İnsan Kaynakları Yönetiminde Geçmişe Bakarak Geleceği Şekillendirmek Mümkün mü?

İnsan kaynakları, firma ve markaların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen bakış açılarını içeren süreçler bütünüdür. Kurumlar misyon ve vizyonlarına değer katarken insan kaynakları yönetimi yaklaşımlarından yararlanarak büyümeye ve gelişmeye devam eder. Bazı çalışma alanları popülerliğini yitirmeye başlarken bazı alanlar ise ön plana çıkmaya başlar. Bu doğrultuda başvurulan insan kaynakları yaklaşımları doğru personel düzenlemeleri yapmak için oldukça etkilidir. Peki, insan kaynakları yönetiminde geçmişi referans alarak geleceğin şekillendirilmesi mümkün müdür?

İnsan Kaynaklarının Gelecekteki Uygulamaları

Bir kurumun faaliyetlerini misyonuna uygun bir şekilde sürdürebilmesi için insan kaynakları uygulamalarından mutlaka yararlanması gerekir. Personelin sürdürdüğü tüm çalışmalar insan kaynaklarının denetiminde olmalıdır. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni raporlama ve gözlem tekniklerinin eklendiği insan kaynakları çalışmaları gelecekte de varlığını sürdürecektir. Raporlama ve analiz teknikleri bu çalışmaların olmazsa olmazıdır.

Toplanan istatistiki veriler, insan kaynaklarının gelecekteki uygulamalarını şekillendirmeye yardımcı olur. Analizler sonucunda ortaya konulan sonuçlar, geçmişte gerçekleşen hatalı durumların tekrarlanmamasında önemlidir. Firma ve markanızın verimli çalışanlara ve çalışma ilkelerine sahip olması için insan kaynakları analizleri ciddi öneme sahiptir. İnsan kaynakları yönetim sürecinde yapılan raporlamalar arşivlenerek belli aralıklarla analiz edildiğinde firmayı zarara uğratacak yaklaşım ve uygulamaların önüne geçilebilir. Gelecekteki uygulamaların yüksek performansla ve iş verimliliğiyle sürdürülebilmesi için arşivlenmiş insan kaynakları materyallerinin analizine ağırlık verilmelidir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

İnsan kaynakları yönetimi, personel değerlendirmesine dair pek çok uygulamayı kapsar. Çalışanların doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi firmanızın uzun vadede başarılı olmasına katkıda bulunur. Bu açıdan insan yönetimi uygulamalarında yönetici performansının değerlendirilmesine öncelik verilmesi gerekir. Tüm personelin psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan ihtiyaçlarına yanıt veren programlardan yararlanılmalıdır. Çalışanların motivasyonu ne kadar yüksek olursa iş verimliliği de o kadar artmış olur. İnsan kaynakları departmanı personelin yetenekleri ve görev  yetkinliği doğrultusunda eğitim programları oluşturmalı ve bu programları sürekli olarak güncellemelidir.

Eğitim programlarından elde edilen sonuçlar insan kaynakları departmanının değerlendirmesi gereken önemli veriler arasındadır. İnsan kaynakları yönetiminin gelecek uygulamalarda yüksek oranda verim sağlaması için güncellenmiş ve gelişime daima açık yaklaşımlardan ilham alması gereklidir. Tüm bu çalışmalar sürdürülürken raporlama ve analizlerden yararlanılarak geçmiş dönemlerde verim azaltan, personel motivasyonunu düşüren, firma değerine zarar veren yaklaşımlar tespit edilebilir. Bu sayede insan kaynakları uzmanları, gelecekteki yaklaşımları personel ve firma ihtiyaçlarına uygun bir şekilde güncelleyerek verimli çalışmalar yapabilirler. İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımlarında değerli olabilecek veriler göz ardı edilmemeli, uygun ölçüm yöntemleriyle personelin çalışma ve motivasyon durumu belli aralıklarla raporlanmalıdır.

Teknolojiden Destek Alan Yaklaşımlar

İnsan kaynakları uygulamaları teknolojik gelişmeler ışığında varlığını sürdürmeye devam edecek alanlardan biridir. Çeşitli personel değerlendirme programlarıyla firmaların ihtiyaçlarıyla ve yaklaşımlarıyla örtüşen çalışmalar uyarlanabilir bakış açılarından ilham alacaktır. Bu tarz raporlama ve analizler firmaların eksiklerini ve hatalı yaklaşımlarını görmelerine yardımcı olur. Bu sayede geri dönüşü olmayan hatalardan uzak kalan firmalar, doğru zamanda etkili müdahaleler ile verimli bir personel yönetimi sağlayabilir. İnsan kaynaklarını yönetiminin gelecekteki yaklaşımlarını yüksek performansla sürdürebilmesi  için çağın gereksinimlerine hitap eden teknolojik uygulamalardan yararlanması gerekir. Sonuç olarak, iş süreçlerinin devam etmesini sağlayan özne personeldir. Personele dair tüm verilerin depolanması ve değerlendirilmesi firma değerini doğrudan etkiler.

Makers Türkiye, insan kaynakları yönetimini güncel ve uyarlanabilir yaklaşımlarla takip eden danışmanlık hizmetleriyle markanız ve şirketiniz için etkili çözümler sunar.Firmanızın vizyonuna ve misyonuna hitap eden insan kaynakları yönetimi danışmanlığı alarak Makers Türkiye’nin uzman yaklaşımlarından yararlanabilirsiniz.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın