İnovatif Zihniyet Ölçümlemenin Temel Adımları

İnovasyona dair ölçümleme oluşturmak, her zaman zor ve tartışmalı bir konu olmuştur. İnovasyonu ölçmek, işletmeler adına bir anlamda bitmeyen bir öğrenme süreci olarak ele alınmalıdır. Her gün çok daha iyi olmaya konsantre olmuş kuruluşlar, doğru rotada ilerlediğinden emin olmak zorundadır. İnovasyon yönetimine dair süreçlerin daimi biçimde gelişmesi, hedeflere ulaşma noktasında yardımcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İnovasyon kavramının esasen soyut bir kavram olması, ölçümleme tartışmalarının odak noktasında yer almasına neden olmuştur. Bu durum inovasyon ölçümlerinde çok doğru ve hassas ölçütler yaratmayı zorunlu kılmıştır. Bu içeriğimizde inovatif zihniyet ölçümlemenin temel adımlarına odaklanacağız.

İnovasyon Ölçümleri Neden Önemli?

İnovasyon ölçümlerinde en azından başlangıç aşamasında, olabildiğince basit başlamak ve uzun süreçlerde işinize yarayacak metriklere odaklanmanız çok daha sağlıklı olacaktır. İnovasyon ölçümlerindeki temel motivasyon, ölçülebilen şeyleri yönetmenin daha kolay olmasıdır. 

İnovasyonun merkezinde daimi iyileştirme ilkesi yer alır. Dolayısıyla böyle bir formun istikrarlı biçimde ölçülmesi oldukça önemlidir. İşletmelerin müşteri memnuniyetinden marka itibarına kadar pek çok ölçütü ele alarak bu performans ölçümüne dahil olmaları gerekir. 

İnovasyon ölçümlerinde her şeyden önce KPI’ları belirlemek gerekir. İşletmeler büyük ölçüde ölçtükleri unsurları elde etme motivasyonu içindedirler. Öte yandan bilinmelidir ki düzenli olarak takibi yapılmayan her türlü faaliyet, bir süre sonra unutulmaktadır. Bu durum ne yazık ki pek çok soruna yol açabilmektedir. 

Ne yazık ki işletmelerin yaptığı en büyük hatalardan biri, aynı anda pek çok şeyi ölçmeye çalışmaktır. Bu nedenle ilk aşamada tam olarak neyin ölçülmesi gerektiği konusundaki belirsizliklerin giderilmesi gerekir. Bunun için inovasyon KPI’larının doğru biçimde tercih edilmesi, altı çizilmesi gereken bir detaydır. 

İnovasyon Ölçümlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnovasyon zihniyet ölçümlemesi, organizasyonların ihtiyacı olan yenilikleri doğrulamak durumundadır. Bu durum zaten söz konusu ölçümün bir bakıma amacını da oluşturur. İnovasyon ölçümlerinde hedef, yalnızca sayısal sonuçlara ulaşmak değil, yanlış yönlendirilmiş bir inovasyon yönetim etkinliğini de denetlemektir. Bu ölçümlerin odaklanması gereken noktalar arasında; nitelik, gelir yükselişi, zaman kullanımı, marj hedefi, istikrar, yetenek sürdürülebilirliği ve ürün çeşitliliğini sıralamak mümkündür. 

Önceliklerinizi belirleyerek doğru ve lider KPI’larınızı seçmeniz, sonuç almanızı sağlar. Gelirlerde artış sağlamak, öncelikle bir inovasyon kültürü oluşturmakla başlamaktadır; fakat asıl önemli olan inovasyon konusunda bir yetkinlik sağlamak adına işle alakalı sonuçları takip etmektir. 

Daimi bir ilerleme elde edebilme noktasında en kritik olarak gördüğünüz bir dizi ölçüm belirlemeniz, yenilik çabalarınızın sonuçlarını daha verimli bir şekilde takip edebilmenizi sağlar. İnovasyon ölçümlerinin işaret ettiği önlemlere dair bir etki oluşturmak ciddi bir zaman almaktadır. Bu nedenle inovasyon sonuçlarını uzun vadede ölçmeyi sürdürmek, daimi şekilde iyileştirmeye yardımcı olmak, büyük bir önem teşkil etmektedir. 

Bu arada ölçüm süreçlerinde en kritik konulardan biri de objektif bir tutum sergilemeyi başarabilmektir. İnovasyon metrikleri, özellikle objektif bakış açıları yaratmanıza yardımcı olmak durumundadır. Sonuçların doğru yorumlanması ve inovasyonda yüksek başarı oranı tutturabilmek, büyük oranda buna bağlıdır. 

Kabul etmek gerekir ki yenilikçi bir bakış açısı oluşturmak, işletmeler için bir kültür meselesidir. Ruh halinizi ve duruşunuzu yansıtan bu tutumu yalnızca nicel ölçütlerle sınırlandırmak elbette oldukça yanlış bir tutum olacaktır. 

Ne yazık ki pek çok kuruluşta sayısal ölçümler ve başarı göstergeleri bir saplantı durumundadır. Bu tutum gerçek anlamda yaratıcı bir kültür oluşturmanın önünde engel teşkil etmektedir. Keskinlikten uzak ve niteliğe odaklı bir tutuma sahip olmak, bu süreçte önemli bir adım olarak kabul edilir. İnovasyon çabalarını çok doğru ve etkili bir biçimde ölçmek adına performans göstergeleri yaratmadan önce belli tutumların ve davranışların bariz bir biçimde oluşturulması gerekir.

Metrikleri Basit ve Anlaşılır Tutun

Organizasyonun kültür hazırlık değerlendirmeleri ve proje ya da girişim oluşturma becerileri, en etkili anahtar performans göstergeleri arasındadır. Bu noktada ölçümleri genel olarak basit ve anlaşılır düzeyde tutmak, önerilen bir durumdur. Bu metriklere her zaman inovasyon yönetiminde keskin çözüm önerileri geliştirmek için değil, ilgili inovasyon yönetimine dair etkinlikleri takip etmek amacıyla da başvurulur. 

Yüksek bir geri dönüş performansı almak için hangi metriklerin daha kritik olduğuna karar vermelisiniz. Yapılacak bir dizi ölçümün işinizi ileri taşıma potansiyelinden dolayı, tüm bu istikrara ve yoğun çabalara fazlasıyla değmektedir.

İnovasyon metrikleri sayesinde yeterli düzeyde etkinlik organize edip etmediğinizi ve daha da önemlisi doğru türde etkinlik gerçekleşip gerçekleştirmediğinizi görmeniz mümkün olur. İnovasyon düzeyinizi istikrar içinde ölçmeye devam ettiğiniz sürece; faaliyet etkinliklerinizi değerlendirebilir, kaynak tahsisi konusunda kılavuz oluşturabilir ve çalışanları eylemlerinden dolayı sorumlu tutabilirsiniz. 

Son olarak metrikleriniz, ilk süreçte mükemmel gibi görünse dahi yolun ortasında sonuçlar düşündüğünüz gibi olmayabilir. Bu nedenle de işletmeninizin KPI’lara ne şekilde reaksiyon gösterdiğini öğrenirken, metriklerinizde değişikliklere gitmekten asla çekinmemelisiniz.

Makers Türkiye ailesi, inovatif zihniyet ölçümlemenin temel adımları konusunda size profesyonel çerçevede destek sunmaya ve danışmanlık hizmeti vermeye hazırdır. Kuruluşunuza özel bir boyut kazandırmak ve inovasyon ölçümleriniz özelinde sağlam adımlar atmak adına dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.