlarınızı ve stratejinizi herkese açık hale getirin.
 • Geri bildirim döngülerinden yararlanın.
 • İş birliktelikleri yapmak suretiyle geliştirin.

Kanban uygulamaları daimi bir şekilde analiz ve değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu nedenle de sıklıkla iyileştirmeye yönelik hamleler gerçekleştirilir. Takımlar içindeki ortak anlayışlar fikir birliği açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Günümüzde kanban çeşitleri arasında çekme kanbanı dışında üretim/sipariş kanbanı, tedarikçi kanbanı, özel kanban, acil ihtiyaç kanbanı, işaret kanbanı, üçgen kanban ve malzeme kanbanından söz etmek mümkündür.

Kanban Sisteminin Faydaları

Kanban sisteminin yol haritasına baktığımız zaman; analiz, kanban kurallarının tanınması, kanban tipinin tercihi, planlama, boyutlandırma, kartların oluşturulması gibi aşamalara tanıklık ediyoruz. Peki günümüzde işletmeler için daha çok tercih edilmeye başlanan Kanban tekniğinin sağladığı faydalar nelerdir? Gelin bu somut faydalara beraber göz atalım:

 • Kanban tekniği her şeyden önce envanteri azaltmaya yönelik bir hamledir. Bununla beraber sermaye kaybının önüne geçmek mümkün hale gelir. Stok israflarının da önüne geçilir.
 • Değişen müşteri talep ve ihtiyaçları karşısında esnek bir tutum sergilenir.
 • Üretim yönetimi çok daha kolay bir hal alır. Bu özel teknik bilgisayar sistemlerine gereksinim duymaz. Bu noktada kartlar, zaman yönetimi ve disiplin belirleyicidir.
 • Proseslerin birbirinden ihtiyacı olanı çekmesine olanak tanır.
 • Maliyetleri ve zaman kayıplarını azaltır.

Malzeme hareketlerini kontrol edebilmek adına kullanılan bu görsel metoda dair tüm detaylar için Makers Türkiye ile iletişime geçebilir, pek çok noktada profesyonel danışmanlık desteği alabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.