Eğitim Teknolojileri ve 21. Yüzyıl Yetkinlikleri

Geliştiren, şekillendiren, bakış açısı kazandıran, özetle yaşama hazırlayan eğitim, dünya genelindeki tüm toplulukların üzerine eğildikleri en temel konu. Ancak hayat boyu devam eden eğitim sayesinde ayakta kalmak, kalkınmak, hatta bir lider olarak ardından gelenlere yön gösteren olmak mümkün. Yeni günle birlikte akınına uğranan yeni bilgiler, geçmiş öğretileri yerle yeksan eden çalışmalar ve artan beklentiler ile ihtiyaçlar da eğitimin nitelik kabuğunun sürekli bir değişim içinde olması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle dünya genelinde eğitim bugün, teknoloji ile kalkındırılıyor ve böylelikle 21. yüzyıl yetkiliklerine sahip bireyler yetişmesine olanak sunuyor. 

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Bünyesinde öğretimi barındıran eğitimin verilmesi esnasında teknolojiden yararlanılması, eğitim teknolojisinin en genel tanımı.  Eğitim teknolojileri, ayrıca, eğitimin yapısının işlevselleştirilmesine, böylelikle klasik eğitim modeline yeni bir soluk aldırmaya yarıyor; öğrenme kaynaklarını da düzenleyip akıllıca kullanıyor. 

Eğitim Teknolojileriyle Amaçlananlar

Eğitim teknolojilerinin birbiriyle ilişkili pek çok amacı var. Bu amaçlar arasında öne çıkanlara değinecek olursak ilk sıraya eğitimin yaygınlaştırılmasını yazmak gerekiyor. Eğitim ve hâliyle öğretim sürecinin verimini artırmak, hazırlanan programları sürekli hâle getirmek, eğitimin eksikliklerini tamamlamak ve eğitimi kişisel farklılıklar temelinde vermek de diğer amaçlar arasında. 

Eğitim Teknolojilerinin 21. Yüzyıl Yetkinliklerine Katkısı

Büyük bir değişimden geçen bugünün dünyasına uyum sağlamak için bireylerin, eleştirel düşünmeden bilgi okuryazarlığına, girişimcilikten küresel farkındalığa kadar geniş bir yelpazede ele alınan 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olması gerekiyor. Dünyaya gelişten eğitim sürecinin sonlandığı ana kadar elde ettiği deneyimler ve öğrendiği bilgiler sayesinde yaşamını biçimlendiren insanoğlu için günümüzde 21. yy. yetkinliklerine sahip olmak demek, hem bireysel hem de toplumsal başarı demek. 

Dijital yetkinlikler kazanırken aynı zamanda iletişim becerilerinizi geliştirecek 21. yy yetkinliklerini kazanacağınız tadımlık atölyelerimiz  sizlerle!

 

Yeni dünyanın kapılarını ardına dek açan bu yetkinliklerle artık anaokulunda tanışılıyor. Okuma yazma öğrenilmesiyle birlikte yetkinlikler çeşitleniyor ve birey, edindiği bilgileri üst üste koyarak eğitimine ömür boyu devam ediyor. Bu süreçten layıkıyla geçilebilmesi için de bugün, eğitim teknolojileri önemli bir rol üstleniyor. 

Okuma yazma yetisi kazanmaları sonrası çocuklara dijital okuryazarlık, eğitsel robot etkinlikleri, bilgisayar destekli dil ve matematik çalışmaları, algoritma ile programlama etkinlikleri vb. eğitimler verilerek çocukların 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olmaları için temel oluşturuluyor. İlkokulu bitiren çocuklara bilgisayar programlama, bilgi okuryazarlığı, 3D tasarım, proje tabanlı etkinlikler vb. çalışmalar yaptırılarak daha çok üretmeye yönelik eğitim veriliyor. Liseye gelindiğinde ise problem çözmeye yönelik algoritma ve program üretimi, farklı programlama dili öğretimi, robot programlama, hatta mobil uygulama geliştirme gibi çalışmalar yapılıyor. Bu donanıma sahip olarak üniversiteye gelen bir birey de yetkinliklerinin sınırlarını genişletmeye devam ediyor. 

Aksi Bir Durumda

Eğitim teknolojilerinin yokluğu ve 21. yy. yetkinliklerinden yoksun olmanın karşılığı, yaşam boyu pasif olmak anlamını taşıyor. İş yaşantısı da buna dâhil; ne kadar başarılı olunursa olunsun! Zira artık başarı tek başına geçer akçe değil. Zamanı etkin bir biçimde yönetemeden, inisiyatif almadan, inovatif ve girişimci olmadan, doğru bilgiye erişemeden, liderlik vasfıyla hareket etmeden, global düşünemeden gelen başarı, başarısızlık sayılıyor. 

21. yüzyıl dijitalin hüküm sürdüğü bir çağ olduğundan yetkinliklerin kazanılmasını teknolojiden ayrı tutmak mümkün olmuyor. Öte yandan teknolojinin varlığı ve kullanımı, bireylerin kapasitelerini görüp artırmaları adına oldukça önemli bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Teknolojinin eğitime müdahil olmasıyla çağa ayak uyduruluyor, eksiklikler giderilerek yetkinlikler bir bir ortaya çıkarılıyor. 

Makers Türkiye Akademi’de yeni yetkinliklere isterseniz online kanallerimizdan isterseniz offline şekilde ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için: [email protected]

Eğitim Teknolojilerinin Sunduğu Olanaklar

21.yüzyıl yetkinliklerinin kazanılması için fırsat eşitliği sunulması, bireysel farklılıklara yönelinmesi, aynı konuda farklı kaynaklardan akan bilginin derlenmesi, bu kaynaklara hızlıca ulaşılması, yaratıcılığın ve üretkenliğin tetiklenmesi gerekiyor. Tüm bunların da yapılabilmesi için teknolojinin, verilen eğitim programındaki yerini alması. Bireyleri farklı konularda yetkin kılacak eğitimlerin yer ve zamanla kısıtlanmıyor oluşu da ayrı bir avantaj. 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın