İnsan Kaynakları Teknolojilerinde Yeni Trend: Çalışan Deneyimi (Employee Experience)

Çalışan Deneyimi (Employee Experience) kavramının yükselişe geçmesi, insan kaynaklarına dair pek çok ezberin de bozulmasına neden oluyor. Yıllar boyunca şirketler, çekirdek aşamasından başlamak kaydıyla insan kaynakları teknolojilerine öncelik vermiş ve bu alanın yarattığı konfor alanından çıkmamaya çalışmıştır. Şirketler her şeyden önce söz konusu çekirdek sistemini seçer ve uygulama aşamasında milyonlarca dolar harcadıktan sonra diğer tüm araçları bunun üzerine inşa etmeye çalışırlar.  Bu temel mimari öğesinin artık radikal düzeyde değiştiğini söylemek gerekiyor.

İnsan kaynakları yönetimi olarak bilinen HCM elbette hala bir şirket için ciddi öneme sahip. Fakat bu kavram eski öneminden net şekilde uzaklaşmaya başlamıştır. Daha doğrusu geçmişe kıyasla HCM sistemlerinin tam olarak merkezde olduğunu belirtmek zor. Günümüzde çalışan deneyimi, ön plana çıkmayı başarmıştır.

Employee Experience (ÇALIŞAN DENEYİMİ) ÖnemLİ HALE GELİYOR

Bugün artık iyice şekillenmeye başlayan deneyim ekonomisi içerisinde şirket liderleri çalışan deneyiminin öneminin farkındalar. Hatta öyle ki çalışan deneyiminin işlemediği bir şirket içerisinde müşteri deneyimini iyileştirmek de olanaksızdır. Dolayısıyla çalışan deneyimi kavramı her geçen gün önemini biraz daha artırmaktadır. Bu sayede bütün insan kaynakları süreçleri, deneyim odaklı olacak biçimde yeniden yapılandırılmıştır.

Deneyimi merkezine alan bir İK yaklaşımı, en nihayetinde pozitif bir müşteri deneyimi oluşturulmasını hedefler. Sürecin en başında petrol firmalarından dev otomobil üreticilerine dek pek çok firma ERP yaklaşımlarını kolayca benimsiyor. ERP kavramını kurumsal kaynak planlaması olarak ele almak mümkün. Yazılımcılar sonraki süreçlerde bu yapıyı insan kaynaklarına uygulamak için belli hamleler gerçekleştirdi. Fakat PeopleSoft başta olmak üzere pek çok şirket ERP’lerin İK ya da personelleri verimli bir şekilde idare edemediğinin farkına vardılar. O dönemde İnsan Kaynakları Yönetimi için yeni bir pazar oluştu.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yaklaşımlar Değişiyor

İlk başlarda İnsan Kaynakları Yönetimi bordro, çalışanların kaydını tutma ya da iş mimarisi ile sınırlıydı. Fakat bütün çabalara rağmen HCM sistemi yetersizdi. Bunun en önemli nedeni kurumsal kaynak planlamasının doğrudan insanlar için tasarlanmamasıdır. İnsanlar sabit ve değeri değişmeyecek bir materyal ile kıyaslanamaz. Neticede değeri daima bir değişim ve büyüme içinde. O halde insan kavramına yönelik beceri ve kariyer yollarını yatıracak kapsamlı bir sistemin ihtiyacı ön plana çıktı. Şirketler HCM adına ERP modelinin verimli çalışamayacağını gördü.

İşte bu süreçten sonra katma değerli araçlar, en üst noktaya ulaştı. Örneğin değerlendirme sistemlerinden çalışan bağlılığı araçlarına, yönetim sistemlerinden beceri çıkarımına her konu ön plana çıkmaya başladı. Artık çok daha net şekilde görülmektedir ki İK teknolojisi ve pazarı tümüyle değişiyor. İnsan Kaynakları Yönetimi beceriler üzerine kurulu endüstriyel bir modele doğru evirilmiştir.

Employee Experience Neden Bu Kadar Önemli

EX kavramı kısaca, bir çalışanın işletmenin kapısından içeri girdiği ilk andan şirketten ayrıldığı noktaya kadar geçen uzun sürede İnsan Kaynakları biriminin stratejik hedefini ifade eder.  İnsan kaynakları yönetiminde ofis, istihdam, sigorta, izinler vs. rutin konuların dışına çıkılamadığı dönem çoktan geride kaldı. Bugün özelinde çalışan deneyimini yönetme süreçlerinde yeni nesil insan kaynakları yaklaşımı; becerileri geliştirmek ve çalışma ortamını iyileştirmek üzerine kuruludur.

Şirketler, çalışanların bağlılığını artırmak adına personellerinden sürekli olarak geri bildirimler almak ister. Şirketler çalışanlara düşüncelerinin ve yaklaşımlarının son derece değerli olduğunu hissettirirler. Geri bildirimler sayesinde çalışan deneyimini geliştirmek ya da çalışma atmosferini optimize etmek adına çaba gösterir.

Düzenli olarak gerçekleştirilen anketler bu anlamda itici bir güç oluşturur. İyi bir çalışan deneyimi (Employee Experience), nitelikli çalışanların elde kalma süresini uzattığı gibi personel maliyetlerinde de düşüş yaratır. İnsan kaynakları teknolojilerinde yeni trend olarak kabul edilen çalışan deneyiminin temel ilkelerine bağlı kalmak belirleyici bir noktadır. Bu anlamda şirketlerin çalışanlarla daima iletişim içinde kalması şarttır. Onların görüşlerini paylaşabilecekleri gücen ortamının sağlanması gerekir. İnsan merkezli tasarlama sürecinin, şeffaflık, sadelik ve özgünlükle birleştiği ortamın kurgulanması beklenir.

Hem demokratik hem de güvenilir alanların yaratılması aynı şekilde personellerin beklediği bir durumdur. Ölçülebilir deneyimler sağlamayı amaçlayan şirketlerin bu süreçte oldukça başarılı olduklarını görebiliriz. İyi bir çalışan deneyimi özellikle de kilit sonuçlar üstünde net bir etki yaratır. Employee Experience özelinde aitlik, amaç, başarı, sinerji ve mutluluk gibi noktaların ölçülmesi gerekir.

Üzerine epey emek verilmiş olumlu bir çalışan deneyimi, çok daha iyi iş performansına ve verimli personel profiline kapı açar. Kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen ve insan kaynakları teknolojilerinde önemli bir popülerlik kazanan çalışan deneyimi kavramına ilişkin daha detaylı bir şekilde bilgi edinmek ve danışmanlık/eğitim desteği ile bu süreci geliştirmek isterseniz Makers Türkiye ekibine 24 saat içinde ulaşabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.