En Etkili Sunum Nasıl Yapılır?

Etkili Sunum Yapabilmenin İpuçları

 

“Kısaca ifade edebilmek, yeteneğin kardeşidir.” der Anton Pavloviç Çehov. Kuşkusuz bu söz, sunum dosyası hazırlamak ve sunum yapmak için de geçerli. Sevindirici haber şu ki doğuştan böyle bir yeteneği olmayanlar da yapacakları sunumla hafızalarda başarılı bir şekilde yer edinebilmek için gerekli yönlendirmelere sahip. Bu yazımızda en etkili sunum yapabilmenin ipuçlarını bulacaksınız.

Başarılı bir sunumun 3 önemli ögesi vardır: hazırlık aşaması, içerik biçimi ve sunum zamanı. Sırasıyla bu ögelerin dehlizlerine inelim:

Hazırlık Aşaması

Etkileşime geçilen kitlenin takdirini kazanacak bir sunum yapabilmek için ilk olarak içerik ve sunum hazırlığı yapılması gerekiyor. 

İÇERİK Hazırlığı
 • İçerik için “sunumun amiral gemisi” demek mümkün. Bu gemiyi inşa ederken en başta dinleyici kitlesi hakkında detaylı bilgi edinilmeli ve özellikler net olarak belirlenmeli. Akabinde, bu özelliklerle örtüşen bir içerik konusu belirlenmeli. Aksi takdirde içerik ne kadar önemli ya da ilgi çekici olursa olsun karşı taraf için bir anlam ifade etmeyecektir. Özetle, içeriğin odağına mutlaka katılımcılar konularak yola devam edilmeli.

Bu aşamada sunumu yapacak kişinin kendine bir soru sorarak devam etmesi gerekir: “Bu sunumu yapmadaki amacım nedir?”. Amaç belirlendiğinde kişi bu kez kendini dinleyici kitlesinin yerine koymalı ve sunumun dinlemeye değer olup olmadığının yanıtını aramalı.

 • Verilmek istenen ana mesaj net olarak ortaya konmalı ve sunum baştan sona bu ana mesaj çerçevesinde geliştirilmeli. Hatta bu mesajı çağrıştıran sloganlar slaytlara gömülmeli. Aksi takdirde sunum sadece bilgi verme görevini üstlenerek sunum olma özelliğini yitirecektir. 
 • Yazımıza, “Kısaca ifade edebilmek, yeteneğin kardeşidir.” sözüyle başlamıştık. Bu sözü tekrar yâd etmenin tam sırası. Sunumu yapacak kişinin konu hakkındaki tüm bilgi birikimini katılımcılara aktarma isteğini engellemesi, sadece karşısındaki kitle için anlam ifade eden, onlarda davranış ya da algı değişikliğine yol açacak kritik noktalara değinmesi gerekir. 
 • İçeriğin asgari %90’ı dinleyici kitlesinin seviyesine hitap eden bir dille oluşturulmalı. Düzeye uygun olmayan teknik ifadelerden, açıklaması yapılmamış kısaltmalardan, anadil dışındaki bir dilden alınan kelime gruplarından sakınılmalı.
 • Hikâyeler gibi sunumların da giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmalı. Bu akışın dışına çıkmak, sunumun başarısız olmasına yol açacaktır. Giriş bölümünde, sunumun amacına ve katılımcıların bu sunum ile elde edineceği kazanımlara; gelişme bölümünde, konunun mevcut durumuna, probleme ve problemin çözümüne yönelik önerilere değinilmeli. Anahtar mesaj verilerek ve duyuru yapılarak da sonuç bölümü oluşturulmalı. Hemen akabinde ise sunumun özeti yapılmalı.
Sunuma Hazırlık

Sunuma hazırlık, sunum heyecanının bastırılmasına, dağılması muhtemel dikkatin toplanmasına yarar. 

 • Tanınmayan bir katılımcı kitlesiyle karşı karşıya olunduğunda sunumu yapacak kişinin sunum öncesinde katılımcılardan birkaçı ile sohbet etmesi, kitleyi tanımaya çalışması önerilir.
 • Konsantrasyonun bozulmaması adına, etkili bir sunum için liste hâlinde sunulan önerilerin geçici süreliğine akıldan çıkarılması gerekir. 
 • Hazır olan içeriğin defalarca hayali katılımcılara sunulması, beklenen an geldiğinde sunumun doğal bir şekilde akıp gitmesine katkıda bulunur. Bu egzersiz aynı zamanda ayrılan süreyi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmeye de yarar. 
 • Sunumun yapılacağı mekânın ziyaret edilmesi, kullanılacak ekipmanların çalışıp çalışmadığının önceden kontrol edilmesi önemli.

21.yy becerilerini tamamladığınız 2 saatlik yenilikçi programlarımızı kurumunuzda ister online isterseniz de offline video platformumuzdan erişebilirsiniz. Eğitim servislerimizden yararlanmak için bize ulaşın: [email protected]

İçerik Biçimi
Biçimsel Kurallar
 • İyi bir sunum yapmak için gözetilmesi gerekenlerden biri de içerik biçimi. İçerikte görsel yoğunluğunun yazı yoğunluğundan daha fazla olması ve kullanılan bu görseller (grafik, font, renk, punto vs.) arasında uyum gözetilmesi gerekir. 
 • Sadece baş harfleri büyük kelimelerden oluşan başlık, tek satırda verilmeli ve azami 32 punto olmalı. Ardından gelecek maddelerin puntosu, bir önceki maddenin puntosundan 4 eksiltilerek belirlenir. Kaynakçanın puntosu ise azami 12 olmalı. 
 • Bir slaytta görsel varsa en fazla 6 maddeye yer verilmeli, toplam kelime sayısı da 60’ı geçmemeli. Ayrıca maksimum iki satırdan oluşacak içerik maddeleri iki yana yaslı olarak değil, sol tarafa yaslı olarak hazırlanmalı.
 • Akılda kalıcılığı sağlamak adına sayısal verilerde yuvarlama yapılmalı, karşılaştırılmalı verilere yer veriliyorsa da bu verilerin eş değer nitelikte olmasına önem verilmeli.
Görsellik
 • Sunumun amacı dışında kullanılmamış her görselin slaytın başarısına etkisinin büyük olduğu unutulmamalı. 
 • Yazı ve görsel kullanımı arasındaki denge iyi ayarlanmalı.
 • Sadece ama sadece sunumun amacına yönelik görsel kullanımı tercih edilmeli.
 • Bir veri grafik olarak sunulacaksa alternatifler arasındaki (çizgi, sütun, pasta grafik gibi) en işlevsel olan tercih edilmeli. Seçilen grafik de yalın, arka sıralardan okunabilir büyüklükte ve ek bir açıklamaya gerek duyulmaksızın bilgiyi aktarır nitelikte olmalı.
 • Sadece aktarılmak istenen veri büyükse tablo kullanımı tercih edilmeli, tablonun renklendirilmesi ise vurgulanmak istenen noktalarda yapılmalı.
 • Görsellerin dikkat çekmesi için infograflardan yararlanılmalı.  
Sunum Zamanı

Hazırlığı eksiksiz yapılmış, içeriği büyük bir özveriyle hazırlanmış olsa da bir sunumun başarısı, aktarım anında ortaya çıkar.

 • Özellikle 10 dakikayı aşan sunumlarda, katılımcıların güldürülmesi, hayal güçlerinin devreye sokulması ya da onlarla ilgi çekici notlar paylaşılması suretiyle ilginin düşüşe geçtiği anlar tersine çevrilmeli. Diğer bir ifadeyle dinleyicinin ilgisi sunum süresince canlı tutulmalı. 
 • Katılımcılara “bilgi veren” değil, onlarla “sohbet eden” rolünün benimsenmiş olması beraberinde başarı getirir. Bu noktada sunumu yapan kişinin göz kontağı kurmaktan imtina etmemesi gerekir. 
 • Ses tonunun doğal, konuşurkenki tonda olmasının sağlanması ve vücut dilinin de olumlu duygular yaratacak nitelikte olması önemlidir.
 • Katılımcıların tamamı tarafından rahatlıkla görülebilecek bir noktada durulması gerekli ancak konu geçişlerinde ve sessizlik anlarında sunumu yapan kişinin geriye çekilmesi tavsiye edilir.
 • Sonuç bölümünden sonra kimi sunumlarda soru-cevap bölümüne yer verilir. Böyle bir alan yaratılacaksa muhtemel sorulara karşı hazırlık yapılması, sunumun başarılı bir vuruşla sonlandırılmasına katkıda bulunur.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın