İş Gücünüzün Potansiyelinizi “Yetenek Hareketliliği” ile Ortaya Çıkarın

Geçmiş dönemlerde mobil iş gücü kavramını anlamakta ve benimsemekte zorluk çeken işletmeler bugün bu trendi bir şirket kültürü haline getirmeye başlamış durumda. Düşük maliyetler ve yüksek motivasyonu aynı anda sunan “Yetenek Hareketliliği”, geleneksel yapıları ve işleyişleri bozmakla mümkün olabiliyor.

Söz konusu kavram, personellerin yeni ve yaratıcı roller edinmelerine ya da farklı beceriler geliştirebilmelerine zemin hazırlar. Oldukça verimli sonuçlar yaratan bu dinamik yaklaşım biçimi ile beraber elit çalışanların görece daha mobil şekilde hareket etmeleri sağlanır. Yeni fırsatların kapılarını açan ve stabil fikirleri yok eden Yetenek Hareketliliği ile alakalı pek çok detayı sizler için bir araya getirdik.

Yetenek Hareketliliği Nedir?

Bazı sektörlerde iş liderleri ne yazık ki geçmiş dönemlerde yaşanan kimi güvensizliklere çok fazla takılı kalabiliyor. Bu tip durumlarda en yetenekli çalışanlarını kendi rollerinde tutmak için özel bir çaba içine girebiliyorlar. Elit seviyede yer alan çalışanları elde tutabilmek elbette çok kıymetlidir ancak bunu yaparken hareketlilikten kaynaklı avantajların göz ardı edildiğini de kabul etmeliyiz. Bu tutum bir noktadan sonra yeteneklerin istiflenmesine kadar gidebiliyor.

Yetenekli çalışanların istiflenmesi, onları elde tutmakla ilgili çabalarınızı boşa çıkarabilir. Çünkü bugünün dünyasında becerikli çalışanlar; daimi şekilde gelişmek, ilerlemek ve yeni beceriler elde etmek adına fırsatları değerlendirmek istiyor. Yetenekli çalışanları ne yazık ki kimi zaman belli bir kafesin içinde tutabiliyoruz ve potansiyellerini verimli bir şekilde kullanmalarına engel oluyoruz. Aynı zamanda farkında olmadan organizasyonumuzun da gelişimini durduruyoruz.

Yetenek Ekiplerine Özerklik Tanımak

Yetenek Hareketliliği programlarının kurumlar adına önemli bir itici güç olduğunun altını çizmeliyiz. İşletmelerin yetenekli personellerle net hedefler belirlemesi, bağımsızlığı teşvik edici stratejiler geliştirmesi, aynı şekilde Yetenek Hareketliliği açısından doğru hamleler olarak kabul görür. Yetenek ekiplerine makul düzeyde bir özerklik tanındığı zaman verimliliğin artmaya başlandığı görülmektedir. Gelişen mobil iş kültüründe bunun somut yansımalarına tanıklık edebiliyoruz.

En başarılı performansları gösteren çalışanlarınızın kurum içinde hareket etmesine her daim izin vermelisiniz. Elinde yetenekli çalışanları olmasına rağmen verimli sonuçlar elde edemeyen işletmeler “Altın Kelepçe” olarak tabir edilen durumla karşı karşıya kalır. “Altın Kelepçe” bir organizasyonun başarıya ulaşması adına ihtiyaç duyduğu yetenek havuzuna sahip olmasına rağmen durgunluk ve iş tatmininden uzaklaşma sorununu aşamamasıdır. Yetenek Hareketliliği ise yenilikçilik konusunda bir kriz yaşayan işletmeler için oldukça etkili bir reçetedir.

Altın Kelepçelerinizi Sökün!

Günümüzde görece daha cesur davranışlar sergileyen işletmeler, altın kelepçeleri sökmeyi başarıyor. Bu noktada en başarılı performansları gösterebilecek çalışanların işletme içinde farklı departmanlarda farklı rollerde esnek şekilde hareket edilmesine izin verilir. Personellerin farklı ekiplerle etkileşime geçmesi, son derece şaşırtıcı sonuçlar yaratmaktadır.

Stabil ve belli bir kısır döngü etrafında görev tanımları oluşturmak, orta ve uzun vadede olumsuz sonuçlar yaratacaktır. Bunu kolayca öngörebilen şirketlerin Yetenek Hareketliliği konusunda doğru şekilde aksiyon alabildiğini söyleyebiliriz.

Yetenek Hareketliliği programları, yüksek performanslı kişilerin şirket içinde daha serbest bir şekilde dolaşmasını teşvik etmektedir. Söz konusu hareketin yönü yukarı ve ileri şekilde olabilmektedir. Çalışanlar kimi zaman dikey değil yatay yörüngeler üzerinden var olan yeteneklerine farklı bir boyut kazandırabilir ve bunu işletme için bir avantaja dönüştürebilir. Yöneticilerin bu konuda bilinçli ve teşvik edici olmaları gerekir.

Şirketinizde Yetenek Hareketliliği Kültürü Oluşturun

Çok daha fazla çalışan katılımı ve iş tatmini yaratan bu yaklaşım, iş birliği konusunda yeni bir kültür oluşturur. Bunun tam tersi senaryolarda, yani bölümler arası hiyerarşinin çok keskin ve sert olduğu durumlarda, yeni fikirlerin üretilmediği ve yaratıcılığı besleyecek koşulların oluşmadığı görülür.

Çalışanların işletme içinde hareket etmelerine izin vermek, “çeviklik” kavramını yaratır. Bugünün tempolu iş yaşamında başarıya ulaşmak adına çevik yaklaşımlar sergilemek hayati derecede önem teşkil eder. Bu sayede işletmeler yetenekli personellerini ellerinde çok daha kolay bir şekilde tutma olanağı bulur.

Hareketlilik kültürü yaratmak, pek çok işletme için ilk bakışta sert bir geçiş olarak algılanabilir. Bu süreçte, söz konusu kültürü oluşturmak adına işe yöneticilerden başlamak gerekir. İyi bir değere sahipseniz, bir biçimde onu elde tutma refleksi göstermek, elbette doğal karşılanabilecek bir yönelimdir. Fakat iyi niyetli düşüncelerine rağmen yöneticilerin bu anlayışla, hareketlilik kültürünün önünde ciddi bir engel teşkil ettiklerini ifade etmeliyiz.

Yetenekli çalışanların istedikleri ya da ihtiyaç duydukları departmanlarda yer almalarına izin vermek, bunu şirket yaşamını olağan bir parçası haline getirmek, yöneticilere düşen en önemli görevdir.

Çalışanların rol ve işlevlerine yeni anlamlar kazandıran “Yetenek Hareketliliği” programımız ve Akademi eğitimlerimiz hakkında bilgi almak adına Makers Türkiye ekibi ile iletişim kurabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.