Çalışan Memnuniyeti Anketi Nasıl Yapılır?

Çalışan memnuniyeti

Maaşa endeksli çalışma düzeni, değişen dünyaya adapte olarak memnuniyet odaklı bir düzen hâline gelmiştir. Artık, verimlilik açısından değerlendirildiğinde maaş, çalışanı motive eden halka silsilesinin en tepesinde yer almıyor. İlk sıralarda iş yeriyle bağ kurma, onun bir parçası olmaktan gurur duyma ve onun hedefleriyle kendi hedeflerinin örtüşmesi gibi kriterler bulunuyor. Çalışan memnuniyeti, çalışanların doğrudan işletmenin başarısını etkilemesi nedeniyle oldukça önemli. Bu yazımızda çalışan memnuniyetinin işletmeler için önemine ve bu önem doğrultusunda çalışan memnuniyeti anketinin nasıl yapılması gerektiğine yer vereceğiz.

Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması İşletmeler için Neden Önemli?

Çalışanların yüklendikleri sorumluluklardan ve ilgili iş yerinin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyet, işletmeler açısından pek çok fayda sağlar. Araştırmalar göstermektedir ki mutlu çalışanlar ortalama %12 daha verimle çalışmakta; memnuniyetsizlik söz konusu olduğundaysa çalışanların verimliliği %10 oranında azalmaktadır. Memnuniyet ayrıca, çalışanların farklı iş arayışlarına girmesine engel olarak onları organizasyonda kalıp yükselme fırsatları aramasına odaklanmaya iter. Bunun işletmeler için anlamı, çalışan sirkülasyonunun azalması ve dolayısıyla işe alma ve oryantasyon süreçleri için ayrılacak bütçenin kasada kalmasıdır. (Unutulmamalıdır ki bir çalışanın tam üretkenliğe ulaşması ortalama 6 ay sürmektedir. Ki bu durum, 6 aylık bir maliyet anlamına gelir.) Tüm bunların yanı sıra mutlu çalışanlar, işletmelerin reklam yüzüdür, denebilir. Daha açık ifade etmek gerekirse işletmelerin tüketicinin algısında olumlu yer etmesi noktasında mutlu çalışanlar bir ayna vazifesi görürler.

Çalışan Memnuniyeti Anketi Ne Demektir, Ne Tür Faydalar Sağlar?

Çalışan memnuniyeti anketi, çalışanların kuruluşlarına karşı ne derecede bağlı olduklarını, birbirleri arasındaki uyumu ve kuruluşun fiziki ortamının onların gözünden nasıl değerlendirildiğini anlamak adına yapılan araştırmalardır. Bu anketler aynı zamanda aşağıdaki konular etrafında da yapılır:

  • Gelişim ve kariyer olanaklarının anlaşılması ile fırsat eşitliği,
  • Kurum içi iletişim seviyesinin belirlenmesi,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile iş güvencesi,
  • Kuruluşun itibarı,
  • Alınan ya da alınması planlanan kararlara katılım oranı,
  • Performans yönetimi ile ödüllendirme,
  • Mevcut yönetim ve liderlik,
  • Ücret ile yan haklar.

Çalışan memnuniyeti anketleri; çalışanların bir parçası oldukları kuruluşlara bakışını olumlu yönde etkileyerek bağlılıklarını artırır. Ayrıca, kuruluşların güçlü ve zayıf yönlerini açığa çıkarır, kurum içinde yapılan uygulamaların etkinlik seviyesini belirler.

Çalışan Memnuniyeti Nasıl Ölçülür?

Çalışan memnuniyetinin ölçümlenmesinde hassas davranılmalı, belirli kriterlere uyulmalıdır. Öznellik söz konusu olduğunda ön yargıların da ortaya çıkması muhtemel olduğundan tek bir çalışan memnuniyetini ölçmek yerine daha geniş bir kitle üzerinden ölçüm yapılması yararlı olmaktadır. Geniş katılım, etkili ve doğru bir sonuç elde edilmesi açısından da oldukça önemlidir.

Çalışan memnuniyeti ölçümleri, düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Bu sayede çalışanların memnuniyetlerindeki artış ya da azalma net bir şekilde izlenebilmektedir.

Çalışan memnuniyet anketinin hangi yolla yapıldığı da önemlidir. Günümüz modern dünyasında veri toplamak için kullanılan kâğıt kalemler, yerlerini artık bilgisayar uygulamalarına bırakmış durumdadır. Bu sayede anketlere uzaktan erişim de mümkün hâle gelmekte ve anket analizleri karşılaştırmalı olarak daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Çalışan memnuniyeti hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışan Memnuniyeti Anketi En Etkin Şekilde Nasıl Yapılır?

Anket yapılmadan önce araştırılmak istenen konu belirlenmelidir. Akabinde kriterler sorgulanmalı ve bu kriterlerin değerlendirilmesinin ne amaçla yapılacağına karar verilmelidir. Tüm anketler benzer özellikte değildir. Bu nedenle ne tür bir geri bildirim toplanmak istendiği, araştırma için ayrılabilecek bütçe, katılımcı sayısı, nicel mi nitel mi bilgiye ulaşılmak istendiği gibi sorulara yanıtlar aranmalıdır. Anketten çıkacak sonuçlar doğrultusunda aksiyon alınıp alınmayacağı konusunda da çalışma öncesi yönetimce fikir birliğine varılmalıdır. Bu noktada belirtmek gerekir ki sonuçlar mevcut durumu değiştirmeye etki etmezse çalışanlar bu pasiflikten olumsuz olarak etkilenir. Tüm bu ön çalışma adımlarının atılmasının ardından anket sorularının hazırlanmasına geçilir. Soruların, anket katılımcılarının tamamı tarafından anlaşılabilir özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Yani, sorular net ifadelerle oluşturulmuş olmalıdır. Öte yandan genellikle nicel ve nitel soruların bir arada sorulması yaygın bir eğilimdir. Soruların hazırlanmasından sonra puanlama ölçeğine karar verilir. Çalışan memnuniyeti anketlerinde genellikle, ara seçenekler de oluşturmaya imkân sunan 5 puanlık sistem üzerinden değerlendirme yapılır. Katılımcıların ankete katılmasının ardından sonuçlar toplanır ve analiz aşamasına geçilir. Deskriptif istatistik, segmentasyon, anket geçerlik ve güvenirlik, regresyon, korelasyon ve anova analizleri, kullanılan analiz metotlarıdır. Analiz sonrası ulaşılan sonuçlara göreyse başlangıç aşamasında belirlenen eylem planının uygulanması için çalışmalara başlanır.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın