Hikâye Anlatıcılığı ve Üst Yönetim Sunumlar

Hikâye Anlatıcılığı ve Üst Yönetim Sunumlar

Profesyonel iş yaşantısında aşılması gereken sorunlardan biri, layıkıyla yapılmakta olan işi ilgililerine tam anlamıyla sunamamak. Bu sorunun çözümü ise hikâye anlatıcılığı yapmaktan geçiyor. Takip edilebilirliği ve anlaşılırlığı artıran hikâye anlatıcılığını üst yönetim sunumlarında kullanırken dikkat edilmesi gerekenler bu yazıda:

Makers Türkiye olarak yenilikçi kurumlar ile hem üst yönetim sunumları için Danışmanlık veriyor hem de Akademi hizmetlerimizle Hikâye Anlatıcılığı ve Üst Yönetim Sunumları ile ilgili eğitimler düzenliyoruz. Siz de kurumunuzla faydalanmak için bize ulaşın: etkiyarat@makersturkiye.com

1-Doğru Hikayeleştirme Teknikleri

Üst yönetim sunumlarının etkili olabilmesi için ilk kural, doğru hikâyeleştirme yapmaktır. İlgili konunun muhatabına nasıl aktarılacağının belirlenmesi, hikâyeleştirmedir. Hikâyeleştirme için kullanılan farklı teknikler vardır: dağ, iç içe döngüler, kahramanın yolculuğu, kesişen fikirler, kıvılcım yaratma, ortadan başlama, yanlış başlangıç, yaprak yapısı gibi. Anlatılacak hikâye, konuya ve sunumun yapılacağı yönetim özelliklerine göre anılan tekniklerden biri tercih edilerek oluşturulur.

 • Dağ Tekniği: Gerilimin giderek arttığı, inişleri çıkışları olan, etkili bir sona sahip hikâyeler yaratan bir tekniktir. İş yaşantısının zorluklarına ve bu zorluklar aşıldığında ulaşılan sona değinilecek sunumlar için kullanılabilir.
 • İç İçe Döngüler Tekniği: En önemlisi merkezde olmak kaydıyla üçten fazla hikâyenin/döngünün bir arada sunulduğu bir tekniktir. Merkezdeki hikâyenin detayını, diğer hikâyeler oluşturur. Süreci detaylarıyla resmetmek ya da süreç boyu alınan ilhamları anlatmak için kullanılabilir. Bunun için merkezin değişmemesi gerekir ve bu çerçevede karşılaşılan sorunların çözüm yolları ortaya konabilir.
 • Kahramanın Yolculuğu Tekniği: Etkileyiciliği yüksek hikâyeler için kullanılan bir tekniktir. Bir kahraman belirli bir noktadan bilinmedik bir noktaya kolay olmayan bir yolculuk yapar ve bir ödül kazanmış olarak geri döner. Bir problemin üstesinden gelmek ve sonrasında elde eden kazanımlardan bahsedilmek istendiğinde kullanılabilir bir tekniktir.
 • Kesişen Fikirler Tekniği: Ürün ya da fikir üretme sürecinde birbirinden farklı fikirlerin birlikteliğini anlatma tekniğidir. Ortaklıklara ya da üretime dair sıfırdan oluşumun önemiyse sunumda verilmek istenen, kullanılabilir başarılı bir tekniktir.
 • Kıvılcım Yaratma Tekniği: Gerçekler ile ideallerin bir arada verildiği bir tekniktir. Sorunu merkeze koyup fark yaratmak, ikna etmek, etkilemek için kullanılabilir.
 • Ortadan Başlama Tekniği: Sunum başında heyecan yaratmak için kullanılan bir tekniktir. Hikâyenin kilit noktası fazla detaya girmeden en başta verilerek dikkat çekmek mümkün hâle getirilir. Kısa sunumlarda kullanıma uygundur.
 • Yanlış Başlangıç Tekniği: Hatalı bir hikâyenin anlatılıp daha sonrasında hikâyenin değiştirilmesiyle dinleyicinin şaşırtıldığı bir teknik olup başarısızlık kesin gibi gözükürken işin renginin değiştiği durumları ve bu değişim sürecini anlatmak için kullanılır.
 • Yaprak Yapısı Tekniği: Bu teknikte hikâyelerin belirli bir kavram etrafında dönmesi söz konusudur. Sunumu üst yönetime birden fazla kişi yapacaksa kullanılabilir. Her anlatıcı bağımsız ancak anlatılmak istenen noktasında birbirine bağımlı hikâyeler anlatır. Sunum bittiğinde ana mesaj oluşmuş olacaktır.
2-Hikâyenin yapı taşlarının Belirlenmesi

