İşe Alım için Kullanılan En Yeni Yöntemler

Özgeçmiş (Curriculum Vitae) ya da namıdiğer CV… 21. yüzyılda “seçilen” olmak için tek başına kifayetsiz kalmış durumda. İlanların kapısını çalmak için geçerli ancak kapıyı açıp içeri buyur edilmeyi sağlayamayacak kadar güçsüz. Bugün, yeni iş dünyasına işe alım yöntemlerinin çeşnisi damga vuruyor. Klasik işe alım prosedürlerini unutun! Artık dev teknoloji firmaları üniversite derecelerine bakmayacağını açıklamışken özgeçmişinizde ne yazdığı değil, sahip olduğunuz yeni nesil yetkinlikler ve bu yetkinlikeri uygulamalı olarak nasıl kullandığınız önemli olan.

İşte “trend” olarak tanımlanabilecek, arka planında en doğru adayı belirleme amacının yer aldığı en yeni işe alım yöntemleri:

1. Hackathon, Ideathon ve mını hackathonlarla yetkinlik ölçümü

Makers Türkiye’nin yeni nesil işe alım yöntemi olarak uyguladığı miniHackathon, Hackathon ve Ideathonlarla bu süreçte kurumların istedikleri 21.yy yetkinliklerini ölçümleyebiliyor ve işe alım yöntemlerini hızlı hale getirebiliyoruz. Stanford Üniversitesi d.school’un geliştirdiği Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini Yalın Girişimcilik metodoloji ile birleştirdiğimiz miniHackathon kurgumuzla en çok aranan işe alım kriterlerini içeren  21.yy yetkinliklerini katılımcılara kazandırıyoruz. Yine Tasarım Odaklı Düşünme adımlarını gerçekleştirdiğimiz Ideathon kurgumuzda ise katılımcıların somut çıktı üretebilmesi, hızlı problem çözmesi, sunum yetkinlikleri, iletişim becerileri ve hikaye oluşturma gibi anahtar yetkinlikleri ölçümleyebiliyoruz. Detaylı bilgiye Migros ve Unilever gibi yenilikçi kurumlar ile olan örnek işe alım çalışmalarımıza bakabilirsiniz.

Yaratıcı ve yeni nesil etki yaratan kurgular için bize ulaşabilirsiniz.

Ayrıca onlineidethon.com üzerinden artık ideathonlar online!

2. Vİdeo ile seçim

Söz uçar, yazı kalır. Peki, video kaydı? 21. yüzyılda işe alım yöntemleri arasında yıldızı parlayan yöntem, etkileşimli mülakatlar. Görüşmeler Skype vb. programlar üzerinden yapılıyor, kaydediliyor ve karar anı yaklaştığında tekrar tekrar izlenebiliyor. Video mülakatın bir diğer versiyonu da tek yönlü olanı. Adaylar, kendilerine iletilen sorulara video kaydeden uygulamalar aracılığıyla yanıt veriyor. Tabii yine ortada bir kayıt olduğundan adayın tekrar tekrar gözlemlenmesi mümkün.

Video mülakatın hem işveren hem de adaylar için en önemli faydası, görüşmelerde yaşanan zaman kaybını en aza indirmesi. İşveren açısından bakıldığında ise adayların iletişim kabiliyetlerinin, kurallara uyup uymadıklarının ve zaman yönetimini bir şekilde yapıp yapamadıklarının incelenmesine imkân sunduğundan video mülakat günümüzde oldukça popüler. 

Makers Türkiye olarak yeni nesil yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz Ideathon ve miniHackathon kurgularını, hem işe alım yöntemlerinde hem de fikir geliştirme yöntemlerinde kurumlarda gerçekleştiriyoruz. Detaylı bilgi için bize ulaşın.

3. Sunum

İşverenlerin kadrolarına dahil edecekleri çalışanı belirlemek için kullandıkları yeni yöntemlerden bir diğeri de sunum. Mülakat çerçevesinde adaylardan sektörle ilintili bir konuyu gündeme alarak tanıtım çalışması yapması talep ediliyor. 10 dakika ila yarım saat arasında süren sunum hazırlığı içinse adaylara ortalama 1,5 saat süre veriliyor. Prezantasyon yönteminin faydası, adayın kısıtlı bir zamanda bi’ işin üstesinden gelip gelemediğini ölçmeye olanak sunması. Sunum genelde diğer yöntemlerle beraber de en sık kullanılan seçim yöntemi.

4. Senaryolaştırma

Firmalar, açtıkları ilanlara başvuran adayların farkını, yarattıkları senaryolar çerçevesinde gözlemleyerek ortaya koyuyor. Uzun soluklu bir eleme yöntemi olan ve birkaç oyuncunun parçası olduğu senaryolaştırma ile amaç, adayların doğal tepkilerini, iletişim ve işe katılım yetilerini ölçümlemek. Ayrıca online ideathon kurguları da benzer şekilde bir problemi çözmek için yeni senaryoların oluşturulması sağlanıyor.

