Çalışan Değer Önermesi (EVP) Oluşturmada Design Thinking

 

Çalışan Değer Önermesi oluşturma şirketler için çalışan deneyiminde kritik bir konudur. Şirket içinde çalışan bağlılğı ve güveni için temellerden biri olan bu konu çalışan için de iş seçiminde  ve devamında önemli bir kıstastır. Employee Value Proposition oluştururken faydalanabilecek bir çok yardımcı yöntem vardır. Bunlardan biri de Design Thinking yöntemidir. Çalışan Değer Önermesi oluşturmada Design Thinking yöntemini inceleyeceğiz.

 

Çalışan Değer Önermesi Nedir?

Çalışan Değer Önermesi kelimesi “Employe Value Proposition” (EVP)’nin Türkçe karşılığıdır. İngilizce dilinden dilimize Çalışan Değer Önermesi olarak çevrilen EVP; çalışanın bulunduğu şirkette tüm haklarından faydalanmasını, mutlu bir şekilde çalışmasını, şirket bağlılığını derinleştireceği, şirketine değer üretmesini hedefler. Şirket içinde çalışan bağlılığını esas alan bu yöntem aynı zamanda şirket dışında bulunan işinde iyi ve yetenekli adayları da şirket bünyesine almak için bir fırsattır. Çalışan değer önermesi şirketin kültüründen tutun, ödül ve fırsatlara, hem maddi hem manevi tüm faktörleri içine alan, şirket bağlılığına destek olan bütün alt üst kademelere hitap eden şirket içi bir yaşam biçimidir diyebiliriz. Bu yaşam biçimi, şirket içinde olan güveni, iş akışını, iletişimi, çalışan sadakatini destekleyecek unsurlardan yalnızca biridir.

 

Çalışan Değer Önermesi: Örnekle Anlatım

Çalışanın şirkete bağlılığını ve güvenini artıracak olan bu unsur her şirketin olmazsa olmazıdır. Çalışan bağlılığı açısından bir örnekle bakacak olursak; A şirketinde çalışan bir çalışan son zamanlarda oldukça mutsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bunun sebebi ise maddi manevi haklarından faydalanamıyor oluşu, üst yöneticilerinin iletişim sorunlarından muzdarip olması gibi nedenler olsun. Diyelim ki bu çalışan bir  kariyer/iş platformunda gezerken veya bir sohbet ortamında B şirketi ile ilgili iş olanaklarını, çalışana verilen yan haklarını, iş-yaşam dengesini ve bunun gibi bir çok olumlu faktörü duymuş/görmüş olsun. Bunun sonucunda da A şirketinden ayrılıp B şirketine başvuru yapmış olsun. Buradan anlaşılacağı üzere B şirketi; şirket kültürü, çalışan hakları, şirkete güven gibi konuları bir araya toplayan EVP ( Çalışan Değer Önermesi ) ile başarılı bir çalışanı belki de hiç aramadan kendi bünyesine almış olacaktır.

 

DesIgn ThInkIng Nedir?

Çalışan Değer Önermesi oluşturmada kullanabilen bir yöntem ise Design Thinking’dir (Türkçe karşılığı: Tasarım Odaklı Düşünme). Çevirisi tasarım olarak yapılsa da odağına insanı alan bir kavramdır. Bu kavramın özünü kısaca yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ön planda olduğu, insan bakış açısıyla sorun ve problemlere yeniden çözüm üretme olarak açıklayabiliriz. Sorunlara insan odaklı inovasyon ile birlikte geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak; yaratıcı, yenilikçi, daha düşük maliyetli çözümler olarak adlandırabileceğimiz Design Thinking, yeni nesil iş dünyasında oldukça fayda sağlayan bir düşünce yapısı ve yöntemidir. Farklı bir bakış açısı ile sorunu değerlendirmeyi, çözüme giden yolda oldukça yenilikçi fikirler ortaya atıldığını düşünürsek bu yöntemin temelinde ve içinde bolca empati olduğunu da söyleyebiliriz. Ki bu metodda kaynaklara göre aşama seviyesi değişmesine ragmen ilk adım her zaman empati adımıdır.

