Dijital Olgunluk Modeli Nedir?

Tüm dünyada gerçek anlamda bir dijital dönüşüm dalgası yaşanıyor. Üstelik bu sürecin a’dan z’ye akla gelebilecek tüm sektörleri doğrudan etkilemeye başlaması, üretim ve organizasyon noktasındaki tüm ezberlerin ters düz edilmesi anlamına geliyor. Her ne kadar geleneksel metotlar yerini artık büyük oranda dijital yaklaşımlara bırakmış olsa da bugün tüm dijital projelerin eşit düzeyde bir başarı yakalayabilmeleri pek mümkün görünmüyor. Dijital olgunluk modeli tam da bu noktada fark yaratan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Dijital olgunluk stratejilerinizi yenilemek, inovasyon anlamında nasıl bir ilerleme kaydettiğinizi gözlemlemek ve elbette buradan referansla daha doğru aksiyonlar almak, başarı oranınızı ciddi düzeyde artıracaktır.

Dijital Olgunluk Modeliyle Fark Yaratın

Dijitalleşmenin bu denli bir hızla yaygınlaşması hem tüketici hem de üretici alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Kurumsal firmalar, kendilerine yeni etkileşimler sağlayan bu dünyanın dinamiklerini doğru okumak durumundadır. Özellikle büyük çaplı bir dijital dönüşüm yaşamak, bu konuda bütüncül bir planlama yapmaya bağlıdır. Şirketi oluşturan tüm departmanların, söz konusu dijital dönüşüme bütünüyle adapte olmaları önemlidir. Doğru strateji ve bakış açısını oluşturamayan, kısa ve uzun vadeli şekilde dijital olgunluk modelini temellendiremeyen şirketlerin dörtte birlik gruba girmeleri olanaksızdır.

Dijital dönüşümü sağlamak, her şeyden önce dijital olgunluk modelini doğru anlamak ve benimsemekle ilişkilidir. Dijitalleşme adımlarını yakından takip eden firmalar, dönüşümü karşısında adaptasyon sorunu yaşamıyor. Doğal olarak da pazar rekabeti içerisinde ayakta kalan ve dijitalleşme ekseninde değer üreten taraf olmayı başarıyor.  Dijital olgunluk, firmaların dijital dönüşümlerine dair güvenilir bir karnedir. Fakat dijital dönüşümün de dijital olgunluk süreçlerinin de asla bir sonu olmayacaktır. Bu noktada firmalar, hangi aşamada yolculuğa dahil olduklarını ve nereye ulaşmak istediklerini netleştirmek zorundadır.

Dijital Olgunluk Modeli Neden Önemli?

Firmaların başlangıç düzeyleri, dijital olgunluk modelinde ne kadar ilerledikleri konusunda başvurulan bir kriterdir. Kimi firmalar, gerçek anlamda hazır düzeyde olmadıkları halde dijital dönüşüme dair kendilerini hazır ve olgun olarak görebilmektedir. Bu tablo, yanlış algılara ve planlamalara neden olabilir. Oysa iyi bir dijital olgunluk modeli bu düzey ve yaklaşımın ışığında belirlenmelidir.

Dijital olgunluk modeli ile beraber şirketler kendilerine her daim güvenilir bir pusula yaratmış olur. Kurumsal işletmeler, dijital dönüşüm yolculuklarında yeni yetkinlikler kazanmaya başlar ve kararlarını bu yetkinliğin ışığında vermeye başlar. Bu küçük kararlar, esasen genel resimde yeni ve güçlü bir sistemi inşa eden adımlar olarak görülür. Tüm bu kararların doğruluğu ya da yanlışlığı, dijital olgunluğu artı ya da eksi yönde etkiler.

Dijital olgunluk düzeyinin artması, bir anlamda şirket kaslarının güçlenmesi olarak da düşünülebilir. Dijital olgunluk süreçlerinde güçlenen ve yol alan şirketlerin yeniliklere adapte olma hızı artış gösterir. Bu modelle şirketler, var oldukları güncel durumu detaylı bir şekilde analiz etme ve hizalanma şansı edinir. Kaynaklarla, planlamalarla ve şirket amaçlarıyla uyum içinde hareket etmek, dijital olgunlukta şirketlerin güç kazanması adına gerekli bir unsurdur.

Öte yandan dijital olgunluk modelinin doğrudan teknolojik bir gösterge olmadığının da altı net şekilde çizilmelidir. Söz konusu model, teknolojiyle beraber inovasyonun, yetkinliklerin, stratejilerin, kısaca total birikimin değerlendirildiği bir model olarak düşünülmelidir. Şirketler, dijital olgunluk modelini bir bakıma kıyasla öğesi olarak görmeli ve değerlendirmelidir.

Dijital Olgunluk Modelinin Altı Boyutu

Temel olarak dijital olgunluk modeli, bir kurumsal işletmenin güncel durumunu analiz etmek ve bu doğrultuda geliştirilmesi şart olan alanları belirlemek adına aktif şekilde tercih edilen bir iş aracıdır. Dijital olgunluk modeli, dijital dönüşüm projelerine somut düzeyde destek vermektedir. Organizasyondaki sorunları ele almak, bu sorunları yapılandırmak, kısa ve uzun vadede planlamalar yapmak, dönüşüm yolculuğunda şirketin konumunu görmesini sağlamak, bu desteklerden bazılarıdır.

Öte yandan dijital olgunluk modeli içinde 6 ayrı boyutun öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu boyutları; müşteri, strateji, teknoloji, operasyonlar, inovasyon ve veri şeklinde sıralamak mümkündür. Evrensel düzeyde tüm dijital olgunluk modelleri değerlendirildiğinde, bu 6 boyutun tümüne aynı yoğunlukta temas eden bir modelle karşılaşmanın zor olduğu görülecektir. Genel olarak şirketlerin birbirinden farklı odak alanlarına yoğunlaştığını söylemek mümkündür.

Makers Türkiye’nin fark yaratan uzman ekibinden dijital olgunluk modeli noktasında kapsamlı bir şekilde eğitim ve danışmanlık desteği alabilirsiniz. Şirket hedef ve planlamaları doğrultusunda işletmenizin dijital olgunluk düzeyini artırmak için Makers Türkiye ile iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.