Çalışan Memnuniyeti Nasıl Sağlanır?

Çalışanlar için işletmelerin başarı grafiğini doğrudan etkileyenler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir işletme, çalışanları ne kadar “iyi”yse o kadar “iyi”dir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki çalışanların “iyi” olmasını maaşlarının dolgunluğu belirlemiyor. Maaştan ziyade şirket kültürü, çalışma ortamı, kariyer elde etme imkânları vb. gerçeklikler, çalışanlarının memnuniyetini sağlamada daha etkili. Peki, çalışan memnuniyeti nasıl sağlanır? Bizleri sonuca ulaştıracak cevapları 10 madde ile bu yazımızda paylaşıyoruz:

 • Esnek Olunmalı

Çalışanlarının işverenlerine karşı yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmeleri için baskıcı bir tutum sergilenmemelidir. Bu doğrultuda atılması gereken ilk adım, iş yerinde, hatta iş yeri dışında çalışanlara kendilerine zaman ayırabilecekleri şekilde esnek davranmak olacaktır. Günümüzde iş yaşantısına atılmış çalışanların yaş gruplarının iş-yaşam dengesinin korunduğu bir çalışma düzenini önemsediği unutulmamalıdır. Öte yandan her bir çalışan kendi özellikleri ve sorumlulukları çerçevesinde değerlendirilmeli ve bu doğrultuda hareket edilmelidir. Örneğin, kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda evden çalışmanın yolu açılabilir ya da işe gelip gitme stresinin azaltılması için geç gelmelere/erken çıkmalara müsamaha gösterilebilir.

İnovatif bakış açısı, problem çözme ve girişimci gibi düşünme yeteneklerini kazandıran Online Akademi servislerimizi kurumunuz ile denediniz mi? Bize ulaşın, size 24 saat içerisinde anlatalım.

 • Rollerin Şekillenmesine İzin Verilmeli

Çalışanlar, omuzları üstüne yüklenen sorumluluklar karşısında kendi rollerini şekillendirme fırsatı ararlar. Yetenekleri doğrultusunda, güçlü yönlerini açığa çıkaracak rollere bürünen çalışanlarda işten duyulan tatmin üst düzeyde olur. Bugün, çalışanların bu ihtiyaçlarını karşılamaları için izin veren işletmelerde memnuniyet seviyesi üst düzeydedir. Ancak unutulmamalıdır ki izinler, bireysel ihtiyaçlar işletmenin ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak şekilde bir çıkar yol bulunarak ele alınmalıdır.

 • Orta Yönetim Desteklenmeli

Ekiplerin desteklenmesiyle mikro yönetim bölgesine geçiş yapılması arasındaki dengenin kurulması için orta yönetim desteklenmelidir. Yetkilerini başkalarına aktarmayan, kararları ısrarla tek başına alan, başkalarının isteklerini önemsemeyen yöneticilerin olduğu bir işletmede çalışanların motivasyonunu kaybetmesi ve en nihayetinde çalışan sirkülasyonunun artışa geçmesi olasıdır.

 • Çalışanlar Ödüllendirilmeli, Takdir Edilmeli

Maaş, çalışanların belirli bir dönem dâhilindeki emeklerinin yasal karşılığıdır. Mecburi olmayan karşılıksa çalışanlara yaptıkları iş ve performansları doğrultusunda değerlerinin gösterilmesidir. Takdir etme ve ödüllendirme, bu amaçla uygulanabilecek en kolay iki yoldur. Takdir sözle, topluluk içerisinde yapılabileceği gibi yazılı olarak tüm birimlere duyurulacak şekilde de yapılabilir. Ödüllendirme ise kurum kültürüne göre çeşitlenebilir. Örneğin, ilgili çalışana bir günlük ek tatil hakkı verilmesi, mesai başlangıç saatinin esnetilmesi ya da ilgi çekici bir hediye alınması olabilir.

 • Şeffaf Bir Yaklaşım Benimsenmeli

Bir işletmedeki bilgi aktarımı tavandan tabana şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Aksi takdirde çalışanların kendilerini önemsiz gibi görmeye başlaması ve işletmeden memnuniyetsizlik duyması işten bile değildir. Şeffaflık, işletmenin başarılarının paylaşıldığında olduğu gibi başarısızlıklarının paylaşımında da geçerli olmalıdır. Öte yandan bilgi, bir alışveriş hâline getirilmelidir. Yani, çalışanların da ilgili bilgilendirme hakkında fikirlerini beyan etmelerine olanak sunulmalıdır. Bilgilendirme yapmak için farklı pek çok yol kullanılabilir. Tüm çalışanların erişebileceği noktalarda asılı panolar, e-posta duyuru gurupları, haber bültenleri vb.

