Girişimcilikte Yapılan En Büyük Hatalar

“Mesleğin ne?” sorusuna verilebilecek en havalı cevaplardan biri de “Girişimcilik.”tir. “Girişimcilikti.” cevabı ise madalyonun diğer yüzü ve iş dünyası bu yüzle de sık sık karşılaşıyor. Sebebi, art arda yapılan hatalar. “Girişimciyim.” demeye devam etmek, startup’ınızı ayakta tutmak için bu hatalardan sakınmanız gerekiyor. Elbette hatadan öğrenmek en iyi öğrenme yöntemi. Yalnız ölüm vadisinde bir girişimseniz kaynaklarınız sınırlı. Yapacağınız hataları kaynakları minimum tüketerek yaparsanız ancak hayatta kalabiliyorsunuz. Diğer türlü yaklaşık %85 girişimin olduğu gibi siz de kapanan girişimler arasına girmeniz olası.

İşte, girişimcilikte yapılan en büyük hatalar: 

1. İnanç Eksikliği

Başarılı girişimler incelendiğinde girişimcilerinin yaptıkları işe duydukları inanç göz çarpıyor. İnanç, aynı zamanda risk almayı ve böylelikle yeniliklere açık olmayı da yanında getiriyor. Kendine ve dolayısıyla yarattığı projeye güvenmede tereddüt eden girimcilerin startup’larının kuruluşundan çok uzak olmayan bir süre zarfında çöküşe geçmesi kaçınılmaz. Mark Cuban’ın dediği gibi, “eğer 2 sene sonra bu girişimi satarım diye başlıyorsanız hiç başlamayın. Bunun sizin için bir tutku olması lazım” Tabi ki bu fikrinize aşık olup asla değişiklik yapmamak demek değil. Hızlı pivot etmek girişimcilik için oldukça önemli.

Startup bir firma olarak Makers Türkiye’nin ” Hepimiz girişimci olmak zorunda değiliz, ama girişimci gibi düşünmek zorundayız ” düşüncesiyle yola çıktığı kurumlarda ekiplerin ve projelerin başarıya ulaşmalarını kolaylaştıran Girişimci Gibi Düşünmek Crash Course’umuzu 2 saatlik ya da 1 günlük kurgular ile kurumlarda gerçekleştiriyoruz. Bize ulaşın: [email protected]

2. Öngörüsüzlük 

Dünyanın en büyük hızlandırıcısı Y Combinator’ın kurucusu Paul Graham’in da dediği gibi “make products people love”. Yani insanların çok seveceği ürünler geliştirin diyor. Bu noktada öngörü oldukça önemli. Çünkü hem ortaya atılan fikirler hem de startup’ın faaliyet süresince yaşanan krizler ve fırsatlar için gerekli. Girişimcinin, ortaya attığı fikrin gerçekte karşılığının olup olmadığını, yani müşteri beklentileri ile ihtiyaçlarına karşılık verip veremediğini değerlendirmesi gerekiyor. Bu ileri görüş olmadan fikir ne kadar benzersiz olursa olsun girişimciliğin başarılı olacağından söz edilemez. Öte yandan girişimcinin ekonomideki dalgalanmaları öngörememesi ve çevresindeki fırsatları değerlendirememesi de işleri zora sokuyor. Vizyon sahibi olmayan, kriz/fırsat yönetimini iyi yapamayan girişimcilerin startup’larını geleceğe taşımaları bir hayli zor.

3. Hazırlıksız İşe Koyulmak

Herhangi bir ticari oluşumun kurulduğu andan itibaren giderleri olmaya başlar. Bu nedenle fikrin maddi çıktısının alınması için geçilmesi gereken yollardan ürünün nerede pazarlanacağına, hedef kitlenin belirlenmesinden web sitesinin yapılmasına değin tüm noktaların belirlenmiş olarak startup’ın kurulması gerekiyor. Yani, bir iş planının yapılmış olması şart. Aksi durumda karşı karşıya kalınacak vakit ve nakit kaybı startup’ın belini bükecektir. Öte yandan bu hazırlık ve iş planı, sadece başlangıç için geçerli değil: Zaman geçtikçe günün şartlarına uygun revize edilmeleri de oldukça önemli.

4. Rakip Analizinin Yapılmaması

Girişimcinin, üretmeyi planladığı ürün ya da hizmet için hâlihazırda bir pazar olup olmadığının, varsa mevcut ve yakın gelecekteki rakiplerinin analizini yapmadan faaliyetlerine başlaması da yapılan büyük hatalardan biri. Sonuçların startup’ın pazarda tutunmasını zorlaştıracağını göstermesine karşın girişimcinin yoluna devam etmedeki ısrarı da bu hatanın kuyruğuna eklenebilir. Bu aşamada girişimcinin yeni bir fikirle süreci başa sarması en makul yöntem olacaktır.  Rakip analizi için çok fazla zaman harcamamakla birlikte pazardan nasıl farklılaşılması gerektiği girişimcinin kafasında net olmalıdır.

5. İlk Adımın Tecrübe Edinmeden Atılması

Her ne kadar fikrini işe dökeceğine olan inancı tam olsa da girişimcinin ilgili konuda tecrübe sahibi olup olmadığı esas belirleyicidir. İnanç, bilginin ardından gelmeli. Dolayısıyla girişimcinin faaliyette bulunmak istediği konu hakkında kendini eğitmiş olması zaruri. Eğitimli kişilerle ortak olmak, bu problemin üstesinden gelmenin bir diğer yolu. OECD’nin yayınladığı girişimcilik başarı raporuna göre 35-45 yaş arası girişimcilerin en başarılı girişimciler olması deneyimin önemini açıkca gösteriyor. Basit yalın girişimcilik testleri ile oldukça fazla tecrübe kazanmak mümkün. Girişimcilik programlarımıza göz atabilir, aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

6. İşe Yetersiz Sermaye ile Başlamak ya da Sermayeyi Yanlış Noktalarda Tüketmek

Girişimcilik faaliyeti için ayrılan bütçenin, yani sermayenin, yeterlilik düzeyinin tespit edilmemiş olması da bir diğer hata. Sermaye, tutulacak ofisten kurulacak ekibin masraflarını karşılamaya, üretim sürecinin yönetilmesinden ürünün/hizmetin piyasaya sürülmesine değin pek çok aşama için gerekli. Öte yandan ilk yıllarda kazanılan gelirin giderleri karşılamaya yetmeyeceğinin de hesaba katılmaması önemli bir handikap. Startup’ı yıkıma götüren bir diğer hata da sermayenin etkin bir şekilde kullanılmaması. Girişimcinin bu hatadan dönmek için özellikle bebeklik döneminde ihtiyaç ve eksiklerini doğru bir şekilde tespit etmesi, yapacağı harcama planının dışına çıkmaması gerekiyor. Ölüm vadisi dediğimiz bu aşamada sadece para değil insan kaynağı da oldukça önemli. Finansal ve insan kaynaklarının hemen çıktıya dönüşecek şekilde tüketilmesi girişimin ölüm vadisini aşabilmesi için kritik.

7. Hukuksal Süreçlerin Zayıflığı

İşi kurarken en büyük odak gelir üretmek olmakla beraber, şirket kurulumu sırasında hissedar sözleşmesi, şirket ortaklık yapısı, kvkk gibi şirket ve müşterileri ilgilendirecek dokümantasyonun ve markanın korunması gibi konuların düzgün yapılması daha sonra girişimcinin büyümesi durumunda başını ağrıtabilecek sorunları kolayca bertaraf etmesini sağlayacaktır. Girişimcilerin hukuki ve mali yükümlülüklerini bilmeden iş kurmaları, maddi ve manevi açıdan zarar verecek yaptırmalarla karşı karşıya gelecekleri anlamını taşır. İş kurmakla ilgili temel konularda bilgi edinmek, atılacak adımların sağlıklı olmasına yarayacaktır. Detaylar içinse yetkili deneyimli kimselerden destek alınması gerekiyor. 

8. Nitelikli Ekip ve İş Ortağı Seçmemek

Girişimcilikte omuz omuza yürünecek ekip ile iş ortağını seçmeye özel önem verilmemesi, yapılan en büyük yanlışlıklardan. Bill Gros’un yaptığı startup başarı faktörleri araştırmasında ekip ve zamanlama en önemli iki faktör olarak ortaya çıkıyor. Girişimcinin, uyumu bozmayacak, kalifiye kişilerle çalışması, başarılı olmasının anahtarı.  Aynı vizyona bakacak, çıktı üretecek, dürüst bir ortak/ekip oldukça önemli. Bu nedenle ekip kurarken nasıl bir iş gücüne ihtiyaç duyulduğu net bir şekilde belirlenmeli ve bu ihtiyacı karşılayacak elemanlar işe alınmalı. İş ortağı seçerken de müstakbel ortakla maddi ve manevi çıkarlarda tam uyumluluk gözetilmeli. 

9. Paraya Odaklanmak

Girişimciliğin doğasının para kazanmak olmakla beraber işe girerken kafada olan anlamı kaybetmemek gerekiyor. Bu nedenle salt para kazanma odaklı düşünen bir girişimcinin başarı yüzdesini katlaması muhtemel gözükmüyor. Doğru işin parayı getireceğinden şüphe duyulmamalı; yeniliğe, üretmeye odaklanılmalı. Bunu görebilmek için mentor kullanımı oldukça önemli. Gerçekten zor bir süreçte kaybolmuşken bir mentorun tavsiyesi bir anda anlamı yeniden kazanmayı ve girişimin daha ileri gitmesini hızlandırmayı sağlayabilir.

10. Liderlik Vasfına Bürünmemek

Startup’ın kuruluşuna dek çalışan statüsünde kalınmış olsa da her girişimcinin liderlik vasfına bürünmesi gerekiyor. Unutulmamalıdır ki ekiplerinin verimliliği, yöneticilerin onları motive etmeleriyle, onlara örnek olmalarıyla, onlar için gerekli gelişim ortamını sağlamalarıyla doğrudan bağlantılı. Bu niteliği göz ardı eden girişimcilerin yollarına tek başlarına devam etmeleri ya da çalışan sirkülasyonu nedeniyle başarısızlığa uğramaları kaçınılmaz.

Yeni girişimlerde bulunmak isteyenler şimdi sıra sizde! Makers Türkiye’nin “kurumsaldan çıkmak, farklı bir şeyler yapmak” isteğini karşılamak üzere Yalın Girişimcilik gibi metodlarla kurguladığı Türkiye’de ilk KollektifStartup programımıza dahil olun.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın