Pandemiyle Yavaşlayan İnovasyonu Hızlandırmanın Yolu

İnovasyonTüm dünyanın ortak gündemi hâline gelen Covid-19 pandemisiyle birlikte iş dünyası da kabuk değiştirmiş durumda. Yapılan bir araştırmaya göre pandemi nedeniyle uzaktan çalışma şeklini benimseyen pek çok şirketin üretkenlik seviyesinde bir değişiklik gözlemlenmedi. Hatta üretkenliği artışa geçen şirketler var. Buna karşın uzaktan çalışma nedeniyle inovasyon azalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Peki bu tehlikeyi bertaraf etmenin, pandemiyle birlikte yavaşlayan inovasyonu hızlandırmanın yolu nedir? Yanıtı, yazımızda.

Uzaktan Çalışma ve İnovasyon

“İnovasyon Nedir? İnovasyon Neden Önemlidir?” başlıklı yazımızda belirttiğimiz hayati önemine karşın inovasyon, kimi zamanlarda yavaşlayabiliyor. Gerçek şu ki işletmeler belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde daha az para harcayıp daha az riske girme eğilimi içerisindedirler. Bu gerçek karşısında ise inovasyonun işletmelerin geleceğine bulunduğu katkının önemi duruyor.

Uzaktan çalışma, liderler ile çalışanların birbirlerine uzak hissetmelerine yol açması sebebiyle inovasyonu yavaşlatmış durumda. Diğer bir ifadeyle güncel mevcut inovasyon açığına, iş birliğinde yaşanan zorluklar neden oluyor. Uzaktan çalışmada görüntülü görüşmeye ya da anlık ileti göndermeye yarayan uygulamaların kullanılıyor olması da aynı ortamı paylaşarak ortaya çıkan enerjiyi bire bir kopyalayamıyor. Böylelikle de inovasyon geri planda kalıyor.

Araştırma Sonuçları

Yazının girişinde andığımız, uzaktan çalışmanın inovasyona ket vurduğu ana fikrine ulaşan araştırma, Microsoft tarafından yaptırılmış olup Boston Consulting Group ve KRC Research tarafından yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Avrupa’daki 15 pazarda söz sahibi olan büyük firmalardaki 9 bin çalışan ile yönetici sorgulanmıştır (ülke bazında 500 çalışan, 100 yönetici).
Covid-19 öncesinde katılımcıların sadece %15’i esnek çalışma politikalarına sahipken virüsün Avrupa’ya ve tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte bu oran %76’lara çıkmıştır. Bu durum, işletmeleri geleneksel iş yapış biçimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda düşünmeye sevk etmiştir. Katılımcıların yaklaşık %90’ı, pandemi sona erdikten sonra dahi uzaktan çalışmanın kimi hibrit formlarının devam etmesini bekliyor. Çünkü:

  • Uzaktan çalışma ile birlikte üretkenliğin düşeceği korkularının büyük ölçüde yersiz olduğu açığa çıktı.
  • Çalışanlar, sanılanın aksine, uzaktan çalışıyor olsalar da sorumluluk bilinciyle hareket etti. Daha açık bir ifadeyle tembellik etmedi.
  • Ev ortamı, çalışanları iş ortamındaki verimlilik seviyesine ulaştırdı, hatta daha da verimli hâle getirdi. Bunun nedenleri arasında çalışma alanın kişiselleştirilmesi imkânının olması ve kendi ortamlarında rahat olduklarından kolaylıkla odaklanabilmeleri üst sıralarda yer alıyor. İşe gitmek için hazırlanırken ve yollarda kaybedilen zamanın çalışana kalması da büyük bir etken.
  • Çalışanlar daha az kesintiye uğradı (toplantı, iş gezisi gibi nedenlerle bölünmedi) ve bu sayede daha etkin bir şekilde çalışabildi.

İnovasyonda Yavaşlamayı Tersine Çevirmek için Hangi Adımlar Atılabilir ?

Tüm bu avantajlara karşın araştırmaya göre inovasyonda yavaşlama da yaşandı. Durumu tersine çevirmek içinse yöneticilerin üç basit adım atması gerekiyor:

  • Çalışanların çeşitli iş birliği araçlarına erişmesini sağlamak.
  • Uzaktan çalışma konusunda çalışanları eğitmek.
  • Ekiple bağlantı kurmanın rutin yolunu belirlemek.

Sırasıyla değinecek olursak çalışanların iş birliği araçlarına erişmesine imkân sunmak, sadece belirli programların (e-posta, Zoom vb.) kullanılmasını sağlamak demek değil. Önemli olan araç sınırı koyulmaması. Böyle bir çeşitlilikte çalışanlar, iletişim tarzlarına ve kişiliklerine en uygun aracı seçebileceklerdir. Pek çok araştırma göstermektedir ki inovasyon ve yaratıcılık, genellikle iş birliği yapıldığında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle doğru iş birliği aracının kullanılıyor olması, inovasyonun uzaktan çalışma ortamında hızlandırılması için önemlidir.

Çalışanları uzaktan çalışma sistemi konusunda eğitmek de atılması gereken ikinci adım. “Uzaktan çalışma becerisi” doğal bir beceri olmadığından çalışanlar tarafından kazanılması zaman alabilir. Bu konu çerçevesinde verilecek eğitimler, çalışanların iş birlikçi yaklaşımı benimsemesine ve ekip içi bilgi paylaşma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Araştırmaya göre uzaktan çalışma dönemine geçmeden evvel bir toplantı rutini olan işletmeler, bu süreci daha etkin bir şekilde sürdürebiliyor. Yani, beyin fırtınası yapmaya, bire bir incelemelerde bulunmaya veya benzeri etkinlikleri düzenlemeye aşina olan işletmelerin uzaktan çalışmayla birlikte inovasyonu geri plana atmadığı anlaşılıyor. Bu nedenle uzaktan çalışmaya geçen işletmelerin ekipleriyle bağlantı kurmanın rutin bir yolunu bulması gerekiyor. Belirlenen bu yola sadık kalmak da bir o kadar önemli.

Sonuç itibarıyla Covid-19 pandemisi, uzaktan çalışma sistemini yaygınlaştırarak inovasyonu yavaşlatmış gibi dursa da bunun önüne geçmek mümkün. Nasıl mı? Doğru araçları, doğru insanları, doğru zamanda etkin bir şekilde bir araya getirerek! Makers Türkiye’nin “Uzaktan Etkin Çalış” eğitimlerine katılın, üretimlerinizin yanı sıra inovasyon hızınızı da artırın! Detaylı bilgi almak için: [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın