Design Thinking ile Yaratıcı Problem Çözümü

Yaratıcı Problem Çözme Makers Türkiye

Türkçeye “tasarım odaklı düşünme” olarak çevrilen design thinking, genel olarak değerlendirildiğinde bir süreçtir ve bu süreç, yaratıcı problem çözme metodu olarak ifade edilir. Dünya devi şirketlerce kullanılan design thinking ile yaratıcı problem çözümü hakkında merak ettikleriniz bu yazımızda:

Çağımızın en geçerli fikir geliştirme ve problem çözme metodolojisi olan tasarım odaklı düşünme(design thinking) yöntemini uyguladığımız kurumları buradan takip edebilirsiniz. Siz de faydalanmak için: [email protected]

Desing Thinking ve Yaratıcı Problem Çözme için Design Thinking Kullanımı

Yaratıcı problem çözme için design thinking konusuna geçmeden evvel konunun daha iyi anlaşılması adına tasarım odaklı düşünmenin ne olduğuna değinmekte fayda var: Design thinking, Türkçe karşılığından da anlaşılacağı üzere, bir yaratıcı düşünme metodolojisidir. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren duymaya başladığımız design thinking, sadece düşünme ile sınırlandırılamaz; düşünme ile gelişen fikirlerin somutlaştırılması sürecinin bütününü açıklar. Bu süreç; empati kurmayı, tanımlamayı, fikir öne sürüp tasarlamayı, prototip oluşturmayı ve yapılan testleri içerir. Anılan aşamaların tamamlanmasının ardından ulaşılan sonuç ise desing thinking ile yaratıcı problem çözümünün ortaya çıkışıdır.

Mevcut ve olası problemlerin çözümüne ilişkin kullanılan pek çok çözüm metodu olmasına karşın design thinking bu metotlar arasından problemlerin net bir şekilde tespit edilmesine olanak sunması, çözüme yaratıcı düşünerek ulaşılmasını sağlaması ve ortaya benimsenmesi kolay çözümler koyması sebebiyle sıyrılır. Günümüzde dünya genelindeki ürün ve hizmet üretimlerinin tamamının odağında insan olmasına paralel design thinking metodolojisinin de odağında insan olması, onu bu kadar değerli kılar.

Yaratıcı Problem Çözme Serüveni

Yaratıcı Problem Çözme Makers Türkiye

Anıldığı gibi design thinking, problemlerin yaratıcı çözüm önerileriyle ortadan kaldırılmasına katkıda bulunan 5 aşamalı bir süreçtir. Ancak Stanford d.school tarafından 2019 itibariyle 6 aşamalı bir süreç olarak tanımlanaya başlanmıştır

 

Yaratıcı problem çözmenin aşamaları:

  1. Empati Kurma: Design thinking ile yaratıcı problem çözme, empati kurmakla başlar. Empati kurulması da design thinking’i diğer problem çözme tekniklerinden ayırır çünkü klasik metotlarda alışılagelmiş çözüm önerileri dillendirilirken design thinking’de ilgili problemi yaşayan kişiler anlaşılmaya çalışılarak çözüme gidilir. Empati kurulurken olasılıkların tamamı göz önünde bulundurulur: Problemin yarattığı duygu, yaşam koşulları, sosyal çevre özellikleri vb..
  2. Problemi Tanımlama: İlgili problemi yaşayanların kisvesine büründükten sonraki aşama, problemin net olarak tanımlanmasıdır. Problemin belirlenmesinde farklı teknikler bir arada kullanılabilir: 5N 1K sorularının sorulması, Neden-Neden Diyagramı ya da Balıkçı Kayığı Tekniği gibi. Amaç, yapılan ekip çalışmasında sorunun kaynağına ulaşmak ve çözüm için işe yarayacak noktalar yakalamaya çalışmaktır.
  3. Fikir Üretme/Tasarlama: Yaratıcı problem çözme yönteminin farkını gösterdiği aşamalardan biri de problemin doğru bir şekilde tespit edilmesinin ardından farklı çözüm önerilerinin üretildiği fikir üretme aşamasıdır. Ekipçe yapılan beyin fırtınasında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeksizin fikirler üretilir. Yaratıcılığın yansıdığı bu fikirlerin hepsi eş değerdedir ve tek tek not alınır.
  4. Prototip Oluşturma: Fikir üretme aşamasında eleme yöntemiyle birinciliğe yükselen fikrin somutlaştırıldığı, bir modelinin oluşturulduğu aşamadır. Seri üretime geçmeden evvel prototip oluşturmak zaman ve maliyetten tasarruf etmeyi sağlar.
  5. Test Etme: Yaratıcı aşamalar ardından problemi çözmesi için oluşturulan prototipin beklentiyi karşılayıp karşılamadığının anlaşıldığı aşamadır. Hedef kitleye dâhil bir grup üzerinde prototipin denenmesi, seri üretim öncesi eksiklerin belirlenmesi için oldukça önemlidir. Test sonuçlarının başarılı olunduğunu göstermesiyle süreç tamamlanır. Aksi durumda eksiğin hangi aşamadan kaynaklandığı belirlenir ve ilgili aşamaya geri dönülür.
  6. Değerlendir : Design thinking modelinin 6. Aşamasında, test bulguları ekipçe değerlendirilir. Test sırasında negatif ve pozitif geri bildirimlere göre çözüm önerinizi yinelersiniz. Bu aşama, modelin son aşamasıdır, ancak tasarım odaklı düşünme gibi yinelemeli bir süreçte, üretilen sonuçlar genellikle bir veya daha fazla problemi yeniden tanımlamak için kullanılır. Tasarımcılar daha sonra alternatif çözümleri ekarte etmek için daha fazla değişiklik ve iyileştirme yapmak için işlemdeki önceki aşamalara dönmeyi seçebilirler.

 

Yenilikçi kurumlarda vermiş olduğumuz Design Thinking atölyeleri artık sen de erişebil diye Udemy’de! Atölyeye bu aya özel indirimlerle kaydolabilirsin, hemen kaydol.

 

Yukarıda tek tek ele aldığımız ve böylelikle design thinking ile yaratıcı problem çözümüne ışık tuttuğumuz aşamalar birbirinden keskin hatlarla ayrılmaz. Başka bir ifadeyle bu aşamalar, hem kendi içlerinde hem de daha sonraki aşamalarda ulaşılan verilere göre tekrar edilebilir özelliktedir. Örneğin prototiplendirme aşamasında yaşanan bir sorun sonrası geriye dönüp fikirde değişiklik yapılması mümkündür. Bu hâliyle yaratıcı problem çözmek için design thinking’den yararlanmak, zamanın etkin bir biçimde kullanılması ve maddi kayıplar yaşanmasının önüne geçilmesi anlamına gelmektedir.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.