Dijital Yetkinlik Ölçümleme ve Değerlendirme

Dijitalleşmenin yarattığı olumlu etkiler, özellikle işletmelerde radikal dönüşümler yaratmış ve hem verimlilik hem de iletişim ve kazanç noktasında ciddi bir karşılık bulmuştur. Dijitalleşme süreçlerine adapte olmayı beceren organizasyonların hızlı bir şekilde büyümeye başladığını ve değişimlere daha hızlı adapte olabildiklerine tanıklık etmek zor değil.

Dijitalleşmenin bu denli önem kazandığı bir atmosferde elbette işletmeler için dijital yetkinlik konusunda öz farkındalık oluşturmak son derece önemli. Bu içeriğimizde dijital yetkinlik ölçümleme ve değerlendirme süreçlerini mercek altına almaya çalışacağız.

Dijital Dönüşümün Neresindesiniz?

İşletme olarak dijitalleşen dünyaya ne denli hazırsınız? Bugünlerde herkes bu soruya yanıtlar aramaya çalışıyor? Peki bu konuda güvenilir ölçümler yapmak ve dijital yetkinlik konusunda fikir sahibi olmak mümkün mü? Dijital yetkinlik ölçümleme ve değerlendirme, esasen bu önemli soruya tatmin edici yanıtlar vermeyi başarıyor.

Dijital teknolojilerinin iş yaşamına ve gündelik hayata entegre edilmesiyle beraber hem yaşam stillerinin hem de iş modellerinin köklü olarak değiştiğini görmekteyiz. Dijitalleşme, şirketlerin büyüme aşamalarında işlerini daha da kolaylaştırdı ve onlara önemli fırsatlar sundu. Daha da ötesi, dijital devrim bizzat kendi sektörlerini yaratmayı başardı. İş yaşamının hemen hemen tüm bileşenlerinin dijital dönüşüm üstüne ciddi anlamda yoğunlaştığını ifade edebiliriz. 

Pek çok işletme dijital çağa ayak uyduramadığında yok olacağını biliyor. Yeni dünya düzeninin bunu talep ettiği oldukça açık. Dijitalleşmeyi organizasyonlarının merkezine koymayı başaran firmaların dijital görünürlüğü artış gösterir. Bunun da ötesinde müşteri kitlesiyle beraber yepyeni iletişim kanalları oluşturulur ve verimlilikte artış söz konusu olur.

Dijital Yeterlilik Çerçeveleri

Şirketler için dijital beceri ve yetkinliklerin ölçülmesi yeni stratejiler geliştirme noktasında rol oynamaktadır. Bu konuda; ünlü yönetim düşünürü olan Peter Drucker’in “Ölçemediğiniz şeyleri yönetmezsiniz” sözü pek çlok şeyi özetlemeye yetiyor. Drucker’in sözü bütünüyle dijital becerilerin tanımlanması, ölçülüp değerlendirilmesi, yetenekli bir iş gücü oluşturma çabalarına tam olarak oturuyor. 

Son dönemlerde hemen hemen tüm dünyada dijital dönüşüm konusunda ciddi bir dönüşüm yaşandığı için, gerek girişimciler gerekse de çalışanlar, pazar içinde daha yetkin ve başarılı olmak adına dijital becerilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaya başladı. Yetenekleri ve eğilimleri ölçme açısından belli çerçevelere ihtiyaç duyulmaktadır. Eleştirel düşünmek adına her daim yeni fikirlere açık olmak, personellerin öz eleştiri mekanizmasını geliştirmek, bu çerçeveleri geliştirecektir. 

Dijital yeterlilik çerçeveleri, hem işverenlerin hem de çalışanların arasındaki bilgi eksikliğini dolduracaktır. Özel sektörde ve kamu alanında birbirinden farklı yetkinlik çerçeveleri doğmuştur. Tüm bu yeterlilik çerçeveleri adına vurgu yapılacak ortak alan; genel düzeyde bir topluluğun ihtiyacı olan dijital okuryazarlık becerileridir. Bütün bu yeterlilikler ve beceriler, iletişim kurmaktan bilgi paylaşımına, güvenlikten basit problemleri çözme kabiliyetlerine kadar geniş bir alanı ifade eder. 

Dünyada Dijital Yetkinlik Konusunda Farkındalık Artıyor

Bugün dünyada pek çok ev şirket, işe alım süreçlerinde de dijital yetkinlik ölçümleme ve değerlendirme kriterlerini baz almaktadır. Bilgi ve veri okuryazarlığı konusundaki düzey, iletişim becerisi, iş birliği, dijital bir içerik oluşturma konusundaki eğilimi, güvenlik problemlerini çözme yetisi gibi pek çok ölçüt, bu süreçte ele alınmaktadır.

Dünyada özellikle eğitim alanına önem veren ülkelerin eğitim bakanlıklarında ya da bizzat özel sektörde dijital becerilerin öğrenimini içine alan bir müfredat hazırlığı dikkat çekicidir. Mesela Ürdün’de Eğitim Bakanlığı, bilgisayar bilimine ilişkin müfredatı bu doğrultuda revize etmiştir. Bu konuda UNESCO’nun “Dijital Okuryazarlık Küresel Çerçevesi” önemli bir referans oluşturmuştur. Tüm bu çabalar, elbette iş dünyasının dijital yetkinlik konusundaki yatırımlarının artmasını sağlıyor. Neticede yetkinlik çerçevelerinin yaygınlaşması ve daha sık paylaşılması da dijital dönüşüme küresel anlamda büyük bir katkı sunmaktadır.

İşletmelerinizde uygulayacağınız dijital yetkinlik ölçümleme ve değerlendirme çalışmaları adına Makers Türkiye ekibiyle iletişim kurabilir ve profesyonel düzeyde bir hizmet alabilirsiniz

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.