İkinci olarak bilinmesi gereken, iş sunumlarının temel bölümlerinin hikâyenin yapı taşlarıyla örtüştüğüdür. Bu yapı taşları: bağlam, karakter, çatışma ve çözümdür. Dolayısıyla seçilen hikâyeleştirme tekniği hangisi olursa olsun, etkili bir üst yönetim sunumu yapmak için dikkat edilmesi gereken 4 temel unsur bunlardır.

 • Bağlam: Bağlam, genel bir çerçeve özelliği taşır ve hikâyeleştirmenin kurgu, anlam ve güç açısından başlangıç noktası sayılır. Üst yönetimin sunumla ilgilenmesi için gerekli nedeni bağlam verir. Sunumun ne için yapıldığı, mevcut durum, geçmiş ve gelecek koşullar vb. kriterler, bağlamın yaratılmasında etkilidir.
 • Karakter: Sunum üst yönetime yapılıyor olsa da üyelerin hikâye ile duygusal bir bağ kurması anlatıcıyı başarıya götürür. Bu bağ da karakterler vasıtasıyla kurulduğundan anlatıcının hikâyeleştirme aşamasında farklı bir bakış açısı yaratacak özelliklerle donatılmış karakterler belirlemesi gerekir.
 • Çatışma: Karakterin varlığı ile bağlamın çizilmiş olması hikâyeleştirme için yeterli değildir. Hikâyede bir çatışma, karakterlerin mücadele edeceği konular yaratılmalıdır. Zorluklar ortaya konmalı, engellere değinilmeli, yönetim üyelerinin dikkatlerinin üstünde toplanmasını sağlayacak uyarılara yer verilmelidir. Diğer bir deyişle, çözüme kavuşturulması gereken bir sorun ortaya konmalıdır.
 • Çözüm: Çatışmaya konu sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağı hikâyenin kilit noktasıdır. Çözümün yanı sıra devam eden süreçteki fırsat ve tehditler de ele alınabilir.

Sunumun azami 10-15 slayttan oluşması ve 20 dakikayı geçmemesi de etkinin azalmaması için dikkat edilmesi gereken unsurlardır.

Üst Yönetim Sunumlarında Hikâye Anlatılıcılığı

Üst yönetim sunumlarında hikâye anlatmanın muhakkak bir amacı ve bu hikâye tecrübelerden örülmüş, bilgilerle desteklenmiş olmalıdır. İş dünyasında yaşanmış hikâyelerin bir karşılığı vardır. Sunumlarda anlatılacak hikâyelerin oluşturulması ve anlatılması için planlama ile ön hazırlık yapmak elzemdir.

Etkili bir sunum için hikâye oluşturulurken kavram karmaşasından, istatistiki veri yoğunluğundan kaçınılmalıdır zira sunumun net ve hatırlanabilir olması başarı getirir. Öte yandan detaylardan, abartılı söylemlerden, yanlış anlaşılmaya mahal verebilecek kişisel, toplumsal veya sosyokültürel vb. farklılara vurgu yapmaktan ve inandırıcılığı olmayan konulardan kaçınılmalıdır. Metaforlar ile ölçülü kullanılması ve amaca hizmet etmesi koşuluyla mizahın gücünden yararlanılabilir. Titizlikle oluşturulmuş bir hikâyenin anlatım aşaması da olukça önemlidir. Anlatıcının kendine güvenmesi, diğer bir deyişle kusursuz ya da başkaları gibi olmaya çalışmadan hikâyeyi anlatması beklenir. Bir sunumu başarılı kılan ne salt hikâyenin ne de anlatıcının gücüdür. Güçler ancak birleştirilirse başarı getirir. Son olarak, hikâye anlatıcısı, sunum yapacağı üst yönetim üyelerini yakından tanımalı, a’dan z’ye tüm kurguyu üyeler hakkında edindiği bilgiler doğrultusunda yapmalıdır.

 

 

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın