Geleceğin İşverenleri Nasıl Olacak?

Gelecekte İşler ve İşverenler

Sosyal statüsü ne olursa olsun herkes, yüzyıllardır geleceğe dair kestirimlerde bulunuyor. İş dünyası açısındansa gerek bugünden stratejiler geliştirip gelecekte ayakta kalmak gerekse ortaya çıkacak ihtiyaçları öngörüp üretimde ve faaliyetlerde çeşitliliğe gitmek için geleceğin dünyasının çözümlenmesi oldukça önemli. Yüzünü geleceğe çevirmiş olanlar için hazırladık: Gelecekte işler ve işverenler nasıl olacak?

Makers Türkiye’nin inovatif kurguları ile işveren markası imajınızın en iyi şekilde hatırlanmasını sağlıyoruz. Kurgularımız için bize ulaşın size 48 saat içerisinde dönelim: [email protected]

Teknolojinin İşlerin Niteliğini Değiştirmesi

Sektörler farklı dış etmenlerden doğrudan ya da dolaylı olarak etkileniyor olsa da özellikle teknolojik gelişmeler karşısında kabuk değiştirmek, kendini güncelleyip geliştirmek durumunda kalıyor. İşleri ve iş yapış biçimlerini göz önünde bulundurduğumuzda teknolojik gelişmelerden yapay zekâ ve bağlantılı olarak otomasyon ile robot teknolojilerinin geleceğin yazgısını belirlediği söylenebilir. Her ne kadar bazı sektörlerde insan gücüne duyulan ihtiyaç ortadan kalkacak gibi bir inanış yaygın olarak benimsenmiş olsa da insan becerilerinden tamamen uzaklaşılması söz konusu değil. Yani, teknolojik gelişmeler ne kadar ileri seviyeye ulaşırsa ulaşsın insanların yerini almaktan ziyade farklı noktalarda destekleyici hizmet almak için kullanılacak. Zira sosyal becerilerin yapay zekâ kullanılarak makinelere/robotlara aktarılması tamamıyla mümkün gözükmüyor. Hâl böyleyken gelecekte üretim için harcanan zaman ve emek için harcanan enerji düşerken kaliteli işlerin ortaya çıkması bekleniyor.

Elbette gelişmelere bağlı olarak yeni iş kolları da ortaya çıkacak. Örneğin, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte ortaya çıkan sosyal medya uzmanlığı gibi gelecekte de çığır açacak buluşların yepyeni meslek dallarına gebe olduğu söylenebilir. Peki, gelecekteki bu ortamda işverenleri neler bekliyor?

Geleceğin İşverenleri

İşverenlerin gelecekteki rolü için söylenebilecekler öngörüden öteye geçemese de bugün için haklarında kesin olarak yapılabilecek yorumlar mevcut. Daha açık ifade etmek gerekirse bir işverenin gelecekteki konumunu, bugünkü yetkinlikleri belirlemekte. Esnek, değişime açık, inovatif bakış açısına sahip, analitik, sosyal ve duygusal zekâsını bir arada kullanabilen bir işverenin geleceğin beraberinde getirdiği yenilikler karşısında işini sürdürebilmesi, hatta büyütmesi yüksek ihtimal. 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak anılan yetkinliklere sahip işverenler için gelecekle uyumlu, demek yanlış olmayacaktır. Üstelik, bu tam bir uyum!

İşlerin yok olmayacağı ancak değişeceği bir gelecek kurgusu karşısında işverenin de yeteneklerine yenilerini eklemesi, değişen dünyaya adaptasyon sürecini kısaltacak önlemler alması gerekmekte. Bu doğrultuda sadece kendi alanıyla ilgili değil, aynı zamanda farklı pek çok alanda (farklı sektörler, toplumsal ve sosyal konular) da kendini geliştirmesi gerekmekte.

Öte yandan bugüne değin yapılan birçok araştırma göstermiştir ki gelecekteki iş dünyasının odak noktasında insan olacak. Gelecekte işverenlerden kendi ve çalışanların kariyerlerini geliştirmenin yollarını açması, yaşam boyu öğrenme için gerekli ortamı sunması ve çeşitliliğe öncelik vermesi bekleniyor. Yani, cinsiyet, yaş ve sosyal çevre gibi ayrımlara gitmeden insan merkezli kararlara imza atmayan işverenlerin geleceğin dünyasında birer lider olarak benimsenmesi mümkün gözükmemekte. Ek olarak yeni kuşağın dilinden konuşabilmek, onların iş dünyasına bakış açısını benimseyip bu doğrultuda kararlar alabilmek de gerekiyor.

Yönetici kavramının yerini almaya başlayan lider kavramının gelecekteki gelişmelere paralel genişlemesi ve yönetici kavramını tamamen geçmişin gölgesinde bırakması da olası. İşveren markası oluşturmayı başaran liderler ise özellikle sağladıkları fonksiyonel ve psikolojik yararlar açısından geleceğin iş dünyasındaki yerini şimdiden almışa benziyor.

Siz de Employer Branding çalışmalarınızda, kurumunuzda sağlayabileceğimiz yenilikçi çözümlerle fark yaratmak için bize ulaşabilirsiniz

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın