Flipped Learning Öğrenme Tasarımının 5 Önemi!

Kayıt ve görüntüleme teknolojisine neredeyse her yerde erişime dayanan ve Flipped Learning, proje tabanlı öğrenme ve bireyselleştirilmiş öğrenme gibi eğitim girişimleri tarafından teşvik edilen eğitim videolarının kullanımı yaygınlaştırıyor. Öğretmen, öğretim çalışanı veya öğretme heveslisi iseniz, şahsen bir video oluşturma ihtiyacı geleceğinizde muhtemeldir.

Kendi dijital ders materyallerinizi tasarlamak için Öğretmenler için Ara Tatil Teknoloji Kampı eğitim programımızı kaçırmayın! 

  1. Öğrenci derse gelmeden önce, istediği bir zamanda dersi videodan izler, notlar alır, anlamadığı konular ile ilgili sorular hazırlar.
  2. Öğrenciler, dersten önce konu ile ilgili sorularını öğretim üyesine elektronik ortamda iletir.
  3. Öğretim üyesi ilk derste soruların niteliğine göre öğrencileri gruplandırır. Öğrenciler grup çalışması içerisinde sorularına cevap aramaya çalışırlar. Öğretim üyesi grupları ziyaret ederek öğrencilere yardımcı olmaya çalışır.
  4. Öğretim üyesi, dersin ikinci saatinde cevap bulunamayan soruları, öğrencileri sorulara cevap arayacak şekilde cesaretlendirerek, öğrenmelerine olanak sağlar.
  5. Öğretim üyesi, öğrencilerin kavramı öğrenip öğrenmediklerini test etmek için sorular sorabilir veya konunun uygulamalarını kapsayacak şekilde problemler üzerine grup çalışmaları yaptırtabilir.

Öğrencinin katılımını artırır!

Öğrencinin daha öğrenme-odaklı olmasını sağlar!

Eleştirel düşünceyi teşvik eder!

Kaynak:

http://www.mef.edu.tr/tr/flipped-learning, https://flippedlearning.org/

Yorum yap