Dijital Olgunluk Ölçümü Neyi Sağlar?

İçerisinde bulunduğumuz çağda artık analog sistemler yerini büyük ölçüde dijitale bırakmış durumda. Bu süreç, her alanı etkilediği gibi elbette iş süreçlerini ve araçlarını da hızlı bir şekilde etkilemiş görünüyor. Geleneksel çalışma yöntemleri ile işlerini yürüten firmalar; çağa ayak uydurabilmek, pazar payını artırmak ya da rakiplerinin gerisinde kalmamak adına dijital araç ve ürünleri satın alıyor. Öte yandan çalışanlarına dijitalleşen araçlarla ilgili çeşitli eğitimler veriyorlar. Şirketler dijital dönüşüm için zaman, bütçe ve emek harcayarak işlerini geliştirmek ve neticede de kar oranlarını arttırmak istiyorlar. Oldukça sık duyulan bir kavram olmasına rağmen dijital dönüşüm projelerinin büyük bir çoğunluğunun başarısızlıkla sonuçlandığı da bir gerçek. Dijital olgunlaşmayı gerçekleştirmek adına doğru bir strateji, sistem ve bakış açısı gerekiyor. Bu sebeple dijital olgunluk ölçümleri, şirketler için hayati derecede önemli. Dijital olgunluk ölçümü çıktılarına göre hareket eden şirketlerin dijitalleşme yolculuklarında daha olumlu sonuçlar almaları mümkün. Gelin bu konunun detaylarına birlikte göz atalım.

Dijital Olgunluk Ölçümü

Dijital olgunluk ölçümleri ile sektörünüze ilişkin hangi noktalarda, ne durumda olduğunuzu detaylı bir şekilde tespit edebilirsiniz. Rakiplerinizle olan rekabetinizdeki en güncel durumunuzu da aynı şekilde dijital olgunluk ölçümü çıktılarına göre tespit edebilirsiniz. Söz konusu ölçümler sayesinde hızlı bir şekilde yeni kararlar ve aksiyonlar alınabilir. Şirketinizin geçtiğimiz yıllardaki durumuyla şimdiki durumunu her açıdan kıyaslayabilirsiniz. Bu şekilde çok daha sağlıklı ve bilinçli bir yaklaşımla, yeni hedeflerinize dair yol haritası oluşturabilirsiniz. Ayrıca şirketler dijital olgunluk ölçümü çıktılarından yararlanarak paydaşlarıyla aralarındaki uyumu görebilir. Bir anlamda dijital olgunluk seviyesi ölçümleri şirketinizin bir tür dijital karnesi görevindedir.

Her sektörün ve iş modelinin kendine özgü dijital olgunluk ölçümü metrikleri olabilir. Ölçümler sürekli olarak tekrarlanmalıdır. Bu durum, hedefleriniz ile şu an olduğunuz yer arasındaki farkları daha geniş bir açıdan görebilmenizi sağlar. Bu anlamda eksik veya sorunlu olan alanları tespit etmiş olur ve çözümler geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla projeleriniz arasında öncelik sıralaması ya da kaynaklarınıza göre kapasite planlaması yapabilirsiniz. Düzenli olarak takip edilen bu ölçümlerle ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Dijital olgunluk ölçümü sayesinde şirketinizin ilerlemesini güvence altına almış olursunuz.

Dijital Olgunluk Ölçümü ile Başarıyı Şansa Bırakmayın

Dünya çapında yaşanan dijitalleşmeyi bankacılıktan perakende sektörüne kadar her alanda gözlemleyebiliyoruz. Dijital dönüşümü ise bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirip dijital olgunluk ölçümleri çıktılarına göre hareket etmek, şirketler adına büyük avantaj sağlamaktadır. Pek çok alanda dijitalleşme kavramı yanlış anlaşıldığından başarısız sonuçlara neden oluyor. Bu alanda önemli olan tüm firmaların dijitalleşmeye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmalarıdır.

Şirket özelinde dijitalleşmenin hedeflenen seviyeye ne kadar yaklaştığını görebilmek için dijital olgunluk seviyesi ölçümlerini belli aralıklarla yapmak gerekiyor. Şirketler dijital dönüşümü her an takip etmeli ve bunun sonu olmayan bir döngü olduğunu bilerek hareket etmelidir. Başarıya ulaşabilecek ve öngörü sağlayabilecek bir dijitalleşme ise ancak dijital olgunluğun ölçülebilir olmasından geçiyor. Yeni yetkinlikler ve sistemler kazanmak adına şirketleri geliştiren bitmeyen bir süreç olduğu unutulmamalıdır.

Teknoloji Seviye Ölçümü Olarak Görülmemeli

Dijital olgunluğu bir tür teknoloji seviyesi ölçümü olarak adlandırmak, pek çok açıdan yanlış bir yaklaşımdır. Teknolojik anlamda şirketlerin nasıl stratejiler geliştireceğini, yetkinliklerini ve teknolojik bilgi birikimlerini değerlendirdikleri bir döngüsel süreçtir. Bu anlamda dijital olgunluk seviyesini yükseltmek için son teknolojik araçları kullanmak, asla başı başına bir çözüm sunamaz. Dijital olgunluk seviyesi; şirketin özel amacına, strateji ve kaynaklarına göre araçlar ve uygulamalar ile arttırabilir.

Dijital olgunluk; müşteri, operasyon, inovasyon, insan, yönetişim ve elbette teknoloji gibi 6 alan göz önünde bulundurularak ölçülüyor. Dijital olgunluk endeksine göre şirketler, yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonrasında hedeflerini tanımlayıp dijital yolculuklarına yön verebiliyorlar. Bu ölçümler, yeni stratejileri ve yol haritalarını oluşturuyor. Uzun vadeli bir şekilde çizilen yol haritaları ve sürekli yapılan ölçümlerle şirketler başarılı sonuçlara kolayca ulaşabiliyor. Rakiplerinin ve sektörlerinin gerisinde kalmadan çağı yakalayabiliyorlar.

Makers Türkiye ekibinin dijital olgunluk ölçümüne ilişkin verdiği hizmetlerden yararlanmak için iletişim adreslerinden yararlanabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.