5. Yapay ZekA Olmazsa olmaz

Hayatın her alanında aktif rol almaya başlayan yapay zekadan, firmalar da işe alım süreci için yararlanıyor. Verilerin “öğretildiği” yapay zeka, ilan verilmesinden adayların ayrıştırılmasına değin işe alımın bütün süreçlerinde artık etkin bir rol oynuyor. Yöntemin avantajı, firmaları nesnel sonuçlara ulaştırması. Türkiye’de de yapay zeka ile işe alım konusunda startuplar kurulmuş durumda.

6. Sanal Gerçeklik (VR) 

Yine yaygınlaşan mega trend teknolojiler arasında olan sanal gerçeklik, holoportasyon tekniği ile aday seçimi de en yeni yöntemler arasında. Mülakat bu teknikle (sanal gerçeklik) yapılıyor ve adayın ofis ortamını soluması amaçlıyor. Ufak bir yatırım maliyetini gözden çıkaran firmalar (Örneğin Microsoft-HoloLens), bu sayede dünyanın dört bir yanındaki adaylara kolayca ulaşabiliyor. Ofis deneyi içerisinde mülakatlarını gerçekleştirebiliyor, adayın da ofislerini tanımalarını sağlıyor. 

7. Sosyal Medya Bilgileri

Sosyal medya, iş ilanlarının paylaşılması için kullanıldığı kadar ilana başvuranların profillerini incelemek için de kullanılıyor. Bu ana bir seçim kriteri olmamakla beraber seçim sürecinde kişilik analizene kadar gidebilen bir veri sağlıyor. Sosyal medya aynı zamanda adayların yeteneklerinin test edilmesine de olanak sunan yöntemler mevcut. Öte yandan adaylar da – özellikle Y kuşağı – çalışmak istedikleri kuruluşlarla sosyal medya üzerinden doğrudan iletişim kuruyor. Bu açıdan işveren markası sosyal medya hesaplarının adaylara değer katacak şekilde markayı tanıtan kanallar olması kritik. 

8. Büyük Verİ kullanımı ile aday seçimi

Firmalar, artık verileri efektif kullanarak da adayları işe alıyor. Geçmişe dönük veri analizi sayesinde firmalar, eski mülakatlardan elde edilen sonuçları masaya yatırıyor; işe alım yöntemini, ilgili işe hangi özelliklere sahip adayların daha uygun olacağını, istihdam için ayrılması gereken süreyi ve bütçeyi belirliyor. Büyük veri dediğimizde yukarıda bahsettiğimiz sosyal medya verisi, online yapılan ideathon ve anketlerin sonuçları, çalışanın mülaket sonuçlarının toplu halde analiz edilmesinden çıkacak sonucun öneminden bahsediyoruz. Bu da yetkinliği seçerken daha az zaman harcayarak daha hızlı ve doğru bir seçim yapmanızı sağlıyor.

9. Oyunlaştırma ile aday seçimi

Klasik psikometrik testler, mülakatlar ve hatta işe başvurular için dahi artık firmalar yarışmalar düzenliyor ve oyunlaştırma sayesinde başvurudan alıma kadar geçen süre adaylar için eğlenceli hale getiriliyor. Bu yöntemin firmalar açısından faydası ise hedefleme yapabilmelerine imkan sunması. Diğer bir deyişle firmalar, oyunlaştırma yöntemiyle adayların karakterlerini ve yeteneklerini sergilemesine olanak sunarak ilgili işe en uygun adayı seçebiliyor. Ideathon gibi kurgular yaptığımızda bazen gerçek senaryolar seçerken bazen de bir oyun senaryosu üzerinden ilerleyerek, hem adaylara yeni yöntemleri öğreterek kazandırmış oluyoruz hem de seçim için beraber çalıştığımız kuruma en verimli ve eğlenceli şekilde destek oluyoruz. 

10. Gizli Mülakat

Türkiye’de yapana rastlayamadık ama yurtdışı kurumlarda işe alım için kullanılan yeni yöntemlerden bir diğeri de adayların halihazırda görev aldıkları iş ortamlarında değerlendirilmesi. Firmalar yöntem sayesinde adayla direkt iletişim kurmuyor, bu görevi alanında profesyonelleşmiş gizli mülakat yapan danışmanlara bırakıyor. Danışmanlar adayın karşısına kimliğini gizleyerek çıkıyor, yaptığı gözlemin sonucunu bağlı olduğu firmaya iletiyor. Bu yöntemin faydası, adayların doğal hâlini gözlemlemeye olanak sunması. Tabi kişisel verilerin korunması kısmı kurumlara ait 🙂

İşe alım yöntemlerinde bizi seçen Migros ve Unilever gibi yenilikçi kurumlar ile bu alanda Ideathon ve miniHackathon kurgularımızı gerçekleştirdik, siz de kurumunuzda etki yaratan etkinliklerimizden faydalanmak için bize ulaşın.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.