Dijital Çalışan Deneyimi için Başarılı Kurum Örnekleri

Kurumlar artık çalışanlarının organizasyon içindeki performanslarına ya da beklentilerine daha fazla odaklanmak zorunda olduklarının bilincindedir. Bu süreçte iş görüşmesinin yapıldığı ilk andan işten ayrılma noktasında dek olan zamanın düşünülmesi gerekir. “Çalışan Deneyimi” alanına ilgi ve önemin arttığı gibi “Dijital Çalışan Deneyimi” alanındaki önemi de artmıştır. “Digital Employee Experience” şeklinde ifade edilen ve DEX olarak kısaltılan kavram dünya genelinde gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Dijİtal Çalışan Deneyimi Yükselişte

Kurumlara her noktada gelişim olanağı yaratan Dijital Çalışan Deneyimi, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede karşılık bulmaktadır. Gelecekte yeni teknolojik gelişmelerin ışığında DEX, tüm dünyada şirket kültürünün olmazsa olmaz bir enstrümanı haline gelecektir. Kurumlar önümüzdeki dönemlerde çalışanlarının yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini artırmak adına yapay zekayı nasıl kullanabileceklerine odaklanmaktadır. Elbette başarı yakalamak adına öncelikle çalışanların nasıl teknolojik gereksinimleri olduğu doğru şekilde araştırılmalıdır.

Günümüzde artık insan kaynakları, klasik algısının ve görev tanımının çok ötesine taşmıştır. Dijital Çalışan Deneyimi, kurumlara dünyaya çalışanların penceresinden bakma ve onları doğru anlama fırsatı sunar.  Bu anlamda yenilikçi, yaratıcı ve teşvik edici bir sürece kapı açar. Bugün deneyim konusunda büyük beklentilere girenler sadece müşteriler değildir. Artık müşterilerin de bu yönde ciddi beklentileri söz konusudur. Kurumlarda dijital çalışan deneyimine ilişkin önceliklerin, bundan birkaç sene öncesine kıyasla arttığı görülmektedir. Ayrıca yüksek performansa ulaşmak adına DEX, olmazsa olmaz bir unsur olarak değerlendirilmeye başlanmaktadır.

Temel olarak Dijital Çalışan Deneyimi, çalışanların iş ortamı içindeki dijital etkileşimlerinin tümünü ifade eder. Söz konusu etkileşimler içerisinde; çalışanların dijital düzeyde iş akışları, çalışanların teknolojik araçları, çalışanların teknolojik yeterlilikleri, yeni nesil teknolojilere uyum sıralanabilir. Tüm bunlar hem çalışan memnuniyetini sağlar hem de kurumların kârlılık oranına doğrudan etki eder.

DIGITAL Employee EXPERIENCE Neden Bu Kadar Önemli?

Çalışan Deneyimi kavramı doğrudan kurumun çalışanlarıyla olan etkileşimlerine odaklıdır. Oysa Dijital Çalışan Deneyimi, personellerin dijital işletme ya da dijital araçlarla olan etkileşimi olarak düşünülebilir. Temel mantığı benzese de her iki kavram arasında çok ince nüans farkları söz konusudur. Sonuçta tüm bu etkileşimler, bir bütün olarak çalışan yaşam döngüsünü etkiler. Bunları oryantasyon, işe alım öncesi eğitim, işe alım, eğitim ve gündelik iş görevleri biçiminde düşünebiliriz.

Kurumların dijital çalışan deneyiminden verim almaları adına hem kullanıcı dostu hem de üretken ve modern teknolojik araçlara öncelik vermeleri gerekir. Yeni nesil teknolojileri organizasyonunuza hızlı bir şekilde dahil edin ve daha da önemlisi çalışanlarınızın bu değişime adapte olmalarını destekleyin. DEX, hızlı bir şekilde değişen dijital dünyada kurumların yerlerini alabilmelerine ve dijital kalmalarına zemin hazırlıyor. Dijital çalışan deneyimi, söz konusu sürecin en kilit parçalarından biridir. Neticede gelinen noktayı değerlendirdiğimizde dijital iş yerlerinin zamanla çok daha karmaşık bir sürece girdiğini söyleyebiliyoruz.

Dijital dönüşüm çabalarının artık her sektörde karşılık bulduğunu söylemek mümkündür. İnovatif kurumlar, her sene yeni dijital araçlarını organizasyonlarına dahil ediyor. Dijital deneyimlerin olumsuzluklar içermesi, dijital büyümeye kısa ve uzun vadede çok ciddi zararlar getirecektir.

Çalışanların dijital deneyimlerinin iyi yönetilmediği senaryolarda, dijital büyüme gelişmek yerine körelecektir. Bu tip sorunların zaman kaybıyla beraber çok hızlı bir şekilde çoğalacağı ortadadır. Çünkü dijital dünya oldukça dinamik bir alandır. Kaybettiğiniz her yeni gün, adaptasyon becerilerinizi daha da düşürecektir. Üretken bir iş gücünü sürdürebilme, dijital araçları verimliliğiyle kullanma, organizasyonel hedeflere ulaşma, DEX’le mümkün kılınmaktadır.

Kurumların Dijital Çalışan Deneyimi konusunda bir anda başarı yakalaması, makul bir beklenti değildir. Buradaki ana odak nokta, çalışanları bu kültüre adapte etmeye başlamaktır. Zamanla yeni dijital araçları daha doğru bir şekilde dağıtacak ve gereksinimleri anlamaya başlayacaksınız.

Dijital Çalışan Deneyimi Konusunda Başarılı Örnekler

Dünyadaki örneklere de baktığımızda DEX için yalnızca tek bir yaklaşımın ve stratejinin olmadığı görülecektir. Çalışanlarınız da kendileri adına en ideal ve konforlu dijital çalışan deneyimini size sunmaya başlayacaktır.

Fenway Health

Dijital çalışan deneyimi, tek günlük bir işin sonucu değildir. Örneklere baktığımızda kurumların bu alanda başarılı olmak adına bulut iletişim merkezlerinden konferans yazılımlarına ve proje yönetim oluşumlarına dek onlarca aracı aktif şekilde kullandıklarını görüyoruz. Bu alanda başarılı olmuş markalardan biri Fenway Health olarak bilinir.

Bir sağlık bakımı ve araştırma kuruluşu olan Fenway Health, uzaktan çalışmak adına özel olarak tasarlanan, ölçeklenmesi kolay ve en önemlisi ölçeklenebilir bir platforma geçiş yapmıştır. Çalışanlar için artık her şey, tek bir iletişim merkezinden oldukça pratik bir şekilde yürür. Fenway Health, benimsediği yaklaşımın hem çalışan eğitimlerini hem de işe alıştırma süreçlerini oldukça kolaylaştırdığını görmüştür.

MedIASMITH

Dijital Çalışan Deneyimi denildiği zaman akla gelen markalardan biri de Mediasmith’tir. Bu bağımsız medya ajansı, normalde farklı iş süreçlerinde ayrı ayrı sistemleri kullanmak zorunda kalıyordu. Böyle bir senaryoda yeni nesil teknolojilerin benimsendiği özel sunucu odalarına duydukları ihtiyacı tartışmaya başladılar. Oluşum, mevcut olarak kullandıkları sistemleri radikal bir biçimde değiştirdi. Bunu yaparken farklı kurumsal araçlarla da entegre etmeyi başardı.

Hem iş süreçlerini iyileştiren hem de karlılık oranlarını lehine çeviren Mediasmith, yeni teknolojileri etkili bir şekilde kullanırken çalışanların memnuniyet ve konfor düzeyini de artırmış oldu. Video konferans görüşmeleri için ayrı, mesajlaşma için ayrı veya telefon görüşmeleri yapmak adına ayrı bir araç kullanmaktansa bütün kurumu tek ve merkezi bir iletişim platformuna taşımak, ciddi bir verimlilik ve esneklik kazandırmıştır.

Dijital Çalışan Deneyimi’ni benimseyen ve başarılı bir şekilde sonuç alan diğer kurumlar arasında; global bir reklam ajansı olan Mono, global bir sağlık kuruluşu olan IPM Medical Group ya da bir spor kulübü olan Austin FC örnek olarak gösterilebilir.

Çalışan deneyimi servislerimiz hakkında  bilgi almak için buraya tıklyarak iletişime geçebilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.