5 Adımda Design Thinking

d.school’a göre Design Thinking yönteminin 5 aşamasına bakacak olursak; Empati, Tanımlama, Fikir Üretme, Prototipleme ve Test Etme olmak üzere 5 adımı vardır. Sırayla ele alcak olursak; Empati, soruna kendi gözünden bakmayı ve çözüm için daha detaylı düşünmeyi sağlar. Tanımlama, sorunu ele aldıktan sonra tanımını yaparak temelde ne olduğunu anlamayı ve analiz etmeyi sağlar. Fikir Üretme, ele alınan ve analiz edilen sorunun çözümü için fikirler üretmeyi sağlar. Prototipleme, üretilen çözümleri değerlendirerek en faydalı ve uygun olanı çözümü bulmayı sağlar. Son olarak Test Etme ise, bulunan uygun çözümlerin test edildiği ve sınandığı aşamadır. Yani soruna en uygun çözümün bulunduğunu ve seçenekler arasında en iyisinin uygulanmasını sağlar.

Çalışan değer önermesi oluşturmada DesIgn ThInkIng önemi nedir?

Bu iki düşünce ve yöntemi birbirine bağlayacak olursak; bir şirketin Çalışan Değer Önermesi oluşturma yolunda Design Thinking oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunun sebebi, oluşturulacak önermede çalışana önerilen değerlerin gerçek olma yerine getirilme şartı olmasıdır. Şirket aidiyeti ve bağlılığı, kuruma güven, maddi manevi tüm hakların karşılanması, yan hakların korunması, iş-yaşam dengesi gibi hususların önemli olduğu kadar çalışanın kendini özgüvenli hissedeceği, farklı sorunlara farklı çözümler üretebileceği, her açıdan kendi sınırlarını aşıp kendini geliştirebileceği alanlar ve hususlar da gereklidir. Bunu ulaşmak için kullanılabilecek araç ise Design Thinking metodudur. Tasarım Odaklı Düşünme metodu ile mevcut çalışanlara şirkete uzun süre bağlılık ve aday olan yeteneklere de kolay erişim sağlanabilir.

Şirket kültürünün oturmasında en önemli detay olan bu önermeyi oluştururken Design Thinking metodundan yararlanmak en olası sonuçtur. Yani, Çalışan Değer Önermesi oluştururken Design Thinking aşamalarından faydalanmak oldukça verimli olacaktır. Örnek verecek olursak; önermeyi oluşturmaya başlamadan önce Design Thinking aşamalarının ilki olan empati ile başlayabiliriz. Daha açık olacak olursak; çalışan olarak bu şirkette ben ne istiyorum, ne olursa şirkete karşı aidiyet duygusunu kazanırım gibi soruları kendimize sorarak önermeyi oluşturursak, yaptığımız empati ile birlikte karşı tarafı memnun edeceğimiz bir önerme için ilk adımı atmış oluruz. Diğer yandan bir başka adım olan tanımlama veya fikir üretme ile çalışana şirket kültürünü en kolay yoldan tanıtmak ve çalışanı adapte edebilmek için konuyu analiz edip farklı fikirler üretebiliriz. Bunun sonucunda oluşturacağımız önermeyi son derece faydalı ve işe yarar bir şekilde sonuçlandırmış oluruz.

Özet

Çalışan Değer Önermesi oluşturmada Design Thinking aşamaları ve fikri, oluşturulacak olan önermede her açıdan fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda özgün, yenilikçi ve inovatif bir kültür oluşturulmasını da sağlayacaktır. Bunun sonucu olarakta şirketin kültürünün bir çok açıdan yeterli ve çekici olması hem mevcut çalışanları şirket bünyesinde tutacak hem de yetenekli adayları şirket bünyesine almayı kolaylaştıracaktır.

 

Çalışan Değer Önermesi olarak da bilinen Employee Value Proposition (EVP) ve Design Thinking konularında danışmanlık ve öğrenme kurguları  hizmetlerimiz hakkında iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.