Çalışan Bağlılığını Artırmaya Yarayan En Etkili 8 Yöntem

Çalışan Bağlılığı Makers Türkiye

Kilit bir kadroyla yol almak, her işverenin faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etme ve hedeflediği konuma zaman ve iş gücü kaybı yaşamadan ulaşmasına direkt olarak etki etmekte. Çalışan bağlılığının oluşmasında kişinin kendisi, kuruluş ve kuruluş dışı faktörler etkili oluyor. Bu yazımızda kuruluş faktörünü ele alacak ve çalışanlarının bağlılığını artırmak adına en etkili yöntemleri arayan işverenlere rehber olacağız. 

Bağlılık Türleri

Duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık, çalışan bağlılığının 3 ana türü. Çalışan bağlılığının göstergeleri ise çalışanın bağlı olduğu kuruluşun amaçları ile değerlerini benimsemiş, hatta içselleştirmiş olması, sorumluluk aldığı işte çalışmaya devam etmeye istek duyması, kuruluşun kimliğiyle örtüşen niteliğe bürünmesi ve gerekli durumlarda fedakârlıkta bulunabilmesi. 

Bağlılık türlerine sırasıyla değinecek olursak duygusal bağlılık, çalışanın amaç ve değerlerinin kuruluşun amaç ve değerleriyle özdeş hâle gelmesi, kuruluşun amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunabilmek adına yüksek performans sergilemesi, kendisini kuruluşun bir parçası olarak görmesi ve bu nedenle bütünden kopmamaya gayret göstermesi sonucu oluşur. 

Devam bağlılığı, çalışanda alternatif iş kaynakları bulunmadığı ya da bulunsa da yaş, cinsiyet vb. nedenlerle bu kaynaklara geçiş yapamadığı, maddi yönden sıkıntı çektiği, belirsiz gelecekten kaçındığı ve kuruluştaki görevini “mecburi” olarak yürütmek zorunda olduğu durumlarda ortaya çıkar.

Normatif bağlılık ise çalışanın işverenine karşı manevi yükümlülük duyduğu durumlarda ve minnetinin göstergesi olarak işini sürdürmeyi seçmesi sonucu ortaya çıkar. 

Makers Türkiye’nin ödüllü çalışan bağlılığı kurgularını kurumunuzda gerçekleştirin.
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Çalışanın bağlılığının devam ve normatif olmasından ziyade duygusal olmasının daha güçlü, daha sağlıklı sonuçlar doğuracağı açıktır. Duygusal bağlılığı oluşturacak en yaygın 8 yöntem ise şöyle:

1- Yönetim Tarzının Değiştirilmesi

Yöneticilik vasıflarının “iyi” olması, çalışan bağlılığını oluşturmadaki en temel etmenlerden. Yönetici pozisyonunda olmak ile çalışanlarla yakın ilişki kurmak arasında denge kurulması ve yöneticinin çalışanlarının güvenini kazanması, onların gözünden bakabilmesi, empati yapması, istek ve beklentilere cevap verebilmesi çalışan bağlılığını artırıyor. Dale Carnegie Training Araştırma Çalışması’nın daha iyi bir yöneticiye sahip çalışanların neredeyse %50’sinin işine bağlı olduğunu gösteren sonucu da bu fikri destekler nitelikte. 

Makers Türkiye eğitimleri ile siz de çalışanlarınızın yeni nesil liderlik vasıflarını uygulamalı olarak öğrenmesini sağlayabilirsiniz: Ekip yönetimi, Paydaş Yönetimi, eğlenceli Toplantı Yönetimi, Uzlaşmalı Fikir Geliştirme ve Çevik Hayata Geçirme Teknikleri gibi konularda çalıştaylar düzenlemek için bize buradan ulaşabilirsiniz.

2- Yetki Verilmesi

Çalışan bağlılığı oluşturulması için çalışanlara söz hakkı verilmesinin de önemi büyük. Alınacak kararlara çalışanların da fikirlerini söyleyebilme özgürlüğüne sahip olarak müdahil edilmesi ve kendi sorumluluk alanlarında inisiyatif alabilmelerinin sağlanması gerekiyor. Verilen yetkiler sayesinde çalışanlar kendilerini bağlı oldukları kuruluşun demirbaşı gibi görüyor ve kuruluşa bağlanıyor. 

3- İş Ortamının İyileştirilmesi

Çalışma koşullarının hem maddi hem manevi yönden çalışanların mutluluğunu tatmin eder seviyede olması, çalışanların bağlılığını etkiliyor. Bu nedenle fiziki ortamın beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak niteliğe büründürülmesi, öte yandan kuruluş çatısı altında bir araya gelen tüm bireyler arasında kurulan iletişimin olumlu yönde olması için yöneticilerin çaba sarf etmesi gerekiyor. 

4- Gelişim Olanağı Verilmesi

Yöneticilerin çalışanlarının performanslarını artırmalarını sağlamak adına gerek duydukları kaynakları temin etmesi, mesleki gelişimlerine katkıda bulunması ve performanslarıyla ilgili geribildirimleri zaman geçirmeden yapması, çalışanların ilerlemesi ve bu sayede kuruluşa bağlanması açısından oldukça değerli. Bu davranış biçimiyle kendini geliştirme imkânı bulan çalışanların rutin işlerden kaynaklanan stresi yaşamasının önüne geçilmesinin yanı sıra kuruluşun ilerleyişine de ivme kazandırmak mümkün hâle geliyor. 

5- Ödül Verilmesi, Takdir Edilmesi

Çalışan bağlılığını artıran en etkili yöntemler arasında çalışanların teşvik edilmesi geliyor. Teşvikin belirli bir gelişme ardından maaş artışı yapılarak ya da ödüller verilerek yapılması mümkün. Bu fiziki teşvikin yanında ayrıca yöneticiler, söz ve davranışla överek ya da minik jestler yaparak da çalışan bağlılığı oluşturabilir. 

2018’den beri Makers Türkiye olarak çalışan bağlılığı için yürütülen ING çalışan çocukları ile etki yaratan projelerimiz devam ediyor. Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti için tasarlanan kurgularımızla ilgili bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. 

6- Hayatın Bütünüyle Ele Alınması

Temelde iş ortamındaki kimlikleriyle tanınıyor olsalar da yapılan araştırmalara göre çalışanlar, özel hayatlarındaki refahı (sağlık, huzur vb.) önemseyen, kendilerini kişisel düzeyde tanımaya çalışan bir yöneticiyle çalıştıklarında işlerine daha bağlı oluyor. Öte yandan sadece iş yaşamında tesis edilecek olumlu ortam da çalışana yetmiyor; bu ortamın şirket sınırları dışına taşınması da çalışanları motive ediyor. Bu kapsamda yöneticilerin çalışanlar arasındaki bağı kuvvetlendirecek aktiviteler düzenlemesi gerekiyor. 

7- Organizasyon Yapısının Belirlenmesi

Çalışanların görev tanımlarının yapılması, iş süreci akışının ve organizasyon yapısının net bir şekilde belirlenmesi, diğer bir ifadeyle rol belirsizliklerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Performansı artırmanın anahtarı sayılabilecek bu önlem alınmadığı takdirde çalışan bağlılığının oluşması beklenmiyor. 

8- İşten Tatmin Olunmasının Sağlanması

Bağlılığın oluşması için çalışanların, sorumluluk alanları içerisinde üstlendikleri işten tatmin olmalarının sağlanması ve bu nedenle çalışanlara sorumluluk yüklerken işin niteliğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. İşin niteliğinin yanında tatmin duygusunu oluşturan diğer etmenler de ücret ve yan haklar olarak ifade ediliyor. Özetle değerli üretim yaptırılması ve çalışmalarının karşılığının verilmesi, çalışan bağlılığını oluşturmanın altın kurallarından.

Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti için tasarladığımız eğitim ve etkinlik kurguları için bizimle iletişime geçebilirisniz: [email protected]

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın