İşveren Markasının Önemi, En İyi İşveren Markası Örnekleri

“Marka” oldukça genel bir tabir. Ürünlerin, kurumların, hatta şehirlerin bile bir marka değeri var. Rekabet tüm ayaklarda had safhaya ulaştığından markalaşmak oldukça önemli. Markalaşırken de hedeflenen marka hakkında “okuyan”ın zihninde olumlu izler bırakabilmek, diğer bir deyişle olumsuzluklardan arındırılmış bir algı oluşturabilmek. Kurumların da işbu algıyı oluşturabilmesi ve böylelikle rekabette öne geçebilmesi için en büyük ihtiyacı, nitelikli insan kaynakları. Bu amaca erişmek için günümüzde “işveren markası” da marka zincirine adını yazdırmış durumda. İşveren markasının önemini ve Türkiye’nin en iyi işveren markasına sahip kurumlarını açıklıyoruz:

İşveren Markası Nedir? 

Simon Barrow tarafından geliştirilmiş olan işveren markası kavramı, onun deyişiyle işveren tarafından sunulan ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel yararların toplamıdır. 

İşletmelerde hem iç hem dış müşterileri vardır. Dış müşteriler, ürün ya da hizmeti kullananlar; iç müşteriler ise kurum çalışanları. Dış müşteriler kadar önemli olan iç müşteriler, işletmenin amaçlarına ulaşmadaki en önemli sahipliğidir. Yeterli nicelik ve nitelikteki insan kaynaklarına sahip olunması ve bu kaynağın doğru bir şekilde yönetilmesiyle çalışan bağlılığı yaratılması, ancak işveren markasının algılarda edindiği olumlu konum aracılığıyla yapılabilir. 

Yeni ve önemli bir yaklaşım olan işveren markası, işverenin davranışını şekillendirerek kurumun gereksinimi olan insan kaynaklarına ulaşılmasını sağlamasının yanı sıra işverenle ilgili bilgileri var olan ve potansiyel çalışanlara doğrudan verir, kurumsal marka ile kurumsal ürün markasının yaratılmasına da kaide oluşturur. 

İşletme çekiciliği yaratacak başarılı bir işveren markası, “Characteristics of Successful Employer Brand, Brand Management”a imza atan Moroco ve Uncles’a göre direkt olarak rakiplerden ayırıcı, bilinen ve farklı, ilgili ve ses getirecek nitelikte olmalı. 

Makers Türkiye’nin  inovatif kurguları ile işveren markası imajınızın en iyi şekilde hatırlanmasını sağlıyoruz. Kurgularımız için bize ulaşın size 48 saat içerisinde dönelim: [email protected]

İşveren Markasının Önemi

İşveren markası, temelini oluşturduğu kurumsal ve kurumsal ürün markalarının başarıya ulaşması için başarılı olmak durumundadır. Bu başarı da işletmeye çeşitli açılardan fayda sağlar: 

Kalifiye İnsan Kaynakları Departmanı

Nitelikli insan kaynaklarına sahip olmak için işveren markası çalışması yapılmalıdır. Başarılı bir marka, mevcut insan kaynakları departmanının niteliğini artırır, dolayısıyla eş nitelikte potansiyel insan kaynakları çalışanlarına ulaşmaya doğrudan katkı sağlar. Departmanın niteliği de iş gücünün artmasına, kurum markasının algılarda olumlu bir yer etmesine olanak sunar. 

Kurumsal Bilinirlik

Hedef kitle skalasının genişletilmesi, gerekli iletişim çalışmaları ile desteklenen işveren marka çalışmalarıyla mümkün hâle getirilebilir. Başarılı işveren markası çalışmaları muhakkak ses getirir ve böylelikle artan müşteri sayısına paralel kazanç da doğru oranda artar. 

Kurumsal Saygınlık

İşveren markasını en iyi şekilde oluşturmuş işletmelerin itibar kazanmada öne çıktıkları görülür çünkü çalışanlarının gelişimine katkıda bulunan, onlara bir birey olarak değer veren işletmeler salt çalışanların değil aynı zamanda dış müşterilerin de takdirini kazanır. Bu kazanım da işletmenin gelecekteki konumunu doğrudan etkiler. 

İç Müşterinin Motivasyonu

İşletmenin çalışanlarının, iç müşterilerinin, sağlıklı bir işveren markası çalışması ile motivasyonlarını artırmak mümkün. Başarılı insan kaynakları yönetimi ile departmanının sesini duyuran markalar, tüm çalışanlarda bu başarılı yapının bir parçası olma isteği uyandırarak çalışan bağlılığı oluşturur. 

Sirkülasyonun Önlenmesi

Yöneticilerden şikâyet etme oranının maaşlardan şikâyet etme oranından daha yüksek olduğu, yapılan çalışmalarla ortaya konmuş durumda. İşten ayrılmalara ve hâliyle işletme başarısının düşmesine neden olan bu durumu işveren markası çalışmaları ile engellemek mümkün. Başarılı işveren markası çalışmaları yapan kurumlarda bugün çalışan sirkülasyonu oldukça az. Zira takdir gören, kendini ifade etme şansına sahip çalışanlar işletmeleri için üretmeye tereddütsüz devam eder, öte yandan işletmenin amaçlarına ulaşması için çaba gösterir. 

En İyi İşveren Markaları

İşveren markasının başarısı sayesinde Türkiye’de öne çıkan kurumlar: 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın