Çalışan Deneyimi Trendleri

Çalışan deneyimi, şirketlerin çalışanlarına kattığı değerleri ifade eder. Çalışanların şirketlerdeki profesyonel iş yaşamlarının öncesi, çalışma sırasındaki durumu ve işten çıkışışına kadar olan geniş dönemi kapsar. Bu deneyimini; çalışanların beklentileri, iş yerindeki etkileşimleri, şirket içindeki resmi ilişkileri ve şirket dışındaki kişisel yaşamları dahi şekillendirebilir. Net şekilde görülüyor ki Çalışan Deneyimi trendleri ve iyileştirmeler için yapılan çalışmalar, geçmişten günümüze bariz şekilde bir değişim göstermektedir.

Çalışan Deneyimi Trendleri Nedir?

Çalışan deneyimi kavramı, müşteri deneyimi ile pek çok açıdan benzerlik gösterir. Bu iki kavramın artık günümüzde iç içe geçtiğini ve birbirlerini beslediklerini söyleyebiliriz. Eğer bir şirket, çalışan deneyimini iyileştirmeye yöneliyorsa müşteri deneyimini de iyileştirmeye yönelmiş sayılabilir. Direkt olarak müşterilerle ilgilenen çalışanların işlerinden memnun olması, bir anlamda müşteri deneyimini de iyileştirecek bir sürece yol açar.

Çalışan deneyimini iyileştirmek denildiği zaman zihinlerde ilk olarak dinlenme odalarında çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktiviteler üretmek gibi bir görsel oluşabilir. Oysa bu ve benzer girişimler, çalışanlara sadece bir süreklik rahatlama getirir. Genel olarak iyileştirme sağlamak adına hem şirket özelinde hem de dünya çapında olan gelişmeleri takip etmek gerekir. Çalışanların bağlılığını arttırmak ve temel sorunları üzerine eğilip çalışan deneyimini iyileştirmek noktasında, yeni nesil çalışan deneyimi trendlerini inceleyelim:

Çalışanın Rahat Etmesini Sağlamak

Çalışan deneyimini iyileştirmenin ilk yolu çalışanın rahat etmesini sağlamaktan geçiyor. Dünyadaki gelişmeler, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını da doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilemektedir. Pandemi döneminde değişen çalışma biçimleri, zihnen ve fiziksel olarak çalışanların kaygı düzeylerini arttırmış, fiziksel sağlıklarının ise tehlikede olduğunu düşündürmüştür. Ayrıca ekonomik olarak da kendilerini güvende hissetme eğiliminden uzaklaşmışlardır. Sonuç olarak şirketler genel olarak çalışanlarının refahından ve rahatlığından sorumludurlar. Dijitalleşen çalışma yaşamında şirket bağlılıklarını arttırmak, kopukluk yaşamamalarını sağlamak şirketler adına önemlidir. Onları dinlemek ve şirket için önemli olduklarını bildirmek gerekir. İş yaşamları ile özel yaşamları arasındaki dengeyi sağlamak da çalışan deneyimi trendleri açısından önemlidir. Ayrıca çalışanlar finansal olarak da kendilerini güvende ve rahat hissetmelilerdir.

Teknolojileri İş Süreçlerine Adapte Etmek

Gelişen teknoloji iş yaşamında birçok yeniliğe ve çalışanların teknolojik araçlarda olan yetkinliklerinin gelişmesine sebep oldu. Şirketler kendi işlerini kolaylaştırmak adına bu teknolojileri iş süreçlerine adapte ettiler. Ancak çalışanları düşünmeden uygulanan yeni teknolojiler, şirketler adına pek de olumlu sonuçlar doğurmayabiliyor. Öyle ki düşünülmeden, planlanmadan yapılan teknolojik yenilikler, çalışanları işlerine yabancılaşabiliyor. Bu sebeple insanı odak noktasına alan bir anlayışla şirketler teknolojik araçlara yönelmeli. Çalışanların teknolojiyi kullanması ve adapte olması konusunda bir denge oluşmalı. Yani teknolojiyi satın alırken insan ihtiyaçları düşünülerek hareket edilmelidir.

Çalışan Motivasyonları

İşletmelerin temel amacı her şekilde karlılığını sürdürmektir. Bunun için de doğal olarak çalışanlarını motive etmeleri gerekir. Çalışanların şirketin kar amacı ile ilgili hedeflerinden uzaklaşıp motivasyonlarını kaybetmemeleri için çalışmalar yapmalıdır. Her kademeden çalışana eğitim vermeyi bu amaçla esas almak doğru bir çözüm yoludur. Özellikle yönetim ve uzman kadrosundaki çalışanlara eğitim imkanları sunulmalıdır. İşletmelerin başarılarının sürekliliğini sağlaması açısından çalışanlarının niteliklerini arttırmaya, becerilerini geliştirmesine imkan vermelidir. Çalışanlar işlerinde kendilerini geliştirip yetkin hissedebilmelidirler. Öte yandan iş deneyimleri daha kişiselleştirilip eğitimlerle kolayca ulaşmaya uygun hale getirilmelidir.

Çalışanlar Markanın Temsilcileri

Çalışanların birer marka elçileri olduğunu düşünürsek şirket içindeki iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Şirket içi iletişimin eski yöntemlere bırakılmamalı ve yeni çalışan deneyimi trendleri takip edilmelidir. Çalışanlarınızın markanızın temsilcisi oldukları bilinci ile iletişim kurmanız sağlıklı olacaktır. Onlar sizin markanızın, sosyal medya gibi mecralarda tanıtımını yapacak kişilerdir. Birbiri ile bağı kuvvetli ve ortak bir amaç için bir araya gelmiş çalışanlarla etkili iletişim, sandığınızdan çok daha iyi bir reklam aracıdır. Üstelik çalışan verimliliğinde de etkili bir iç iletişim ile arttığı bilinmektedir.

Uzaktan Çalışma Modeli

Çalışan deneyimi trendleri özelinde son olarak, uzaktan çalışma modelini etkin kılmanın çalışanlar adına ne denli önemli olduğundan bahsedeceğiz. Çalışanların özel ve iş yaşamları arasında denge kurmalarını dikkate alırken uzaktan çalışma değerlendirilmesi yapmak, gerekli bir noktadır. Uzaktan çalışma ile ilgili eğitimler ve bu alanı pekiştirmek için eğlenceli toplantılar makuldür. Ayrıca uzaktan çalışma biçiminde işlerin nasıl gittiği ile ilgili olarak geri bildirimler almak doğru bir yoldur. Onları bu alanda da takdir etmek ve yaşadıkları zorluklara çözüm yaratmak kendilerini güvende hissettirir. Uzaktan çalışma modelinin oturtulması, çalışanlardan verimlilik alınması ve işlerin zamanında teslim edilmesi gibi konularda kendini de garantiye almasını sağlayacaktır.

Siz de işletmenizde çalışan deneyimini iyileştirmek adına yeni yöntemlere ve yaklaşım biçimlerine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Makers Türkiye ekibinden çalışan deneyimi trendleri gibi pek çok konuda profesyonel düzeyde destek alabilir ve ayrıca fark yaratan Akademi eğitimlerinden yararlanabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.