İşveren Markasını geliştirmek için Ideathon Programları

Ideathon’u temel düzeyde bir “fikir maratonu” olarak tanımlamak çok da yanlış olmaz. Ideathon, katılımcıların belirlenen konularda yeni fikir ve projeler geliştirerek takımlar halinde yarıştığı bir fikir maratonudur. Bu yeni fikirler ve projeler üretilip bir prototip oluşturulur. Müşteri ile oluşturulan fikir test edilebilir. Sonunda ekiplerin ürettikleri prototip jüriye sunulur ve kazanan bu biçimde belirlenir. Ideathon için süreç bu şekilde işlemektedir.

Bu sözcüğü özellikle son dönemlerde işveren markaları açısından sık biçimde duyar hale geldik. Kurumsal şirketlerin 21. yüzyıl yetkinliklerini geliştirebilmesi açısından fikir maratonu olan Ideathon programlarının önemini aktarmaya çalışalım.

Bu tip programlar elbette işveren markalarının yetkinliklerini arttırmak adına tek başlarına bir anlam ifade etmiyor. Ideathon gibi yazılımcıları odağına alan Hackathon veya tasarım odaklı düşünmeyi bir şirket kültürü haline getirmeye yönelik Design Thinking gibi pek çok metodoloji, günümüzde işveren markalarının gelişimi için gerekli olmuştur. Şimdi Ideathon özelinde işveren markalarının gelişimleri için nasıl programlar kullandıklarını yakından inceleyelim.

İşveren Markası için Ideathon’un Anlamı

Bir işveren markasının Ideathon yapmadaki amacını çok iyi şekilde belirlemiş olması gerekir. Amaç iyi belirlenmediği takdirde katılımcılar ve tasarımları, değerlendirmedeki kriterler gibi pek çok kişi veya durum, son derece olumsuz yönde etkilenebilir. Bu noktada işveren markasının Ideathon’u yeni yetenekler keşfetmek için mi yoksa daha çok yeni iş fikirleri geliştirmek üzerine mi düzenlediğini, yani amacını iyi bilmesi gerekmektedir. İşveren markaları açısından Ideathon’un düzenlenme amacını net bir şekilde belirlemek, hem bütçenin doğru biçimde harcanmasına hem de zamanın ve harcanan eforun boşa gitmemesine neden olacaktır.

Bir işveren markası olarak; yeni iş fikirleri oluşturmak, şirketteki sorunlu alanlara çözümler bulmak veya yeni yetenekler keşfetmek amacıyla Ideathon düzenleyebilirsiniz. Ayrıca rakip şirketlerin yeni girişimlerine ayak uydurmak veya markanızı yeni girişimcileri destekleyen bir yapıya sokmayı hedefliyor olabilirsiniz. Tüm bu amaçlar doğrultusunda hedefinizi net biçimde belirlemesiniz.

Ideathon tamamlandıktan sonra işveren markanın ayrıntılı bir programı da olması önelidir. Bu anlamda fikirleri geliştirip üreten ekiplerin yerine kendisini koyması gerekebilir. Şirket eğer daha önce Ideathon düzenlememişse ekiplerdeki katılımcıların istek ve ihtiyaçlarına yanıt vermekte zorlanabilir. Bu noktada bir uzmandan yardım alınması gerekir. Çünkü çok kısa sürelerde katılımcılar tasarım odaklı düşünme (Design Thinking) sürecine gireceklerdir. Katılımcılar içinde de böyle bir alanda tecrübesi olmayan kişilerin de var olabileceğini öngörürsek, düzenleyen şirketin mutlaka söz konusu alanda eğitim vermesi gerekir. Elbette ders niteliğinde bir eğitimden çok; istenilen ve belirlenmiş hassas noktaların aktarıldığı uygulama sürelerinin olması gerekir.

Ayrıca Ideathon düzenleyen şirketlerin mentor görevlendirmeleri önemlidir. Ekiplerin çalışmalarını gözlemlemek adına mentorler, yeni geliştirilen fikirleri sorgulamak adına orada bulunmalıdır. Kısıtlı bir sürede geliştirilen iş fikirlerinde bazı detayların gözden kaçmaması adına mentorlere gerek duyulur. Bir başka noktada düzenlenen Ideathon için eğlenceli zamanlarda geçirebilecek, yarışma gerginliğini azaltacak oyun ve benzeri aktiviteler de eklenebilir.

İşveren Marka ve Katılımcılar Açısından Ideathon

Katılımcılar açısından Ideathon, hem bir sosyalleşme alanı hem de ekip çalışmasının farklı yönlerini görebilecekleri bir deneyim olabilir. Bu sosyalleşme, iletişim ağlarını genişleterek kariyer süreçlerinde olumlu sonuçlar doğurmaya vesile olabilir. Şirketler açısından ise markasını yeni fikirlerle geliştirmek, kendi pazarında rakiplerinin önüne geçmek için bir fırsat olabilir. Ayıca başta da belirttiğimiz gibi işveren markanın hangi amaç doğrultusunda Ideathon programladığına göre faydaları değişiklik gösterecektir. Özellikle daha geleneksel yöntemlerle yönetilen şirketlere yeniliklere kucak açmak adına bir şans niteliğinde olabilmektedir.

Yenilikçi fikirler ve projeler ile çağı yakalama fırsatı da Ideathon programları sayesinde ayağınıza gelebilir. Şirketler açısından en önemli özelliklerinden biri de firma ile topluluk arasında önemli iş birliklerinin kurulabilmesidir. Aynı zamanda Ideathon’a katılan ekiplerin birer müşteri olduklarını da düşünürsek, şirket bir anlamda doğrudan hedef kitlesi ile iletişime geçmiş olacaktır. İşveren markası olarak hedef kitle bağlılığı ve güven konusunda da oldukça olumlu sonuçlar yaratmış olursunuz. Tüketiciler için de taleplerini açıklıkla ifade edecek bir alan yaratılmış olur.

Siz de işveren markanızı geliştirmek adına Ideathon programları düzenleyebilirsiniz. Ideathon deneyimi için Makers Türkiye ile iletişim kurabilirsiniz. Bizlere iletişim adreslerimizden ulaşıp Ideathon veya Design Thinking gibi konular hakkında işbirliği kurabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.