 • Çalışanların Sağlıkları Önemsenmeli

Günümüz dünyası için bir çalışanın sağlığının sorumluluğunun artık kendisinden çok, bağlı olduğu işletmede olduğu söylenebilir. Zira iş yerinde yaşanan stres, kalp ve damar yolları hastalıklarından sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok olumsuz duruma davetiye çıkarabilmektedir. Bu nedenle hükümetlerin teşviklerinden de yararlanarak her bir çalışanın sağlığı, işverenin birincil önceliklerinden olmalıdır. İşletmeler, çalışanlarının sağlıklarını korumak ve onları daha sağlıklı bireyler hâline getirmek için sağlıkla ilintili seminerler düzenleyebilir ve çalışanlarına spor salonu üyelikleri hediye edebilir. Ayrıca, sunduğu yemekleri sağlıklı gıdalardan oluşturma yoluna gidebilir ve doğa içinde yapılacak etkinlikler organize edebilir.

 • Çalışma Ortamı Koşulları İyileştirilmeli

Ofis masalarından sandalyelerine ya da bilgisayar sistemlerine kadar tüm ögelerin kullanıma elverişli olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle çalışanların sayıca fazla olduğu işletmelerde kişisel çalışma alanlarının korunması oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra işletmeler, çalışanlarının kendi alanlarına müdahalede bulunmalarına (masalarına fotoğraf ya da çiçek koyma gibi) izin vermelidir. Temizlik konusunda işletmenin gösterdiği özen de çalışan memnuniyetine doğrudan etki eder. Özetle, çalışanların kendilerini evlerinde gibi hissettirecek her tür dokunuş, işletme tarafından ele alınmak durumundadır. Nereden, nasıl başlanacağı bilinmiyorsa bir şikâyet ve istek kutusu işleri kolaylaştıracaktır.

 • Gelişim Fırsatları Yaratılmalı

Hiçbir çalışan için gelişme imkânının kısıtlandığı bir işletmede üretim yapmak memnuniyet verici değildir. Bu nedenle işletmeler çalışan motivasyonunu artırmak için kariyer odaklı eğitim programlarını uygulamaya almalı ve bu doğrultuda çalışanlarını katılım için teşvik etmelidir. Çalışanların bir koça/mentora sahip olmasının memnuniyeti artırdığı bilinmektedir. Çalışanlara gelişim fırsatı sunulmasının çalışana olduğu gibi işletmeye de katkısı büyüktür: Çalışanlar, kişisel gelişimleri nedeniyle mutlu olurken işletmeler, uzmanlaşan çalışanlardan daha fazla verim elde eder.

 • Güçlü Bir Şirket Kültürü Oluşturulmalı

Sosyal çevre, insanoğlu için oldukça önemlidir. Bu gerçekten hareketle çalışanların birbiri arasındaki uyumu inşa etmek, aradaki bağı kuvvetlendirmek, işverenin çalışan memnuniyetini artırmak adına yapması gerekenler arasındadır. Güçlü bir sosyal kültür yaratılması zaman alacak olsa da bu yolculukta yapılan iş birliği ve sosyalleşme teşvikleri dahi büyük önem taşır. Bu doğrultuda mesai saatleri dışında sosyal faaliyetler düzenlenebilir, özel gün kutlamalar şirket dışı bir partiye dönüştürülebilir.

 • Bürokratik Engeller Kaldırılmalı

Çalışanların üretimleri nedeniyle bürokratik engelleri aşmaya çalışması, yani, üretim için onay almayı beklemesi, hem çalışanlarda hayal kırıklıklarına neden olur hem de zaman kaybı yaşatır. Bu nedenle, işin niteliğine bağlı olarak, gerçek anlamda onay alınmadan yürütülebilecek üretimler gözden geçirilmeli ve çalışanlar onay alma yükünden kurtarılmalıdır. Onay alınması gereken üretimler içinse sürecin daha fazla nasıl hızlanacağına yönelik fikirler üretilmelidir.

 • Bonus

Tüm bu kritik maddeler dışında son olarak eklenebilecek bir madde daha var: Zamanın etkin kullanılmasına olanak sunulması. Anketler göstermektedir ki toplantı vb. etkinlikler, tam bir zaman hırsızı. Zamanının büyük bir diliminin toplantılarla heba edilmesi, çalışanlarda stres yaratabiliyor. Üretkenliğin ve dolayısıyla çalışan memnuniyetinin artması için bu tür zaman hırsızlarına geçit verilmemeli.

 

Çalışan bağlılığını artırmaya yönelik her türlü eğitim, proje ve etkinlik kurgunuzda fikir almak için Makers Türkiye’yi arayabilir ya da iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

 

Kaynak

https://www.interact-intranet.com/blog/10-ways-to-improve/

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın