Çocuklarımızın Kazanması Gereken 8 Dijital Yetkinlik

İngilizcede kısaca “DQ” olarak anılan dijital zekâ kavramı, bireylerin, dijital hayatın zorluklarıyla yüzleşmelerini ve gereklerine uyum sağlamalarını olanaklı kılan toplumsal, duygusal ve bilişsel yetenekler bütünüdür. Bu yetenekler, birbiriyle bağlantılı sekiz alanda toparlanabilir.

 

DQ eğitimi için aşağıdaki başlıkları hedef alan eğitim içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Konu 1 – Ekran Süresi Yönetimi

 • Fiziksel gerçeklikler ile sanal gerçeklikler arasında denge kurabilir.
 • Dijital teknolojiyi özdenetimle kullanır; aşırı ekran süresinin, eşzamanlı görevlerin ve dijital medya bağımlılığının çeşitli yan etkilerinin farkındadır.
 • Zamanı iyi kullanır ve dijital kullanımlarına sınır koyar; dijital kullanımların hayatını ele geçirmesine izin vermez.

Konu 2 – Gizlilik Yönetimi

 • Çevrimiçinde paylaşılan kişisel bilgilere ihtiyatlı bir şekilde yaklaşılması gerektiğini bilir ve bu yaklaşımı sergileyebilecek yetenektedir.
 • Kendi mahremiyetini ve başkalarının mahremiyetini sağlar ve korur.
 • Özel yaşam hakkının temel bir insan hakkı olduğunun farkındadır.

 

Konu 3 – Siber Zorbalık Yönetimi

 • Dijital medyayı ihtiyatlı ve sorumluluğunu bilerek kullanacak özdisipline sahiptir.
 • Siber zorbalık durumunu tespit etmeyi ve sakin bir şekilde bu durumun üstesinden gelmeyi bilir.
 • Sorunlarla akıllıca başedebilir ve işler kontrolden çıkmadan yardım istemeyi bilir.

Konu – 4 Dijital Vatandaş Kimliği

 • Dijital dünyanın yapısını bilir; dijital teknolojileri ve medyayı ustalıkla kullanır.
 • Tutarlı bir çevrimiçi ve çevrimdışı kimlik oluşturup özyeterlikle yönetme bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Dijital ortamda (dijital dünya tabiatı gereği küresel olduğu için) küresel vatandaş olduğunun farkındadır.

Birbirinden farklı alanlarda inovatif yetkinlikler kazanmak için Eğitim Programlarımızı incelediniz mi?

Konu – 5 Dijital Ayak İzi Yönetimi

 • Çevrimiçi iletişimin doğasını anlar.
 • Çevrimiçi söylediği ve yaptığı her şeyin, dijital ayak izi olarak adlandırılan izler bıraktığını bilir.
 • Dijital ayak izlerinin doğaları gereği kalıcı olduğunun ve çevirimiçi itibarının zedelenmesi gibi gerçek hayatta çeşitli nahoş sonuçlara yol açabileceğinin farkındadır.
 • Dijital ayak izlerini sorumluluğunu bilerek yönetme becerilerine sahiptir; dijital ayak izlerinin kısa ve uzun süreli etkilerinin farkındadır.

Konu 6 – Siber Güvenlik Yönetimi

 • İstenmeyen posta, dolandırıcılık ve oltalama (kimlik avı) gibi çeşitli siber saldırıları fark edip kendisini ve başkalarını bunlardan koruyabilecek durumdadır.
 • Güçlü şifreler oluşturma ve bunları gizli tutma gibi pratik becerilere sahiptir.

Konu 7 – Eleştirel Düşünme

 • İnternetteki bilgi, içerik ve kişileri akıl süzgecinden geçirerek değerlendirmesini sağlayacak bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Çevrimiçinde yanlış bilgi, şiddet, uygunsuz içerik ve yabancılardan kaynaklı risklerin kötü etkilerini anlar.
 • Çevrimiçindeki doğru ve yanlış bilgiyi, zararlı ve zararsız içeriği, güvenilir ve güvenilmez kişileri ayırt etmek için eleştirel düşünmeden yararlanır.

Konu – 8 Dijital Empati

 • Çevrimiçiyken, yüz yüze iletişimin olmadığı durumlarda bile, kendilerinin ve başkalarının ihtiyaç ve duygularına karşı hassastır.
 • Yardıma ihtiyacı olanların sesi olmaya ve onların hakkını korumak için sesini yükseltmeye gönüllüdür.
 • Çevrimiçinde insanları kolay kolay yargılamaz ve sürü psikolojisine teslim olmaz.
 • Ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla hem çevrimiçinde hem de çevrimdışında iyi ilişkiler kurar.
 • Ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla dijital hayatı konusundaki iletişiminde dürüst ve açıktır.

Makers Türkiye olarak yeni yetkinlikler kazandıran atölye, eğitim programı ve akademi kurgularının yanı sıra tasarım odaklı düşünme, eleştirel düşünme ve dijital yetkinlikleri geliştirme konularında yetişkin/çocuk eğitimlerimizi bir çok iş ortağımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Kurumunuzda benzer inovatif atölyeler düzenlemek için aşağıdaki formu doldurarak aylık bilgilendirme maillerimize abone olabilirsiniz.