Çevik ve Scrum Metodolojisi Nedir?

Günümüz iş dünyasında istisnasız olarak tüm projeler, bir yönetim metodolojisi üzerinden oluşturulur. Aynı şekilde yönetim süreçlerinde de bu metodolojiden yararlanılır. Projede doğru sonuçlara ulaşmasının sırlarından birisi elbette en ideal proje yönetim araçlarını/yöntemlerini keşfetmektir.

Proje yönetim süreçlerine dahil olurken özellikle üretkenlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik gibi kriterler ön plana çıkar. Bu içeriğimizde projeleri inşa etmenin ve yönetmenin etkin anahtarları olarak kabul gören Çevik ve Scrum metodolojilerinden söz edeceğiz. “Çevik Scrum metodolojisi nedir?” ve “Yeni nesil proje yönetim araçları  neden bu kadar önemlidir?” sorularının yanıtlarını arayacağız.

Scrum Çerçevesine Genel Bir Giriş

Scrum, proje yönetimi planlaması adına popüler bir örnek olarak kabul görür. Ürünün ve projenin daimi şekilde ilerlemesine odaklanırken takım üyelerinin de verimliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirir. Proje nihayete erene dek çeşitli sprintler oluşturulur. Bu bağlamda Scrum’un yinelenen bir kavram olduğunu ifade edebiliriz. Scrum bilhassa değişime eğilimi yüksek ve esnek işler için çok daha ideal bir formdur. Scrum öz motivasyonu ödüllendiren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de teşvik edicidir.

Scrum metodolojisi kapsamında ekip içi roller oldukça net ve şeffaf bir şekilde aktarılır. Bu nedenle hem tahmin edilebilme düzeyi yüksektir hem de ekip için güven vericidir. Scrum çerçevesi, yüksek değerli ürünleri oluşturup bunları kreatif bir biçimde sunarken, adapte edilebilir problemleri ele almaya çalışır. Karmaşık gibi görünen sorunlarda uyarlanabilir çözümler üretir. Bu konuda bir rehber oluşturması adına Scrum’un yaratıcıları olan Ken Schwaber ile Jeff Sutherland, kapsamlı bir kılavuz hazırlamıştır.

Scrum çerçevesi büyük ölçüde ampirizm yöntemlerinden aktif şekilde yararlanır. Öngörülemezlik kavramıyla başa çıkmak noktasında programlanmış algoritmik yaklaşımını sergiler. Scrum değerleri, Scrum Kılavuzu’na 2016 senesinin Temmuz ayı içinde dahil edilmiştir. Öte yandan Scrum takımları; Scrum Master, ürün sahibi ve geliştiricilerden meydana gelmektedir. Ayrıca alt ekipler olmadığı için karmaşık hiyerarşiler söz konusu değildir. Scrum çerçevesinin en önemli özelliklerinden biri de sürelerinin sabit olarak ayarlanmasıdır. Bu nedenle etkinlikler zaman odaklıdır ve uzatılamaz.

Çevik (AgIle) Hakkında

Agile olarak da bilinen Çevik Proje Yönetimi, yinelemeli geliştirmeye dayalı olan yazılım geliştirme metodolojisidir. Bu proje yönetiminde denetimler çok sık bir şekilde gerçekleşir. Oldukça disiplinli bir proje yönetimi olan Agile, takım çalışmasını ön plana çıkarır. Ekiplerin kendi kendilerine organize olması dışında şeffaflığı ve hesap verilebilir olmayı teşvik etmektedir. Çevik manifesto, yazılım alanında önemli 14 kişilik bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Çevik Manifeesto 2001 senesinde ortaya çıkarılmıştır. Yazılım geliştirme süreçlerinde ne tür yaklaşımların sonuç verdiği üzerine deneyimler, bu vesileyle aktarılır.

Agile; ürünün esneklikten faydalanması gerekiyorsa, ekipler arasında bire bir iş birliği ya da etkileşim gerekiyorsa ya da ürünün müşteriye ulaşımına dek istikrarlı şekilde güncelleme gerekiyorsa hemen devreye girer. En popüler proje yönetim araçlarından birine dönüşen Agile, odak noktasına yazılım geliştirme metodolojisini yerleştirir. Çevik metodolojisinde tüm ekip ilerlemeye endekslidir. Bu nedenle de adım adım hareket etmek yerine projenin bütününü planlama yoluna gitmez.

Çevik manifestonun temel ilkeleri arasında; müşteri memnuniyeti, hızlı teslim, değişikliğe açıklık, sık aralıklarla teslimat, yüz yüze görüşme, işletme/geliştirici iş birliği, teknik mükemmellik ve fonksiyonel ürünler yer alır. Bu yaklaşımda işletmeler geliştirme taleplerine daha açık oluyor. Geliştirmeler daha çok kısa döngüler üzerinden ilerlemektedir.

Çevik ve Scrum Proje Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Agile Scrum metodolojisinde temel amaç, paydaşlara maksimum değeri sunabilmektir. Agile ve Scrum arasında bazı temel farklılıklar söz konusu olsa da iki proje yöntemi de çalışma mantığı ve motivasyonu açısından birbirine çok benzer. Agile proje yönetim sisteminin görece daha esnek olduğunu söylemek mümkündür. Burada daha çok liderlik ekipleri desteklenir. Scrum ise Çevik yönetimine kıyasla çok daha serttir. İşlevler arası takımları harekete geçirmek ister.

Çevik scrum metodolojisinin en somut faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Uyarlanabilirlik ve esneklik sağlar.
• Yaratıcılık ve yenilik konusunda teşvik edicidir.
• Kaliteli iyileştirme sağlar.
• Organizasyonel sinerji yaratır.
• Müşteri memnuniyeti oluşturur.
• Çalışan memnuniyetini sağlar.

Eğer bu metodoloji eksiksiz ve doğru bir biçimde uygulanmazsa sonuç tüm organizasyon adına fiyasko ile sonuçlanır. Bu nedenle de Scrum uzmanları ya da Scrum danışmanlarının rolü bu noktada çok önemlidir. Bu özel metodolojide aşamaların uygulanması ve rollerin kusursuz şekilde kavranması, işletmelerin geleneksel proje yönetim metotlarından sıyrılmasına neden olacaktır.

Tüm bu süreçte, deneyimi ve yetkinliğiyle fark yaratan Makers Türkiye ekibi, sizlere profesyonel düzeyde danışmanlık desteği sunmaya hazırdır.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.