Ideathon Yapmak İstiyorsunuz Ama Nereden Başlayacağınızı Bilmiyor musunuz?

Toplumu oluşturan tüm bireylerin özgün ve kendilerine has bir düşünce ve yaklaşım tarzı vardır. Kendine has özelliklere ve renklere sahip olan bireylerin bir araya gelmesi ise genel anlamda pozitif ve son derece yenilikçi bir potansiyel yaratır. İş organizasyonları farkı nitelik ve yeteneklere sahip insanlara ait fikirlerin bir araya gelmesiyle vücut bulur. Markalar, insan fikrine her daim ihtiyaç duymak zorundadır. Bu ihtiyaca yanıt alamayan markalar, tırmandıkları dik ve engebeli basamaklardan inmeye başlarlar. Farklı fikirlerin varlığı bir anlamda itici güç oluşturur.

Tüm fikirlerin odak noktasında hedef kitlenin varlığını kabul etmek mümkündür. Dolayısıyla doğrudan hedef kitlenin düşüncelerini ve yaklaşımlarını referans almak, bu fikirleri olgunlaştırmak, basamakları çıkmak açısından zekice biri yoldur. Ideathon, tıkanma yaşayan ve bir bakıma düşünme körlüğüne takılı kalan işletmeler ya da kurumlar için önemli bir çözüm oluşturuyor. Zihinsel anlamda köklü değişimler yaratmak ve farklı bakış açılarına alan yaratmak için benimsenen Ideathon kavramına gelin daha detaylı bir şekilde bakmaya çalışalım.

Ideathon Nedir?

Kimi şirketler, özellikle de eski şirketler, aynı düşünce kalıplarının ve yaklaşımların içinde bir kısır döngüye kapılırlar. Daha da endişe verici olanı, bu durumun birbirini tekrar eden sınırlı düşüncelerden kaynaklandığını tespit etmekte zorlanırlar.  Sorunları, var olan sorunların içersinde kalmak şartıyla çözmek olanaksızdır. Bu anlamda zihinsel düzeyde daha ciddi ve radikal dönüşümlere ihtiyaç vardır. Ideathon olgusu, farklı davranışlar sergilemenin, farklı bakış açılarını keşfetmenin, zihni daha özgür bırakmanın anahtarını sunuyor. Daha da önemlisi daha farklı kişilerin yeni fikirlerine değer veriyor. Yepyeni ve özgün fikirlerin doğmasında Ideathon olgusunun günümüzde önemli bir itici güç olduğunu söyleyebiliriz.

Ideathon en basit ve sade tanımıyla bir tür zihinsel maratondur. Özellikle hackathon kavramının popülerleşmesi ile beraber yenilikçi fikirlere önem veren işletmeler ve kurumlar için Ideathon bir akıma dönüşmeye başladı. Ideathon’u belli bir kalıba sıkıştırmak makul bir tanım olmayacaktır. Çünkü Ideathon kapsamındaki etkinlikler, esasen farklı amaçlara ve motivasyonlara hitap edebilir. Ideathon özelinde, belli konularda öncü fikirleri olan şahıs ya da takımlar, proje çevresinde ürettikleri fikirleri yarıştırırlar. Bu nedenle de çoğu zaman Ideathon; uzun ve kolay kolay sona ermeyen, zorlu bir maratona benzetilmektedir.

Ideathon içerisinde “takımlar” olarak ifade edilen kolektif yapı, belli bir ana fikir etrafında beyin fırtınası yapar. Bu beyin fırtınasıyla beraber yepyeni ve inovatif fikirlerin temelleri inşa edilir. Ideathon takımlarında genelde genç ve dinamik kişilere öncelik verilir. Daha da önemlisi takımlarda yer alan kişilerin bireysel ve özgün düşünme becerisi, genel başarıyı olumlu etkiler. Takımların oluşturdukları fikir ya da projeler, belli bir jürinin elinden geçer. Öne çıkarılan fikirler herhangi bir projede kullanılabilir. Ideathon’u aslında fikir atölyesi olarak a görmek mümkündür.

Fikirlerin Ortaya Çıkma Süreci

Takımların oluşturdukları büyük projeler esasen minik bir kıvılcımla beraber başlar. Bu küçük kıvılcımlar, söz konusu atölye içinde kısa sürede büyük projelere dönüşür. Ideathon daimi düşünmeyi ve yaratıcı fikri iten bir motivasyon yaratır. Ideathon kapsamında ortaya çıkan fikirlerin mutlak suretle uygulanabilir olması gerekir. Aynı zamanda gerçek yaşamda da belli bir karşılığı olmak zorundadır. Bu özelliği, onu tesadüfen ortaya çıkan fikirlerden kolayca ayırmaktadır. Başka bir deyişle bir fikir olgunlaşma seviyesine geldiyse, artık gerçeğe taşınacak duruma ulaşmış sayılır. Bugün global anlamda tanınan pek çok markanın ve işletmenin Ideathon etkinliklerini benimsediğini ifade edebiliriz.

Buradaki en temel çıkış noktası, “Hedef kitleyi en çok bu kitleyi oluşturan kişiler tanır” üzerinedir. Buna rağmen ülkemizde hala Ideathon kavramını keşfetmemiş pek çok kurum ve işletme söz konusudur. Ideathon bir yerlerde saklı kalan ve keşfedilmeyi bekleyen muhteşem fikirler için itici güç olmayı sürdürmektedir. Ideathon’u henüz bilmeyen markalar, yeni ve özgün fikirler üretme noktasında çok ciddi bir güçten mahrum kalıyor.

Ideathon’un Getirileri

Uzun süre etki yaratabilecek fikirlere ev sahipliği yapan Ideathon etkinlikleri insanın en önemli eksikliklerinden biri olan motivasyonu tamamlıyor. Ideathon etkinliklerinde yüzlerce yeni fikirle karşılaşmanız olasıdır. Peki bu etkinliklerin temel olarak kurumlara ve kişiler faydaları nelerdir?

  • Katılan kişilerin inovatif taraflarını öne çıkartır.
  • Katılımcı kişiler özgün fikirlerini çok geniş kitlelere aktarma olanağı bulur.
  • Firmalar ve toplum arasında önemli iş birliktelikleri yaratılır.
  • İşletmeler, hedef kitleyi oluşturan bireylerin fikirlerini sorma olanağına sahip olur.
  • Sınırlı zamanlar içinde çok sayıda fikir üretilebilir. Zaman yönetimi doğru bir şekilde gerçekleştirilir.
  • Proje adına ortaya konulan bütçe çok daha tasarruflu bir şekilde kullanılır.
  • Hedef kitleye büyük bir güven verilir. Aynı zamanda hedef kitle bağlılığı için de bu yöntem pozitif bir durum yaratır.
  • Sadece yeni fikirlerin değil aynı zamanda yeni yeteneklerin de keşfedilmesine olanak yaratır.
  • Tüketiciler, taleplerini özgürce dile getirebilecekleri bir ortam bulur.
Ideathon Nasıl ve Hangi Konularda Yapılmaktadır?

Ideathon etkinliklerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, hedef kitlenin doğru tanımlanmasına bağlıdır. Hemen sonrasından, bizzat hedef kite içerisinde aradığınız özelliklerle uyumlu kişiler seçilmeli ve takımlar oluşturulmalıdır. Tüm takımlara ortak sorular sorulur ve belli bir zaman dilimi içinde proje fikirlerini üretmeleri beklenir. Bu süreç içinde mentorlar kısa kısa konuşmalar ve bilgilendirmelerle aralara girebilir. Bu sayede fikirlerin ortaya doğru şekilde çıkması adına destekleyici bir unsur olarak rol alırlar. Ideathon takımlarının doğru bilgiyi referans almaları önemlidir.

Öte yandan bu takımlardan gerçeğe uygunluk ve uygulanabilirlik konusunda hassas olmaları beklenir. Toplanan yeni ve yaratıcı fikirler, jüriye ulaştırılır. Neticede de bu yeni fikirler bir oylamaya gider.

Farklı konu ve amaçlara yönelik olarak Ideathon tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Bu etkinlikleri reklam şirketlerinden belediyelere kadar çok geniş bir skalada kurum ve işletmeler uygulayabilir. Kurum içi özel Ideathon etkinlikleri yapılacaksa, burada hedef kitle zaten çalışanlar olacağı için dışarıdan takımlar oluşturulmaz.

Fikir atölyelerinde zaman konusunda özel bir sınırlama söz konusu değildir. Fakat Ideathon’da amaç, olabildiğince en kısa zaman içinde pek çok yaratıcı fikri hızlıca bulmak olduğu için çoğunlukla atölyeler 3 saat ya da 6 saat aralığında yapılıyor. Aynı şekilde 9 ve 12 saat süren Ideathon etkinlikleri de olabiliyor.

Ideathon etkinliklerinden önce Makers Türkiye ile dilediğiniz ölçüde iletişim kurabilir ve bu iş birliğiyle yaratıcı fikirlere siz de kucak açabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.