İnovasyon Stratejisi ve Yol Haritası Oluşturma

İnovasyon Stratejisi

Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için uygulanabilir en uygun yöntemler arasındaki en iyi olanı seçmek, stratejidir. İnovasyon da bu stratejik hedeflere ulaşmanın demirbaşlarından biridir. Bu kapsamda fark yaratarak rakiplerden sıyrılmak, pazarda tutunmak ve hâliyle uzun vadede başarılı olmak için gerekli görülen inovasyon stratejisinin detaylarını ve yol haritası oluşturmak için nasıl adımlar atılması gerektiğini açıklamakta fayda var:

İnovasyon Stratejisi Nedir?

Başarılı şirketlerin temelinde var olan ve geleceğe odaklanmayı sağlayan inovasyon stratejisi, başta yeni ürün ve hizmetlerle ilintili olmak üzere tüm faaliyetler ardından pazarda tutunmak için bir organizasyonun değer teklifi ile misyon ve vizyonunun haritalandırılmasıdır. Yani, inovasyon stratejisi inovasyon çalışmalarını sadeleştirerek yenileşime karşı beklentileri sınırlandıran, gelecek için çizilmiş bir yol haritasıdır.

İş süreçlerinin layıkıyla sürdürülmesi için her organizasyonun genel iş hedefleriyle eş güdümlü bir inovasyon stratejisi olmalıdır. Bu stratejiyi kurmanın ve uygulamanın yeterli zamanı ayırmayı ve yoğun çaba göstermeyi gerektirdiğini de belirtelim.

Makers Türkiye’nin uzman kadrosu ile Yenilikçi Danışmanlık Hizmetlerimizden olan İnovasyon Stratejisi ve Yol Haritası Oluşturma konularında kurumunuza danışmanlık almak için bize ulaşın.

İnovasyon Yol Haritası Oluşturma

İnovasyon yol haritası, stratejik hedefler ile temaların görsel bir temsili olup zaman ekseni boyunca yer kaplar. Hangi konuların ne zaman işleneceğini belirleyen bu harita, trendlere, piyasalara, teknolojiye, arama kutularına, üretime, projelere ve pazarlama ile yeterlilik geliştirme gibi ölçütlere göre hazırlanabilir.

İnovasyon ile inovasyon yönteminin başarılı olmasındaki temel etmen olarak değerlendirilen inovasyon stratejisinin amacına ulaşması için iç paydaşların bir arada hareket etmesi gerekir ve bu noktada devreye inovasyon yol haritası girer.

Emek verilerek ve zaman sarf edilerek oluşturulması gereken bir inovasyon yol haritasının adımları:

  1. Yol haritasının hangi amaca yönelik hazırlandığının tanımlanması gerekir. Bunun için trend, ürün, teknoloji ve proje gibi unsurlar; zaman ufku (2 yıllık kısa vadeli ya da 10 yıllık uzun vadeli gibi); operasyonel inovasyon yönetiminde rol ve entegrasyon baz alınır.
  2. İnovasyon yol haritasının oluşturulması için yoğun bir hazırlık sürecinden geçmek gerekir. Bu aşamada gelecekteki önemli konular değerlendirilip tanımlanır. Trendler, teknoloji, piyasaların durumu, temel yeterlilikler, hedef kitle özellikleri araştırılır, SWOT analizi ve uzmanlarla görüşmeler yapılır. Araştırma ve analizler sayesinde organizasyonun geleceği ve inovasyon yönetimi için hangi konuların önemli olduğu ortaya konur.
  3. Parametreler konuya göre belirtilmelidir. İhtiyaca göre değişmekle birlikte bunlar zaman çizelgesi, öncelikler, ölçüm için kilit rakamlar ile diğer konularla etkileşimdir.
  4. Üst yönetim sürece dâhil edilerek onay alınmalıdır. Başarılı olmak için bu desteğe ihtiyaç duyulur.
  5. Ortaya çıkan harita görselleştirilmelidir. Bu aşamada profesyonel bir grafik tasarımcıdan destek almak, çalışmanın etkisini artıracaktır.
  6. İnovasyon yol haritası, özel bilgiler gizli tutulmak kaydıyla çalışanlarla paylaşılmalı, onlar tarafından da kabul görmelidir.
  7. Yol haritası, operasyonel inovasyon yönetimine entegre edilmelidir. Bu amaçla yaratıcılık atölyeleri düzenlenebilir.
  8. Entegrasyonla birlikte yol haritasının başarıya ulaştırmadaki rolü, düzenli aralıklarla analiz edilmelidir. Olası bir sapma yaşandığında gerekli önlemler alınmalıdır.
  9. İnovasyon yol haritası, niteliği gereği canlıdır. Bu nedenle yeni koşullara zaman kaybetmeden adapte edilmelidir. Örneğin hedefler ile sektördeki yeni konular haritaya eklenebilir ancak bu revizeler dikkatli bir şekilde, detaylı analizler ardından yapılmalıdır.

İnovasyon yol haritası, inovasyon stratejisinin geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için oldukça önemli bir ögedir. Tüm inovasyon faaliyetlerinde organizasyonları doğru bir şekilde yönlendirir, aynı çatı altındaki tüm bireyleri ortak paydada buluşturur. Bu nedenle gelecekte başarı elde etmek isteyen organizasyonların geç kalmadan bir yol haritasına sahip olması gerekir.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*