Çalışma Ortamında Farklı Zorluklarla Nasıl Başa Çıkarız?

Çalışma Ortamında Farklı Zorluklarla Başa Çıkma

Çalışma ortamları, sektör farkı gözetmeksizin hem iş yükü hem de farklı kültürden, farklı özelliklere sahip çalışanların bir araya gelmesi sebebiyle sosyal ilişkiler açısından kimi zorlukların yaşandığı ortamlardır. Bu zorluklarla mücadele etmede yetersiz kalanların mutsuz bir çalışan olması, kötü performans sergilemesi ve dolayısıyla diğer çalışanları olumsuz yönde etkilemesi kuvvetle muhtemeldir. Peki, çalışma ortamında farklı zorluklarla başa çıkmak için neler yapılabilir? Yanıtlar, yazımızda:

İş Hayatında Zorluklarla Mücadele Etmek

Bugün, geçmiştekinden farklı olarak çalışanların iş hayatındaki manevi tatminine de maddi tatmini kadar önem verilmekte. Zira psikolojik ve sosyal etmenlerin kişinin üretim potansiyelinin artırdığı artık herkesçe bilinen bir gerçek. Bu doğrultuda yöneticiler çalışma ortamlarını iyileştirip verimi artırmak adına pek çok yönteme başvurmakta. Bunun yanı sıra çalışanların da bireysel olarak çalışma ortamındaki farklı zorluklarla başa çıkabilmek için kendilerini geliştirebilmeleri mümkün.

başa çıkmanın yolları

Çalışma ortamında iş yükünden ya da diğer çalışanların tutumlarından kaynaklanan olumsuzluklar, iş stresine ve baş edilmesi gereken çeşitli zorluklara yol açmakta. Bu tür olumsuzlukları, büyüyüp daha büyük sorunlara yol açmadan engellemeninse çeşitli yolları var:

 • Öncelikle çalışan, kendi kabiliyetlerinin, yapıp yapamayacaklarının sınırını bilmeli; kendine olan inancını diri tutmalıdır.
 • Çalışma ortamında olumsuzluklardan etkilenmeyen bir çalışanın olay ve durumlar karşısındaki davranışlarını, verdiği tepkileri inceleyip uygulamaya çalışmak da bir diğer yöntemdir.
 • Hedefi olmayan bir kişinin karşılaştığı ilk zorlukta yıkılması, kendine olan güvenini kaybetmesi muhtemeldir. Bu nedenle bir hedef doğrultusunda, programlı bir şekilde çalışmalara devam edilmelidir.
 • Başarısızlıklar karşısında kalınan zor durumların faturalarını dış faktörlere bağlamak yerine hatayı kabullenip ders çıkarmak, yani, negatifi pozitife çevirmek gerekir.
 • Katı görüşleri terk edip değişime açık olmak da zorlukların etkilerinin hissedilmemesine olanak sunar. Esneyebilmek, değişen koşullar karşısında farklı tutumlar alabilmek huzurlu bir çalışma ortamı yaratılması için oldukça önemlidir.
 • Çağımız inovasyon çağı olduğundan çalışanın inovatif bakış açısını benimsemesi, problemlerin üstesinden gelirken alternatif çözümleri kolayca bulmasına katkıda bulunur.

Çağımızın en geçerli fikir geliştirme ve problem çözme metodolojisi olan tasarım odaklı düşünme(design thinking) yönteminionline uyguladığımız kurumları buradan takip edebilirsiniz. Siz de faydalanmak için: [email protected]

 • Strese sebep olan nedenden kaçmak, yapılan en büyük hatalardan biridir. Bunun yerine yaşanan olumsuzlukları birer tecrübe, gelişim merdivenin basamağı gibi görmek faydalı olur.
 • Duyguların kontrolünü elde tutmak, öfke kontrolünü öğrenmek ve olaylara serinkanlı bir tutumla yaklaşmak olumsuzlukların büyümesini engeller.
 • Sorun kişisel ilişkilerden kaynaklanıyorsa tansiyon yüksekken tartışmaktan kaçınmalı, fikirlerin ifade edilmesi ileri bir zamana ertelenmelidir. Haklı olunsa dahi gerginlik anlarında tartışmanın, sorunu çözmekten ziyade daha karmaşık hâle getirmesi kaçınılmazdır.
 • Stresli anlarda ilgiyi başka bir yöne kanalize etmek ya da masabaşından kalkmak, stresin bertaraf edilmesinde kullanılabilecek yöntemlerdendir.
 • Zorlukların müsebbibi bir çalışanın üslubuysa ona aynı üslupla yanıt vermek yerine daha yapıcı bir dil benimsemek de en makul yollardandır. Sözler, jestler ve mimiklerle olumlu bir hava yaratmak, tartışmaların önünü kesecek, muhtemel olumsuzlukların yaşanmasını engelleyecektir.
 • Özellikle çok çalışanın olduğu iş ortamlarında gıybetten kaçınmalı, kaçınılamayan bir durum söz konusuysa bu tür sohbetler yapılmak istenmediği açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde gruplaşmalar yaşanarak tartışma ortamlarına zemin hazırlanması söz konusu olacaktır.
Stres Faktörü

Bu ve benzeri olumlu yaklaşımların çalışanın işinin tehlikeye girmesini engellediği de unutulmamalıdır. Bir diğer değişle çalışma ortamında farklı zorluklarla başa çıkmak, kişinin her türlü menfaatinedir. Öte yandan kişisel olarak tüm önlemler alınmasında karşın zorlukların üstesinden gelinemiyorsa, stresle başa çıkılamıyorsa destek almaktan çekinilmemelidir. Grup liderleri ya da ilk yöneticiler, destek için başvurulacak kişiler olabilir çünkü bu kişilerin hiyerarşideki rolü salt iş bölümü yapmak ya da işleri/çalışanları yönetmek değil, aynı zamanda çalışma ortamındaki huzuru da sağlamaktır.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın