İnsan Kaynakları için Çalışan Deneyimi Trendleri

Çalışan deneyimi trendleri, her geçen sene farklı bir boyutla karşımıza çıkıyor. İşletmelerin bu güncel trendleri takip etmesi, yetenekli personellerin elde tutulmasını ve organizasyonun verimli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacaktır. Evrensel düzeyde ortaya çıkan durumlar ya da güncel dinamiklerin çalışan deneyimi trendleri üzerinde bariz bir etkisi vardır.

Şirketlerin kontrolü eline alması ve çalışanları yeniden haritalandırılmış bir geleceğe taşıması bekleniyor. COVID-19 sonrası ortaya çıkan yeni çalışma düzeni de çalışan deneyimi trendleri için farklı yönelimlerin keşfedilmesine neden oldu. Bu noktada kurumların mevcut şartlar neticesinde bazı köklü değişimlere ihtiyaç duyduğu ortadadır.

Çalışan deneyimi ilk dönemlerde yüzeysel şekilde vardı. Daha da ötesi yapılması gereken rutin işlerin bir parçası gibiydi. Oysa bu kavramın çalışanları elde tutmak, bağlılıklarını güçlendirmek ve memnuniyet seviyelerinde farklılıklar yaratmak gibi noktalarda önemli bir etkiye sahip olduğunun keşfedilmesi, bakış açısını değiştirmiştir. Çalışan deneyimine başarılı bir şekilde odaklanan kurumlar, pandeminin yarattığı olumsuz durumlardan görece daha az etkilendi.

Tüm bu etkisine rağmen hala pek çok şirket, İnsan Kaynakları Yönetimi özelinde EX’e öncelik tanımayabiliyor. Forbes’in gerçekleştirdiği bir araştırmada, şirketlerin 1/3’ünden bile az bir kesimin ortalama üç ayda bir çalışanlara yönelik anketler yaptığı ortaya çıkmıştır. Çalışan deneyimi ise daha fazla geri bildirime ve işçilerin söz sahibi olduğu bir düzene endeksli. Yeni dönemde çalışan deneyimini  etkileyen ya da etkileme potansiyeli olan bazı trendlere kısaca göz atalım.

Esnek Çalışma Modeli Öne Çıkıyor

Evden çalışma modeline geçiş, küresel düzeyde ciddi bir endişe yarattı. Fakat zaman içinde bu model iş sürekliliğinin korunmasına yardımcı oldu . Bu sene içerisinde esnek çalışma modelleri, dengeye oturmuş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Süreçle beraber işletmeler çalışanlara bu konuda daha fazla esneklik tanımaya başlayacak. Hatta Pandemi sınırlamalarından bağımsız olarak hibrit modeller artık olağan şekilde karşılanacak. Bu durum işletmelerin gayrimenkul yatırım ve hedeflerini gözden geçirmesini sağlayacaktır.

Geri Ödeme Sistemleri Gelişiyor

Evde çalışma disiplinini düzene sokan yasaların kapsamı genişlemeye başlıyor. Bu durum yaşamın doğal bir parçası haline geldiğinde iş yerlerindeki çalışma politikaları da resmiyete kavuşacak. Bunun örneklerini daha şimdiden pek çok ülkede görme şansı bulduk. Örneğin ABD’de evde internet harcamaları ya da diğer ödemeler için geri ödemeler söz konusu.  Danimarka’da ise çalışanlara yönelik paket ödemelere, kahve gibi özel harcamalar dahil ediliyor. Hollanda’da bazı işletmeler, çalışanlarının tuvalet kağıdı ve elektriğin bir karşılığı olarak ek ödenekler sundu. İngiltere’de ise çalışanların salgın döneminde satın aldığı iş ekipmanları için vergi indirimine gitti.

Güven Kültürünün İnşası

Bu seneyle beraber ev ofislerini yönetme noktasında yöneticilerin çalışanlarına güvenmekten başka bir seçenekleri bulunmuyor. Çalışan ve yönetici arasındaki ilişki güven temelinde ilerledikçe fiziksel çalışma kültürü de son bulacaktır. Çünkü yöneticiler oluşan bu güven sayesinde üretkenlik seviyesini takip etmek zorunda hissetmezler. Bunun yerine çeşitli yazılımlar, işletmelere gerekli desteği vermeyi başardı. Doğru iletişim kanalları sayesinde çalışanların profesyonel disipline sadık kalmayı başardıklarını gördük. Geçtiğimiz yıl, gelişim için önemli bir referans noktası oldu.

Otomasyona Duyulan İhtiyaç Artacak

Online çalışma metotlarının önemli bir gelişim göstermesi, işletmelerin yazılım ve otomasyon noktasında yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor. Yazılım ve teknolojik araçlar, çalışanlara çok daha kolay bir ortam yaratıyor. Bu durum ayrıca iş veriminde de artış sağlıyor. Çalışanlar için yazılımların iş modeline uygun şekilde optimize edilmesi önem kazanmıştır.

 Çalışan deneyimi hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.