Hibrit Dünyadaki Çalışan Yolculuğu Tasarımı Nasıl Yapılmalıdır?

Yeni dünya düzeni, artık tam anlamıyla bireyin/çalışanın/girişimcinin birden fazla rol aldığı bir yapı sunuyor. Farklı uzmanlıkların ve eğilimlerin birleştirdiği bu melez roller, yenilikçi düşünce biçimlerine de kapı açabiliyor. Hibrit yaklaşımların gölgesinde çalışan yolculuğu tasarımı, bugünkü yazımızın temel konusunu oluşturuyor. 

Çalışan Deneyimi ya da Çalışan Yolculuğu Tasarımı, günümüzde farklı markaların ve işletmelerin gündemine girmeye başlamış durumda. Dönüşüm liderlerinden yöneticilere, İK ekiplerinden değişim yönetimi ekiplerine kadar iş dünyasında pek çok oluşum, çalışan yolculuğu tasarımını anlamaya çalışıyor. Bu yazıyla beraber kafalardaki bu soru işaretlerini yok etmeye çalışacağız.

Planlarınızı ve Yolculuğunuzu Görselleştirin

Çalışan deneyimi alanında kafa yormaya başladığınız zaman karşınıza çıkacak ilk kavramlardan bir tanesi de “Çalışan Yolculuğu Tasarımı” olacaktır. Günümüzde pek çok şirket, çalışan yolculuğu tasarımları özelinde doğru haritalar ve doğru planlamalar oluşturmaya çalışıyor. Çalışan deneyimi, işletmeler ve ona bağlı personeller arasındaki dinamikleri geliştirmeye odaklıdır. EJM olarak da kısaltılan Çalışan Yolculuğu Haritası, bu sürecin en kilit noktalarından birini oluşturur. Günümüzde, bilinçsizce oluşturulmuş yolculuk tasarımlarının ne denli olumsuz sonuçlar doğurduğu ortadadır.

 

 

Çalışan Yolculuğu Tasarımında Haritalar

Çalışan yolculuğu tasarımında kullanılan haritalar, çalışanın işletmeyle beraber bir hedefe ulaşması noktasında dahil olduğu sürece dair görsel bir temsil sunar. Çalışan yolculuğu tasarımında amaç, çalışanların motivasyonları ya da ihtiyaç alanları hakkında daha net saptamalar yapabilmektir. Bir çalışanın işletmeyle kurduğu etkileşimi görsel hale getirmenin en doğru yolu haritalama oluşturmaktır. Ortalama bir harita bile, çalışanlarınızın mevcut amaçlara ulaşmak adına neyi, nasıl yapabileceklerini yansıtır. Çalışan yolculuğu tasarımında harita oluşturmanın en önemli yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yeni bakış açılarının geliştirilmesine yardımcı olur.
  • Çalışan gereksinimlerinin daha hızlı şekilde kavranması sağlanır.
  • Doğru bir hedef müşteri tabanı oluşturmak mümkün hale gelir.
  • Tasarım odaklı düşünmenizde itici bir güç olur.
  • İşletmenizde çalışan öncelikli bir zihniyet oluşturabilirsiniz.
  • Hem odaklanma hem de yaratıcı düşünme üzerinde olumlu etkiler yaratabilirsiniz.
Çalışan Yolculuğunun En Kilit Noktaları

Çalışan yolculuğu tasarımlarında öncelikle çok net hedefler belirlemek gerekir. Daha sonra çalışanlarınızın detaylı bir şekilde profillerini çıkarmaya başlamalısınız. Temas noktalarınızı ve ihtiyaçlarınızı açıkça belirleyin. Çalışan yolculuğunu kendi beklentilerinize göre oluşturmanız da bu noktada öne çıkan unsurlar arasındadır. Çalışan yolculuğu tasarımında en önemli detaylardan biri de sonuçların doğru bir şekilde analiz edilebilmesidir. Haritanızı tamamen tasarlamış olsanız dahi bu, işinizin bittiği manasına gelmez.

Çalışan Deneyimi Tasarımı, büyük ölçüde Design Thinking anlayışını ve stratejilerini benimser. Zaten burada ana çıkış noktası, tasarım odaklı düşünebilmek olarak kabul edilebilir. Çalışan Deneyimi Tasarımı, pek çok kaynakta EX Tasarım olarak geçebilmektedir. Çalışan deneyimi dinamik bir olgudur ve her dönem belli değişimlere gebedir. Üretimin gerçekleştiği fiziksel alan, teknoloji ve işletme kültürü, çalışan yolculuğu tasarımının üç temel unsurunu oluşturur. 

İyi ücretlerin, doğru ve başarılı bir çalışan yolculuğu tasarımı adına yeterli olabileceğini düşünenler çok büyük bir yanılgı içindedirler. İş yeri kültürünün çalışanlara gerçek anlamda verdikleri değer, hissettirdiği duygu bu noktada daha baskın kriterlerdir. Öte yandan hibrit dünyada teknolojik araçların doğru ve etkili kullanılması; gelenekselleşmiş düşüncelerin terk edilip yenilikçi ve tasarım odaklı düşüncelerin öne çıkmasını daha da hızlandırır.

Çalışan yolculuğu tasarımında; doğru şekilde empati kurabilmek, empati haritaları oluşturmak, çözüm öncesinde sorunu kavrayabilmek, yine çözüm aşamasında fikirler üretebilmek, prototip oluşturmak test etmek ve neticede kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek, dikkat edilmesi gereken aşamalar arasındadır.

Sadece İnsan Kaynaklarının Sorumluğunda Değildir

Çalışan yolculuğu, tasarım odaklı düşünmeye bağlı bir olgudur. Farklı disiplinleri birlikte düşünebilme yetilerinin/reflekslerinin gelişmesi, tek bir fikir etrafında sıkışmaktan öte kavramlar ya da disiplinler arası esnek geçişlere olanak tanınması, bu anlamda önemli bir adıma atmanızı sağlayacaktır. Çalışan yolculuğu tasarımı, personel ve işletme arasındaki ilişkileri doğrudan personelin perspektifinden yakalamaya çalışır. Bu konu yalnızca insan kaynaklarının sorumluluğunda değildir, bu nedenle diğer birimlerin de sürece dahil olmaları gerekir.

Çalışan yolculuğunun detaylı şekilde çıkartılması, ilk adımı oluşturur. Çalışan deneyimine dair doğru ön görülerde bulunmak, hedefleri saptamak, bu haritanın niteliğini etkiler. Bu yolculukta karşılaşılabilecek her türlü problem belirtilmelidir. Elbette yolculuk esnasında karşı karşıya kalınabilecek bu sorunlara karşı kreatif çözümler oluşturulmalıdır. Çoklu katılımın kolektif gücünden bu noktada faydalanmak büyük önem taşır. Ayrıca çözümlere dair prototipler yaratmak da es geçilmemelidir. Bu noktada nihai hedef, en doğru ve en faydalı çözümlerin keşfidir. 

Doğru prototiplerin hemen ardından uygulama planına geçilmelidir. Geri bildirimler ise değerlendirme aşamasında ortaya koyulur. İşletmelerin radikal değişimlere karşı açık olmaları, sürecin başarısında belirleyici değişkenler arasındadır. 

Profesyonel Danışmanlık ve Koçluk Desteği

Çalışan yolculuğu konusundaki her türlü yaklaşım, mutlak suretle çalışan deneyimini güçlendirmeye yöneliktir. Çözümlerin de bu anlayışa uygun olmaları gerekir. 

Çalışan deneyiminde yolculuğu bir sembol, bir metafor olarak ele almak daha doğru olacaktır. Bu yolculukta hangi tip sorunlarla karşılaşılacağı, hangi yollardan geçilebileceği, nasıl bir hızla gidileceği davranışlar konusundaki yetkinliklerle açıklanabilir. 

Çalışanlarınızı; kendi ilkeleriniz çerçevesinde geleceğe hazırlamak adına Makers Türkiye ekibinden profesyonel koçluk ve danışmanlık desteği alabilirsiniz!

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.