Girişimci Gibi Düşünmek Bize Neler Kazandırır?

Ortaya çıkışından bugüne değin ırk ayrımı gözetmeksizin insanoğlu için yapılabilecek en genel yorum, sürekli mücadele içinde olduğudur. Bu mücadelenin muhatabı dışta değil içteyse işte o zaman girişimcilikten söz etmeye başlanır. Bilgileriyle, düşünceleriyle, davranışlarıyla savaşan girişimci, mevcut ya da muhtemel ihtiyaçları karşılamak amacıyla giriştiği mücadelenin bir çıktısı olacağını bilir, her dem tetikte kalarak bu çıktıya ulaşmak için çabalar. Bazen risk alır, bazen inisiyatif…

Ortaya konan amaçlar çerçevesinde incelendiğinde girişimcilik faaliyetlerinin çeşitlendiği görülse de anılan çıktıların kalkınmaya yönelik katkıda bulunduğu su götürmez bir gerçektir. İster ekonomik ister sosyal olsun erişilen faydalar da tarihi 15-16. yüzyıla dayanan girişimciliğin önemini vurgular niteliktedir. 

Girişimci gibi düşünmek bize neler kazandırır, sorusunun yanıtlarına geçmeden önce girişimcinin özelliklerine değinelim: 

  • Yüzünü geleceğe çevirmiş olması, bir girişimcinin en belirgin özelliklerinden. Girişimci, gelecekte yaşar, geleceği bugünden kurgular. 
  • Konusu ne olursa olsun girişimini başarıyla nihayete erdireceğine yönelik inancı ve kendine güveni tamdır. 
  • Ulaşacağı çıktının getirisini hesaba katarak orta düzeyde riskler alır, inisiyatifini kullanır.
  • Hedefine doğru yürüdüğü yolda eksik parçaları tamamlamak adına örgütlenme yeteneğine sahiptir. 
  • Enerjisinin hiçbir koşulda düşmesine izin vermez, motivasyonunu korur.

Makers Türkiye olarak ” Hepimiz girişimci olmak zorunda değiliz, ama girişimci gibi düşünmek zorundayız ” düşüncesiyle kurumlarda ekiplerin ve projelerin başarıya ulaşmalarını kolaylaştıran Girişimci Gibi Düşünmek Crash Course’umuzu 2 saatlik ya da 1 günlük kurgular ile gerçekleştiriyoruz. Detaylı bilgi.

 

Girişimci olmayanlar için girişimcilerin bahse konu özelliklerine bürünmek, kişinin kendi, bağlı olduğu kuruluş ve çevresi için birtakım faydaları beraberinde getirir:

Geleceğe Dönük Olma

Girişimci kimlikler, gelecekteki yaşamı belirlemek için çabalar. Yenilikçi fikirler, geleceğin tasarlanması esnasında vücut bulur ve gelecek bugünden yaratılır.  Girişimci olmayanların geleceğe dönük olması da hâlihazırdaki mevcut koşulları yeniden inşa etmenin ya da yenileyip geliştirmenin yegâne yoludur. Mevcut olanla yetinmeyen, çevresini değiştirip anlam yaratmak isteyenlerin geçmişteki başarısızlıkları, kazandığı olumsuz deneyimleri artlarında bırakıp geleceğe odaklanması, atmaları gereken ilk adım. Bu sayede değişimin gerçekleşmesi için uygun düşünce ortamı yaratılmış olacaktır. 

Güven Duyma

Kaygının kişilerin potansiyellerinin tamamını kullanmaya ket vurduğu bugüne kadar farklı çevrelerce çeşitli ortamlarda sıklıkla dile getirildi. Güven eksikliği kaygıyı, kaygı ise özgüven eksikliğini doğuruyor. Girişimcilerin kendilerine ve dolayısıyla girişimlerine duydukları güveni taze tutmaları, onları başarıya götüren temel etmenler arasında üst sıralarda. Girişimci olmayan bireylerin giriştikleri iş ne olursa olsun kendi misyonlarını başarıyla ifa edeceklerine inanmaları, bütünü ortaya çıkarmak ve dahi yepyeni işlere imza atmak için zaruri. Özetle “kendine güven=başarı” denklemi, hayatın her alanında geçerli. 

Risk Alma

Girişimci, yapılmamışı yapan, denenmemişi deneyendir aynı zamanda. Örnek alabileceği, izini sürebileceği bir risk haritası olmayacaktır hiçbir zaman ve bu nedenle riskler alacaktır. Aksi durumda hedefine ulaşamayacak olduğundan diğer kişilik özelliklerinin yanına bunu da ekleyecektir: risk alan. Girişimci olmayanlardan girişimciler kadar orta seviye riskler alması beklenmese de bu özelliğe asgari düzeyde sahip olmaları, onları da bulundukları noktadan daha ileriye taşıyacaktır. Yenilikçi fikirlerin maddi gerçekliğe dönüşmesi için hayatın her alanında risk almak gerekli. Girişimci olmayanların belirsizlikler karşısında kâr-zarar hesabı tutarak aldıkları risklerin, mevcut durumların değişmesine olanak sağlayacağı unutulmamalı. 

Örgütlenme

Girişimcilerin gelişmiş örgütlenme yetenekleri vardır. Pek çok açıdan fayda sağlayan bu yeteneği, girişimci olmayanların da başarılı bir yaşam sürdürmek için edinmesi gerekir. İş yükünün hafiflemesi, zaman yönetiminin etkili bir şekilde yapılması ve hedefe daha hızlı bir şekilde ulaşılması için örgütlenmeye gitmek önemlidir. Diğer yandan başarının katlanması için de farklı yeteneklerle donatılmış bireylerin bir araya gelmesi gerekir. 

Motivasyonu Koruma

Karşılaşılan olumsuzluklar ve başarısız denemelerin fazlalığı girişimci ruhları hiçbir zaman yıldırmaz. (Mucitler bu ruhların timsali.) Enerjisini yüksekte tutmayan girişimcilerin hedeflerine ulaştığına nadiren rastlanır. Motivasyonunu kaybetmemek girişimci olmayanlar için de açılacak yeni yeni kapılar demek. Yılmadan ilerlemek demek!

 

Girişimci ruhunu ekibinize katarak gelecekte de başarıyla var olmaksa amacınız Makers Türkiye’ye ulaşın, [email protected]

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın