Dijital Olgunluk Seviyesi Nedir?

Günümüzde kurumsal işletmelerin en önemli hedeflerinden biri, artık çağın tam anlamıyla gerekliliği haline gelmiş olan teknolojiyi etkin şekilde kullanmak ve onun getirdiği araçların gerisinde kalmamaktır. Son zamanlarda iş yaşamı büyük bir hızla dijitalleşmekte. Şirketler, büyük veya küçük ölçekli olması fark etmeksizin dijital dünyaya uyum sağlamak adına önemli bir rekabet içindeler. Peki şirketler dijital çağa adapte olup olmadıklarını tam anlamıyla nasıl tespit edecekler? Başka bir değişle dijital olgunluk veya dijital yetkinlik ölçümlerini nasıl yapacaklar? Bu içeriğimizde şirketlerin dijital olgunluk seviyelerini ve dijital yetkinlik seviyelerinin nasıl tanımlandığına ve detaylarına girmek istiyoruz. Bakalım şirketinizin dijital yetkinlik seviyesiyle ilgili neleri fark edeceksiniz!

Dijital Olgunluk

Dijital olgunluk; şirketlerin, kurumların teknolojik değişim ve dönüşümlere karşı cevap verme, uyum gösterme yeteneklerini ifade eden bir kavramdır. Pek çok şirket için bu olgu, doğrudan bir hedef durumundadır ancak esasen dijital olgunluğu bir süreç olarak yorumlamak çok daha yerinde olacaktır. Hedef olmadığını düşünürsek de firmaların yaşamları süresince sürekli bir biçimde dijital olgunluğu yakalaması gerekmektedir. Dijital olarak gelişen, değişen teknolojilerin takip edilmesi rekabetçi piyasa koşullarında ayakta kalabilmek için olmazsa olmaz hale gelmiştir.

Dijital olgunluk, yalnızca büyük ölçekli şirketleri ilgilendiren bir kavram gibi görünse de esasen orta ve küçük ölçekli işletmeleri de bizzat yakından ilgilendirir. Hatta küçük ölçekli işletmelerin kaynaklarının daha sınırlı olduklarını düşünürsek, varlıklarını devam ettirebilmeleri adına dijital yetkinlik seviyeleri oldukça hayati bir yerde durur.

Değişen pazarlama süreçlerinden örnek vererek dijital dönüşümün sürecini biraz daha aydınlatmış olalım. Önceden şirketler pazarlama ve reklam aracı olarak televizyonu, yazılı basını veya broşürleri tercih etmekteydi. İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile bunların yerini büyük ölçüde sosyal medya reklamları aldı. Her ölçekten işletme artık yeni reklam ve pazarlama teknolojilerine yöneliyor. Bu da şirketlerin dijital olarak olgunlaşmalarına sebep oldu.

Dijital Olgunluğa Nasıl Ulaşılır?

Dijital olgunluk seviyesine ulaşmak, sadece bu alana yapılacak yatırım miktarı ile paralellik göstermez. Çok büyük bir şirketin oldukça yüklü bir dijital teknoloji yatırımı yaptığını düşünelim. Eğer bu teknolojiyi kullanabilecek, uyum gösterebilecek çalışanları yok ise söz konusu şirketin dijital olgunluk seviyesine ulaşabildiğini söyleyemeyiz.

Buradan çıkacak sonuçla bu alana yapılan yatırımdan ziyade insan kaynaklarınızın dijital olgunluğa ulaşması gerekir. Yani satın alınan teknolojilerden ziyade çalışanlarınızın ve her aşamadaki yöneticinizin dijital teknolojileri kullanmaya hazır olması, bu alandaki bilgileri ve eğitimlerinin yeterli olması gerekir. Bu şartlar uygun değil ise bu alana yapılacak yatırım, ölü bir yatırım olmanın ötesine geçmeyebilir. Şirketler dijital yetkinlik seviyesini yükseltmek adına sistematik ve stratejik bir bakış açısına sahip olmalıdır.

Dijital Dönüşüm ile Dijital Olgunluk Aynı mı?

Dijital olgunluk ile aynı anlamda kullanılan dijital dönüşüm kavramı aslında tam olarak aynı yeri işaret etmiyor. Yaygın olarak bu hata yapılmasına karşın dijital dönüşümde şirketler için kast edilen anlamı dijital sistemlerin radikal biçimde değişmesidir. Manuel olarak işleyen bir sistemin tamamen dijitale dönüştürülmesi veya iş akışının dijitalleşmesi, dijital dönüşüm kavramının içerisine girer. Elbette aynı kavramı ifade etmeseler bile dijital dönüşümün dijital olgunluğu tetiklediğini söylemeliyiz. Dijital dönüşüm içerisine giren bir şirket, bu dönüşümden yıllar sonra yine değişime ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla son dijital teknolojileri kullanmak, bu iki kavramı beslemektedir.

Dijital Olgunluk Seviyesi Değerlendirmesi

Şirketlerin dijital olgunluk seviyelerinin değerlendirmeleri, bu alanda nerede olduklarını belirlemeleri adına önemlidir. Bu değerlendirme için kesin veya evrensel olarak kabul edilmiş kriterler olmasa bile birçok şirketin kabul ettiği değerlendirme yöntemleri bulunur. Dijital olgunluk değerlendirmesi yapılırken; iş strateji, insan ve dijital kültür, operasyon ve süreçler, teknoloji ve müşteri ve ortaklar gibi kriterlere bakılır. Bu saydığımız kriterlere göre şirketlerin olgunluk seviyesi değerlendirmesi yapılır.

Kriterleri baz alarak yapılan değerlendirme sonucunda şirketinizin dijital yetkinlik seviyesini öğrenir ve buna göre stratejiler geliştirebilirsiniz. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu soruların yanıtlarını verdiğinde şirketiniz ne kadar yüksek puan alırsa alsın dijital teknolojilerin sürekli değişmesi ve gelişmesi ile beraber bitmeyen bir süreç olmaktadır. Bu yolculukta firmalar için rakiplerinin önüne geçecek sistemler geliştirmek veya evrensel olarak gelişen teknolojilere her daim uyum sağlama zorunluluğu bitmeyecektir. Bu sonsuz döngünün içerisine dijital teknolojiyi her zaman yakalayıp dijital olgunluk seviyesini en üst düzeylerde tutmak çağımızda şirketlerin kaçınılmaz ve en önemli ihtiyacı durumundadır.

Siz de çağın, teknolojik değişimlerin ve rakiplerinizin gerisinde kalmak istemiyorsanız; şirketinizin, markanızın dijital olgunluk seviyesini yükseltmek adına somut adımlar atmasınız. Hem şirketiniz hem de çalışanlarınız için dijital olgunluk seviyesi ve dijital yetkinlik ölçümü konusunda Makers Türkiye ekibinin eğitimlerinden yararlanabilirsiniz. İletişim adreslerimiz üzerinden bizlere ulaşarak daha detaylı şekilde bilgi alabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.