Çevik İş ve Ekip Yönetimi

Sınırları belirsiz ortamlarda bile başarılı olabilmek adına değişimlere karşı tepki verebilme ve gelişebilme kapasitesi ile yetisi, Çevik Proje Yönetimi, yani Agile’dir. Çeviklik; müşterileri dinlemek, teslimatının sürekliliğini sağlamak, takımca çalışmak ve değişim konusunda lider olmak eylemlerini bünyesinde barındırır. Peki Çevik iş ve ekip yönetimi nasıl olur? Cevaplar, yazımızda.

Çevik İş ve Ekip Yönetimi Makers Türkiye

Agile (Çevik) metodolojisi, temelde bireylerin yanı sıra iş birliği ile ekiplerin kendilerini organize edebilmesini de vurgular. Başarılı işlerin, kendi kendini organize edebilmiş ekiplerce üretildiği gerçeğinden hareketle yöneticilerin işleri Agile metodolojisine uygun yürütmelerinin yanı sıra takımlarını en iyi şekilde yönetebilmeleri için de üstlenmeleri gereken rol nedir?

 

 

Unilever gibi yenilikçi kurumların farklı ekipleriyle birlikte yürüttüğümüz online Agile Koçluk programlarına, sizinle de başlamamız için bize ulaşın, 48 içerisinde program detayları ile size geri dönüş sağlayalım.

Öncelikle Çevik iş yönetimi doğrultusunda değişime adapte olmak yetmez. Değişimlere anında tepki vermek ve pazardaki liderlik koltuğuna oturmak gerekir. Bu tür bir iş anlayışının merkezinde şeffaflık, doğru iletişim, müşterilere değer vermek, çalışanların mutluluğunu artırmak, ürün ve/veya hizmetlerin kalitesinden hiçbir şekilde taviz vermemek, işleri parçalar hâlinde piyasaya sunarak test etmek, durmaksızın gelişip değişme kültürünü benimsemek vardır. Bu doğrultuda Çevik modeli için çapraz fonksiyon barındıran, kendi kendine organize olabilme yetisine sahip takımlara ihtiyaç vardır.

Birçok organizasyon Çevik metodolojisini uygulamaya almış olsa da görünen o ki bu organizasyonların ekipleri hâlâ geleneksel bir şekilde yönetilmekte. Çevik iş yönetimi ile ekip yönetimi kavramları birbirinden ayrıdır. Bu iki kavramı bir araya getirmek, Agile anlayışından uzaklaşmaya dahi götürebilir.

Çevik iş yönetimi, iş yapışında Çevik değerleri ile ilkelerini uygulama şeklidir. WIB limitleri, Kanban panosu, kullanıcı hikâyeleri gibi. Ancak esas bu çalışmaların başarıyla uygulanabilmesi için organize bir ekibe ihtiyaç vardır. Bu noktada önem kazanan Çevik ekip yönetimi de yöneticilerin kendi kendini organize edebilen bir ekip yaratılması için Çevik değerleri ile ilkelerini uygulama şeklidir. Doğru yönetilen bir ekip kendi kendini organize edebilir, birbirlerinin yaptıkları işten sorumlu tutulabilir, Çevik anlayışa sahip olur, düzenli geri bildirim alarak bunları kullanır. Ekipte ayrıca sürekli mentorluk ve paylaşılan beceriler de söz konusudur. Bunun için liderlerin gücünü paylaşması, ekibin ihtiyaçlarını ortaya koyup onların gelişimine katkıda bulunması gerekir. Peki nasıl?

 • Ekibe hizmet etmeye odaklanmalı,
 • Ekip içinde güven ortamı inşa etmeli,
 • Sürekli geri bildirim almalı ve vermeli,
 • Ekip içinde liderler yetiştirmeli,
 • Takımı etkilemeli ama komuta etmemeli,
 • Ekibi ilerlemeleri için daima cesaretlendirmeli.

Makers Türkiye olarak biz de Agile alanındaki deneyimlerimizi uzaman kadromuz ile farklı uzunluktaki eğitimlerle hem bireylere hem kurumlara online ve offline seçenekleriyle sunuyoruz. Siz de kurumunuz ile faydalanmak için, bize ulaşın: [email protected]

Özetle hizmetkâr bir lider olmalı

Yöneticiler, aynı zamanda hesap verebilirlik ortamı da oluşturmalıdır. Bu doğrultuda:

 • Beklentilerin en baştan itibaren net bir şekilde ortaya konmasına olanak sunmalı,
 • Ekibin üstlendiği işi tamamlayabilmesi için gerekli kaynakları eksiksiz sağlamalı,
 • Ekip üyeleri arasındaki ilişkinin geliştirilmesine katkıda bulunmalı,
 • Verdiği taahhütleri yerine getirerek örnek olmalıdır.

Kendi kendine organize olabilen bir ekip yaratmak için ekibin, sürecin yapılandırılmasına da dâhil edilmesi gerekir. Diğer bir deyişle liderler, ekibe gerekli her tür desteği ve tavsiyeyi vermeli ancak onu komuta etmemelidir. Bu sayede ekipler bağımsız bir şekilde süreci geliştirme imkânı elde eder ve motive bir şekilde üretim yaparlar.

Yöneticiler, ekiplerinin tam olarak gelişmesi için ekibe yeni bir üye katıldığında ya da ekipten bir üye ayrıldığında tekrarlanan dört aşamada ekibe rehberlik etmelidir: Biçimlendirme, fırtına, norm ve performans. Liderin görevi en verimli performansı sergilemesi için ekibe yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda:

 • Ekip içi öğrenmenin yolunu açmak adına dâhili bir veritabanı oluşturmalı,
 • Güven ortamı oluşturulması için faaliyetler düzenlemeli,
 • Üyelerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmalı,
 • Üyeleri maddi açıdan destekleyecek yollar bularak motive etmeli,
 • Ekip içindeki geleceğin liderlerine ayrıca rehberlik etmelidir.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*