Çalışan Bağlılığı Anketi Önce Yapmanız Gerekenler

Çalışan bağlılığı kavramı, bir kurum içerisinde çalışmakta olan kişilerin organizasyon içerisinde kendilerini değerli ya da ilgili hissetmelerinin bir anlamda ölçüsü olarak kabul edilir. Bu çalışmaya dair olumlu sonuçlar elde etmek, doğal olarak üretimin ve kurum için iletişimin tüm aşamalarına doğrudan yansır. Çalışan bağlılığının yüksek olduğu kurumlarda, çalışanların şirket misyonu ya da motivasyonu aynı çizgide kolayca buluşabilir. Kurumlar günümüzde çalışan bağlılığının, özellikle orta ve uzun vadeli planlamalar özelinde kritik bir öneme sahip olduğunu net şekilde kavramaya başlıyor. Çalışan bağlılığı anketi ise sadece çalışanların orada bulunmaktan dolayı ne denli mutlu/mutsuz olduğunu ortaya çıkarır. Diğer yandan kurumun yaklaşımlarına, ürünlerine, hizmetlerine, genel politikalarına ne kadar bağlı olduğuna dair işaretler sunar.

Çalışan Bağlılığı Anketi Neden Önemli?

Çalışan bağlılığı anketi üzerinden gelen geri bildirimler, kurumların yeni stratejiler geliştirmesine ciddi anlamda yardımcı olur. Bu açıdan çalışan bağlılığının belli periyotlarla ölçülmesi oldukça önemlidir. Kurumlar bu tip anketleri genellikle senelik olarak yapar. Ancak özel durumlarda 6 ayda ya da 3 ayda bir anketlerin güncellenmesi de mümkündür. Bağlılığın belli aralıklarla ölçülmesi, odaklanmayı ve üretkenliği artırmaktadır.

Kurum kültürünü pekiştirmek ve yapılacak belli başlı değişimleri şekillendirmek adına söz konusu anketler kritik bir rol oynar. Çalışan bağlılığı anketi, çoğunlukla 35-50 arası sorudan oluşmaktadır. Anketlerde; iş akışından yöneticilere, kurumun işleyişinden departmana kadar pek çok kategoride sorular bulunur. 

İnsanların içerisinde yer alan potansiyelleri doğru şekilde ortaya çıkarmak için çok daha fazla çalışan merkezli olmakta fayda vardır. Yöneticiler, çalışanlarının neye ihtiyaç duydukları noktasında bu tip anketlere gerekli önemi vermelidir. Yüksek katılımcılı ve verimli bir çalışan bağlılığı anketi hazırlamak için bazı noktalara özel olarak dikkat etmeniz gerekir. Bu konuda ihtiyaç duyabileceğiniz ipuçlarına gelin birlikte bakalım.

Ön Çalışma

Anketin başarılı olması ve yüksek bir katılımcı ile gerçekleşmesi için ön çalışmanızın etkili olması şarttır. Anket duyurunuzu bu açıdan en az 3-4 hafta öncesinden duyurmanız gerekir. Anket zaman çizelgesinin bir tür ön izlemesini oluşturmalısınız. Takvim boyunca gerekli adımları bu çizelgeye eklemelisiniz. Bu girişiminiz ve özeniniz, çalışanların fikirlerine ne denli önem verdiğinize dair işaretler sunacaktır. Çalışan bağlılığı anketlerinden önce, “Neden anket yapıyoruz? ve “Bu ortaya çıkacak sonuçları nerede, nasıl kullanacağız?” sorularının somut şekilde yanıtlanması gerekir.

İletişim

Anketi çalışanlara yollamadan önce onlarla özel olarak iletişim kurmak, anketten alınan verimi artırıyor. Çalışanlarınıza bu anketin amacını açık bir biçimde açıklayın. Çalışanlarınızda oluşabilecek soru işaretlerinin önüne geçin. Çünkü çalışan bağlılığı anketlerinin özellikle ilk kez düzenleneceği organizasyonlarda çeşitli yanlış anlaşılmalar olasıdır. Ayrıca, ortaya çıkacak verilerin kişisel olarak değerlendirilmediği mesajının da aktarılması gerekir. Aksi bir durum, bağlılık anketlerinde samimi yanıtların verilme olasılığını düşürür.

Duyuru aşamasında; e-posta daveti, haftalık hatırlatıcılar ve takvim davetiyelerinden yararlanabilirsiniz. Burada kullanacağınız dilin, kurumunuzu temsil edeceğini unutmamalısınız. Davette vurgulanması gereken mesaj; anketin gizliliği ve amacıdır. Ayrıca anketi doldurmak için son tarih bilgisi de bu aşamada verilmelidir. Son olarak; çalışanların akıllarına gelen her türlü soru için size ulaşabilecekleri bir iletişim noktası sunmalısınız.

Anket Tasarımı

Çalışan bağlılığını ölçmek adına belli temalara odaklanmış anket türleri vardır. Örneğin işe başlama anketi, çalışan memnuniyeti anketi, 360 derece anket ve çıkış anketi bunlar arasında öne çıkan anket türleridir. Sonuçlardan en verimli şekilde yararlanmak adına çoktan seçmeli ve açık metinli soru tiplerini birleştirin.  Sadece iş değil aynı zamanda yaşamsal sorulara da yer verin. Ayrıca anketlerde her departmana özel soru tipleri hazırlamanız gerekir. Mesela pazarlama departmanında spesifik bir sorun oluşmuşsa, o sorunun sadece pazarlama departmanında çalışan kişilere sorulması makuldür.

Uzun ve yorucu bir ankete kıyasla kısa ve verimli bir anket yapısını tercih edin. Anketi çalışanlarınıza yollamadan önce mutlaka tecrübe edin. Örneğin, anketin tamamlanma süresi ortalama olarak ne kadar? Sorular yeterince anlaşılıyor mu? Dil ve anlatımda aksaklıklar var mı? Sorular, doğru departmanlarla eşleştirilmiş mi? Tüm bunların sağlamasını yapmadan çalışanlarınıza anket sorularını yollamayın.

Anketiniz Bittikten Sonra yapabilecekleriniz

Anketten önceki süreç kadar sürecin sonrası da önemlidir. Çalışanlarınıza mutlaka onlardan gelen sonuçları okuduğunuzu ve değerlendirdiğinizi hissettirmelisiniz. Sonuçları uygun bir şekilde toplulukla paylaşın. Eylem ve takip süreçlerinin başarıl olması için anketten olduğu gibi anketten sonra da çalışanlarınızla iletişim halinde olmalısınız. Çalışanların liderlerden teşekkür mesajı alması bu açıdan önemli olacaktır. Ayrıca anket sonuçlarını özel bir sunum eşliğinde şeffaf bir şekilde yapmanız sizin lehinize olacaktır. Bu paylaşımın çalışan bağlılığı döngünüze olumlu bir katkı sunacağını bilmelisiniz.

Çalışan bağlılığı anketi, hem çalışanlarınızı organizasyon içinde daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır hem de onlarla şeffaflık ve güvene dayalı bir ilişki inşa etmenize yardımcı olacaktır. Çalışan bağlılığı anketini düzenlemeden önce profesyonel danışmanlardan oluşan Makers Consulting ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.