Dijital Dönüşümü Yönetmek

Bilginin ve iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu ayrıcalıklar ya da artan toplumsal ihtiyaç ve beklentiler, kurumsal işletmeleri de köklü değişimlere yönlendirmiştir. Organizasyonlar, bugün çok daha etkili ve verimli bir biçimde hizmet sunabilmek adına tüm departmanlarında radikal düzeyde değişim yaşamak zorundadır. Müşteri memnuniyetinin, yaşamı büyük ölçüde kolaylaştıran teknolojik öğeler ile aynı paralellikte artması, organizasyonları dijitalleşme noktasında bütüncül dönüşümlere mecbur kılmaktadır. İş süreçlerinin odak noktasına dijital dönüşüm stratejilerini koymayı başaramayan işletmeler, rekabetin üst düzeyde olduğu pazarda ne yazık ki yok oluyor.

Dijital Dönüşüm Neyi İfade Ediyor?

Dijital dönüşümü yönetmek için öncelikle bu kavramı salt teknolojiye indirmemek gerekir. Elbette yapay zekadan bulut tabanlı teknolojilere, Big Data (Büyük Veri)’den mobil teknolojilere kadar pek çok yenilik, bu dönüşümün sınırlarını artırmıştır. Ancak yukarıda da vurguladığımız üzere dijital dönüşüm, sadece “teknolojik gelişmelere uyum” açısından değerlendirilemez. Örneğin son teknolojik materyalleri organizasyonunda kullanan pek çok şirket, bu sürece bütüncül yaklaşamadığı için gerçek anlamda bir dijital dönüşüm gerçekleştiremiyor.

Şirketler dijital dönüşümün; beklentilere yanıt vermeyi, yeni şartlara adaptasyonu ve en önemlisi çevikliği mecbur kılan bir süreç olduğunu unutmamalıdır. Bu nedenle günümüzde en nitelikli organizasyonlar dahi dijital dönüşümü yönetmek noktasında zorlanabilmektedir. Dijital dönüşüm, sürekliliği olan ve doğal olarak her daim devam etmesi gereken bir yolculuktur. Bu nedenle tek ve halihazırda duran bir çözüm paketinden söz etmek olanaksızdır. Organizasyonların bu anlamda pek çok alışkanlıklarını değiştirmeleri ve bunu organizasyonun çeşitli aşamalarına yansıtmaları gerekir.

İnsan, Süreç ve Teknoloji

Dijital dönüşüm; insan, teknoloji ve süreç odaklı bir mekanizmadır. Bu üç yapıyı da doğru bir şekilde yönetebilen firmaların söz konusu dönüşümde başarılı olma şansı olabilir. Nitekim ortaya konulan istatistikler de bunu açık bir şekilde kanıtlıyor. Öte yandan dijital dönüşüm konusunda sağlam adımlar atmak isteyen organizasyonlar, sadece bugünü değil, aynı zamanda dünü ve geleceği de analiz etmek zorunadır.  Dijital dönüşüme hız kazandırmak, bu süreci doğru yönetmek ya da yönlendirmek adına işletmelerin “olgunlaşması” gerekir.

Dijitalleşme yolunda güç kazanan ve olgunlaşan şirketler, daha sistematik ve sürdürülebilir bir yapı oluşturur. Dijital dönüşümü yönetirken esasen iş modelinde çok önemli değişimler yaratmak ve yeni değerler ya da yeni gelirler oluşturmak amaçlanır. Dijitalleşme, iş süreçlerini hem daha anlaşılır kılar hem de daha verimli bir noktaya çeker. Evrensel düzeyde hizmet vermek isteyen bir işletmenin, iş modelleri ve kaynak yönetimi noktasında yetkinleşmesi, aynı zamanda da tüm yenilikçi gelişmeleri yakından takip etmesi şarttır.

Organizasyonlara Ne Sağlıyor?

Dijital dönüşümü yönetmek suretiyle işletmeler, çok daha geniş kitlelere ulaşmayı ve dolayısıyla da iş hacimlerini önemli oranda artırmayı hedefliyor. Bir firmanın operasyon süreçlerinde tercih ettiği uygulamalar, dijital dönüşüm düzeyine dair işaretler sunar. Dijital evrende verinin ve bilginin artması, yapılabileceklerin sınırlarını da aynı paralellikte artırır.

Başarılı bir dijital dönüşüm yönetimi sayesinde müşteri memnuniyetinde de önemli bir fark vardır. Organizasyonu oluşturan tüm parçaların daha etkin ve verimli çalışmaya başlaması, bu memnuniyete zemin hazırlar. İşletmeler günümüzde modernleşen teknolojiyi aktif şekilde kullanarak daha etkili bir otomasyon oluşturabilmektedir. Fakat dijital dönüşüm unsurlarını yakından tüm detayları ile incelediğimizde, bunun pek çok işletme için oldukça zor bir süreç olduğunu görebiliyoruz. Bu zorluğun en önemli nedeni, organizasyonlar için yıllar boyunca devam eden alışkanlıklarının terk edilememesidir.

Dijital dönüşüm ülkemizde kurumsal işletmelerin her daim gündeminde yer almasına rağmen, bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar tatmin edici düzeyde olmaktan uzaktır. Her şeye rağmen önümüzdeki dönemlerde söz konuşu yaklaşım, artık tam anlamıyla bir zorunluluğa dönüşeceği için daha fazla organizasyon dönüşüm sürecine dahil olmaya başlayacaktır.

Dijital dönüşümü yönetme hakkında bilgi almak için konuda; Makers Türkiye ile iletişim kanallarını kullanabilirsiniz ya da aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.