Çalışanlarınız için 21. Yüzyıl Yetkinliklerinin Önemi

Her geçen gün, bilim insanları yeni teoriler koyuyor ortaya, kendi alanlarıyla ilintili. Daha sonra gözlem ve deney yapıyor, teorilerinin bilimsel gerçeklik kazanmalarını sağlıyor. Peki, daha sonra? Zaman ilerliyor, ortaya konmuş olan kanun, başka bir bilimsel veri karşısında gerçekliğini yitiriyor. Diğer bir deyişle, kanunlar dahi değişiyor. Hâl böyleyken hayatın diğer alanlarında yaşanan değişimlere şaşmalı mı? İş hayatında örneğin; kurallar değişiyor, yönetici ve çalışan profili değişiyor… İşte bugün, çalışanların neye evrilmesi gerektiğini “21. yüzyıl yetkinlikleri” belirliyor. Çalışanlar için 21 yüzyıl yetkinliklerinin önemi de bu nedenle dikkate almaya değiyor.

Yenilikçi Kurumların önemsediği 21.yy yetkinlikleri

Dijital çağda bilgi okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve buna paralel olarak problem çözme, küresel vatandaşlık ve küresel farkındalık, girişimcilik, yaratıcılık ve inovasyon, iş birlikçi çalışma ve uyum sağlayabilirlik, liderlik, sosyal sorumluluk, üretkenlik, etkili zaman yönetimi ve inisiyatif alma, öne çıkan 21. yy. yetkinliklerinden. Aynı potada eritildiğinde açıkça görülmektedir ki bu yetkinliklerin hepsi, öğretime dayalı eğitim sisteminin beraberinde getirdiği eksiklikleri giderecek ve çalışanlar nezdinde ülkeyi, olduğu yerde saymaktan öte geçirecek nitelikte.  

Makers Türkiye olarak hem işe alım yöntemlerinde hem de fikir geliştirme yöntemlerinde kurumlarda 21.yy yekinliklerini geliştiren Ideathon ve miniHackathon kurgularını uyguluyoruz. #etkiyarat #makersturkiye

Çalışanların Mevcut Durumu

Çalışma hayatına yaklaşılan lise döneminde ortaya çıkan ve üniversite eğitimi yıllarında da giderilmesine önem verilmeyen pek çok konu var: Bilgi ile öğrenmeye yeterince değer vermeme, doğru iletişim kuramama, konsantrasyon eksikliği, hedefi olmama, araştırmayı internette arama motorlarıyla sınırlama, küresel farkındalıktan yoksun olma, problemlerle başa çıkamama, analiz ve sentez yetisine sahip olmama ve etik değerlerden uzak olma gibi. Bu eksiklikler, çalışanların genel profilini ortaya koyuyor.

Eksikliklerin Beraberinde Getirdiği

Bir çalışan, örneğin bir iç mimar, kreatif yönünü sergileyen nice çalışma sunabilir çatısı altında görev yaptığı kuruluşun yetkililerine. Veyahut hiçbir yerde görülmemiş tasarımlara imza atabilir ancak anılan eksikliklerden nasibini almışsa bu başarısı zaman içerisinde kendini aynı düzeyde tekrarlayacak, gelişen ve değişen dünyanın gerisinde kalacağından çalışan yetersizliğe demir atacaktır.

Yeni bir değerlendirme yapalım,

Önemli toplantılara ekipçe katılınan bir ofisin parçası, kreatif direktör olsun yeni başrol oyuncumuz. İşinin teknik kısmında bir hayli başarılı olan direktörümüz doğru iletişim kuramıyor ve dikkatini kısa süreli aralıklarla kaybediyorsa bu durum bir süre sonra başarısına gölge düşürecektir. Uzun soluklu toplantılarda dikkat dağınıklığı/konsantrasyon eksikliği, doğru soruların gündeme taşınmamasına, hâliyle gerekli cevaplara ulaşılmamasına ve üstlenilen işin revizeler nedeniyle nihayete ermemesine neden olacaktır. 

Örnekleri çoğaltmak mümkün olsa da iki örnek, çalışanları 21. yy. yetkinliklerinin eksikliğinde benzer bir sonun beklediğini göstermek için kâfi.

21. YY. Yetkinliklerinin Önemi

Şimdi, daha önce anılan 21. yy. yetkinliklerinin önemine, yetkinliklerden bazılarını ele alarak bu yetkinliklere sahip olanların kazanacaklarına değinelim. 

Dijital çağda bilgi okuryazarlığı: 

Güvenilir kaynaklar erişime hâlâ açık olsa da bilgiye ulaşmadaki tercihimizi internetten yana kullanıyor ve ulaştığımız her bilginin doğruluğuna inanıyoruz. Bilgi okuryazarlığı yetkinliğine sahip olanların artısı, bilgiyi çözümleyebilmeleri ve doğruluğunu test edebilmeleri.

Eleştirel Düşünme/Problem Çözme:

Eleştirel düşünme bir konu ya da olayı farklı yönleriyle görebilme algısını açarken aynı zamanda problem çözme yeteneği de kazandırır kişilere. Karşılaşılan sorunlar için öğretilmiş çözümlerden farklı bir çözüm yolu bulanlar da yani, esnek düşünenler de her zaman ilerler ve işverenlerinin takdirini kazanır. 

Makers Türkiye olarak Stanford Üniversitesi d.school’un geliştirdiği Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kurumunuzda yarım gün ya da bir günlük isteye bağlı kurgular ile denemek için: [email protected]

Küresel Vatandaşlık/Küresel Farkındalık

Çalışanların dünyayı ofislerinden ibaret görmemeleri, yeniliklere adapte olabilmeleri ve parçası olunan dünyayla rekabet edebilmeleri için zaruri. Farklı kültürlere adapte olma ve farklı çalışmaları takip etme, küresel vatandaş olabilmeyi ve küresel farkındalığa erişmiş olmayı gerektiriyor. Uluslararası mevcudiyet de topyekûn başarıya ulaştırıyor. 

İnisiyatif Alma

Direktifler doğrultusunda çalışan bir bireyin işverenlerce hoş karşılandığı söylenemez. Kendine güvenen, inisiyatif alarak sorumluluk üstlenen çalışanlar hem zamanı başarılı bir şekilde yürütebiliyor hem de işleyişe hâkim olma yetisi kazanarak işlerini garanti altına alabiliyor. 

İş Birlikçi Olma ve Uyum Sağlayabilirlik

Etkili bir hizmet/ürün üretimi için ekip çalışmasına ihtiyaç duyulur. İletişim yeteneği yüksek, iş birlikçi yapıdaki bir çalışan ortamın huzuruna katkıda bulunur ve işini layıkıyla, zamanında bitirebilme, dolayısıyla da başarılı olma imkânına sahip olur.

Liderlik

Kazanılması zaman alsa da her çalışan liderlik vasfına erişmelidir zira bu sayede bağlı olduğu çalışanları kendi ile birlikte geliştirebilir, adil bir bakış açısına sahip olabilir ve sorumluluk alabilir. 

Girişimcilik/İnovatiflik

Mevcut ve muhtemel ihtiyaçların vakit kaybetmeden/vakit geç olmadan karşılanabilmesi ve bunun da ötesinde uğraşılan işle ilgili yeniliklerin mimarı olunabilmesi için her çalışanın girişimci/inovatif bir ruha sahip olması gerekiyor. Yeniliğe ulaşırken çalışanların geçtiği yollar da kendisine başarı olarak geri dönüyor.

Çalışanlarınız için 21. yy. yetkinliklerinin önemi aşikâr. Makers Türkiye’ye gelin, siz de çalışanlarınızdan yeni bir çalışan yaratın, başarıyı baştan tanımlayın. 

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın