Çocuklar için Teknoloji Eğitiminin Faydası

Teknoloji Eğitiminin Çocuklar için Önemi

Dünyanın sonraki asırlarda heybesinden neler çıkaracağı, az çok tahmin edilegelmiştir bugüne değin. Hatta bu farazi gerçeklikler o günün kitaplarına, filmlerine konu olmuş; zamanı gelip faraziyeleri üstünden attığında da kimseye yabancı gelmemiştir. Teknoloji, bu gerçekliklerden yalnızca biri. 18. yüzyıldan başlayarak hayata sızmaya başlayan teknolojik gelişmeler, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda ivme kazanmış ve böylelikle gelecek asırların gerçeğini gözler önüne sermiştir: Gelecek, teknolojiyi kullanmakla kalmayıp onu üretenlerin ve/veya hayatının bir uzvu sayanların geleceği olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde bugünün çocuklarına teknoloji eğitimi verilmesi, istikballerinin bir bakıma garanti altına alınması adına zaruri olarak değerlendirilebilir. Teknoloji eğitiminin çocuklar için önemine ve beraberinde getirdiği faydalara daha yakından bakalım:

Teknoloji Eğitimine Dair

Teknoloji eğitiminin temel amacı, hem bilimsel hem teknolojik prensiplerin çocuklarca kavranmasını ve çocukların bilinçlendirilerek teknolojinin hâkim olduğu toplumun doğal birer parçası hâline gelmesini sağlamak, onları bireysel ve toplumsal alanda geleceğe hazırlamaktır. Teknoloji eğitimi ile çocuklar ayrıca, bilgi ve beceriler ile mevcut materyalleri bir disiplin çerçevesinde kullanarak problemlere çözüm bulma, analitik düşünme ve ilgili konuda değerlendirmeler yapma konularında eğitilir. Çocukların meslek seçimlerini daha bilinçli birer birey olarak yapmasını sağlamak da teknoloji eğitiminin ana maçları arasında yer alır.

“Nasıl”ına gelince:

Eğitim kapsamında çocuklara, teknolojik kavramlar ve gelişmeler ile bu gelişmelerin toplumlar üzerindeki etkileri aktarılır, ayrıca, bilimsel bir çalışmanın yöntemleri öğretilir. Belirlenen bir konu ya da problem üzerinde ekip çalışması yaptırılmasının yanı sıra deneysel çalışmalarla çocukların ufuklarını teknoloji nezdinde genişletmeleri sağlanır.

Davranışlara şekil veren eğitim ve kurumlardaki öğretimin harmanlaması ile ancak puzzle’ın tamamını ortaya çıkarmak mümkün olduğu gerçeği, teknolojik eğitimin de öğretim metotlarıyla desteklenmesi gerektiği gerçeğini doğurur. Bu kapsamda teknoloji eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda, çocukların gelişen teknolojiyi bizzat uygulamaya almasına/kullanmasına olanak sunulur. Yazı tahtalarının “akıllanması”, basılı kitapları “yutan” tabletlerin sıralardaki yerini alması gibi. Bunların ve benzeri teknolojik aletlerin “öğretim materyali” olarak devreye girmesiyle en nihayetinde teknoloji eğitiminde beklenen başarı elde edilir.

Teknoloji Eğitiminin Faydaları

Çocukların, teknoloji eğitimi sayesinde, gelişim hızı oldukça ileri bir seviyeye erişmiş olan teknolojiyi takip etmesi, bunun yanı sıra haberdar oldukları teknolojileri verimli bir biçimde kullanması da mümkün olur. Diğer bir deyişle teknoloji kullanımı çocuklar için cep telefonundan sosyal medya kanallarına giriş yapmakla sınırlı kalmaz, hayatın her alanına yayılır.

Çocukların geleceğin karar vericileri, yönlendiricileri, yöneticileri olduğu gerçeği de teknoloji eğitiminin bir diğer faydasını ortaya çıkarır: Teknoloji kültürü oluşturması. Bu kültüre aşina büyüyen çocuklar, yarınlarda ülkesini kalkındırma, dünya ülkeleriyle aynı dili konuşma ve dahi onlarla rekabet etme gücüne sahip olur.

Çocukların ileride hangi mesleği seçeceğine de teknoloji eğitimlerinin doğrudan etkisi vardır: Teknolojinin neredeyse tüm alanlarla iç içe olması, meslekleri kendi içlerinde değişime zorlar; bu değişimden haberdar olmak da çocukları doğru mesleğe yönlendirir.

Öte yandan eğitim alan çocuklar, teknolojileri yakından tanıma olanağı bulduğundan gelecek teknolojileri doğru donanımları seçerek yaratma, yani -hangi mesleği seçmiş olurlarsa olsunlar- üretimde nokta atışı yapma imkânı da elde eder.

Verim Alınabilecek Teknoloji Eğitiminin Özellikleri

Teknoloji eğitimi, doğası gereği, farklı alanlarda verilen eğitimlerden ayrılır. En belirgin ayrım, teknolojinin devinim hızının bir hayli fazla olmasından kaynaklanır ve bu hız, eğitim programının içeriğine doğrudan etki eder. Dolayısıyla çocuklar için faydalı olacak teknoloji eğitiminin en başta bu gerçek gözetilerek oluşturulmuş olması şarttır. Öte yandan eğitime tabi tutulacak çocukların yaşları ile seviyeleri de etkili bir teknoloji eğitimi programının diğer belirleyicileridir.

Teknoloji eğitiminin verimli olması için farklı eğitim alanlarıyla da bağlantısının olması gerekir. Eğitimin ayrıca, konusal bütünlük gözetilerek ayrıştırılmış olması ve çocukları gelecekteki konumları için hazırlamak ile onlara doğru mesleği seçmelerinde rehber olmak teknoloji eğitiminin temel amaçlarından biri olduğundan mesleklere de değiniyor olması mühimdir.

Makers Türkiye’de Çocuklar için Teknoloji Eğitimi Var Mı?

Makers Türkiye olarak ne kadar kurumsal firmalar veya yetişkinlerle çalışıyor olsak da, kurumlarla birlikte yaptığımız çalışmalarda binlerce çocuğa dokunduk.

ING, Brisa, TetraPak gibi yenilikçi kurumların çalışan memnuniyetini kuvvetlendirme amaçlı yürütülen projeler kapsamında çalışan çocuklarına teknoloji eğitimleri verdik. Sadece çocuklara değil ebeveynler için de çocukları eğitimlere girmeden önce paralel sınıflarda Teknoloji Okuryazarlığı eğitimleri veriyoruz. Böylelikle çocukların gördüğü eğitimler için ebeveynler de eğitim sonrasında nasıl bir yol izlemeleri gerektiği bilincine kavuşuyor. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında yine kurumlarla birlikte yürüttüğümüz projelerde çocukların teknoloji eğitimi almasını sağladık. Detaylı bilgi ve teklif için tıklayın.

Çocuklara 21. yy’da gerekli yetkinliklerden olan;

Bol teknolojili günler dileriz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın