Çalışan Bağlılığı Anketi Nasıl Yorumlanmalı?

Çalışan bağlılığı, günümüz iş dünyasında kurumlar için kritik bir rol oynamaktadır. Çalıştığı işe bağlı ve genel olarak mutlu çalışanların performanslarının yüksek olması, elbette basit bir rastlantı ile açıklanamaz. Öyle ki Gallup’un araştırmasına göre bağlı olan çalışanların bağlı olamayanlara göre performansı %147 gibi ciddi bir oranda daha yüksektir. Bağlı çalışanların kurumların başarısını ve karlılığını arttırdığı, artık oldukça yaygınlaşmıştır. Bu sebeple kurumların, çalışan bağlılığını arttırmak adına çeşitli çalışmalar yapmaları da artık kaçınılmaz olmuştur.

Çalışan bağlılığını arttırmak için kurumlarda yapılan çalışan bağlılığı anketi bu açıdan etkili bir opsiyondur. Bu sebeple kurumlar; çalışanlarının sorunlarını, istek ve önerilerini, çalışan bağlılığı anketlerini referans alarak değerlendirme yoluna giderler. Çalışanların bağlılığını sorularla ölçen bu anketlere verilecek dürüst cevaplar, bu açıdan çok değerli bilgiler sağlar.

Çalışan bağlılığı anketlerinin elbette doğru yorumlanması da kurumlar için olumlu geri dönüşü olacak bir yatırımdır. Bu anketlerin nasıl yorumlanması gerektiğine dair detaylara göz atalım.

Çalışan Bağlılığı Anketi Nasıl Analiz Edilmeli?

Çalışan bağlılığı anketleri ile verimi yüksek, güvenli ve performansı üst seviyede bir organizasyon yaratmak mümkündür. Ancak bunun için anket sonuçlarının hassas ve bilinçli bir biçimde değerlendirilmesi gerekir. Öncelikle anketlerin, katılımcıların tamamlamaktan sıkılacağı kadar uzun olmamasına dikkat edilmelidir. Sonuçların doğruluğu ve güvenilirliği adına anketlerdeki bir başka sorun ise çok fazla konuya değinmesi olabilir. Anketin temasının çok olması, verileri karşılaştırmada zorluklara sebep olabilir. Tüm bu gerekçelerle, anketinizi iyi tasarlamanız şarttır. Yani bir anlamda anketlerin temel amacı, çok net bir biçimde belirlenmiş olmalıdır. Anket ile topladığınız verilerin sayısal olarak ölçülebilir olması da önemli bir kıstastır. Böylelikle önceki anketlerinizde karşılaştırmalar yapmanız kolaylaşacaktır.

Çalışan gruplarını farklılıklarına göre ayırmak, anketi analiz etmek adına gereklidir. Üst düzey çalışanlar ile alt düzeyde çalışanların durumlarının farklılıklarını bu süreçte muhakkak gözetmelisiniz. Her pozisyondaki çalışan aynı görüşe sahip ise bu durumu değiştirmeye yoğunlaşabilirsiniz. Anketlerden aldığınız sonuçları kendi kurumuzun önceki anketleri, ulusal ve sektörel bazda kıyaslayabilirsiniz.

Çalışan Bağlılığı Anketi Yorumlamasında Dikkat Edilecek Detaylar

Çalışan bağlılığı anketleri analizinde kulağa şaşırtıcı gelecek bir madde ile başlayalım. Her zaman en düşük puan alan konulara odaklanmanız yanlış olabilir. Çalışanların bazı konulara daha eleştirel yaklaşma eğilimi olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin maaş, yan haklar gibi konular, çalışanlar ve kurum için önemli olsa da çalışan deneyimini iyileştirmenin tek yolu değildir. Sorunların ne olduğu ile ilgili çok daha fazlasına sahip olmak için dinlenme zamanlarında daha derine inilebilir. Artan maaşlar veya ikramiye vermek sorunları çözmeye yetmeyebilir.

Çalışanlar üzerinde etkisi yüksek konulara odaklamak dikkat edilecek bir diğer konudur. Etkisi en büyük konular; her kademeden çalışanı takdir etmek, düşüncelerini alıp ve bunlara cevap vermek, liderlerin ulaşılabilir olması ve çalışanların net yanıtlar alabilmesi, çalışanları önemli kararların parçası haline getirmek şeklinde sıralanabilir. Bu konulara değinmeniz, çalışanların eleştirel olduğu konularda daha olumlu hale getirecektir.

Yönetim seviyeleri arasındaki boşlukları azaltmak da çalışan bağlılığı açısından olumlu bir etkiye sahiptir. Bu sayede çalışanların çalışan deneyimini liderlerin nasıl etkilediğini anlayabilirsiniz. Ayrıca liderlerin hesap verebilir olmasını sağlarsınız. Sürdürülebilir seçimler yapmanız, çalışan bağlılığı anketlerini etkileyen önemli bir konudur. Çalışan deneyimi ile ilgili iyileştirmeler yaparken liderlerinizi destekleyebileceğiniz alanlar seçmeniz önemlidir.

Anketleri Yorumlama Noktasında Öneriler

İnsan kaynakları, yöneticiler ve liderler çalışan bağlılığı anketlerinin yorumlaması ile ilgili sorumluluğu almalıdır. Çalışanların dürüstçe verdiği yanıtlara karşın aynı biçimde bir yorumlama idealdir. Yorumlamada en büyük handikap yaratan konu önyargılardır. Önyargılar verilerin yanlış yorumlanmasına ve dolayısıyla yanlış eylemler yapmaya kurumları sürükleyebilir. Bu sebeple anketleri yorumlayanların sahip oldukları önyargıların farkında olmasında faydalı olacaktır.

Anket sonuçları olduğunu unutmayın. Sonuçlar düşündüğünüz gibi olmayabilir, istediğiniz doğrultuda yönlendirmeye çalışmayın. Olumlu ve olumsuz sonuçları eşit biçimde değerlendirin. Olumsuz yorumları kişiselleştirmeden gelişime odaklanın. Kişilerin neden böyle bir yanıt verdiğinden çok neden böyle hissettiğine odaklanın.

Çalışan bağlılığı anketleri yorumlanırken hızlı hareket edilmesi, çalışanlara dinlenildiğini ve taksir edildiğini hissettirir. Ayrıca çıkan sonuçları liderlerle ve çalışanlarla paylaşabilirsiniz. Bu sayede daima iletişim halinde kalabilirsiniz. Liderlerin ise çıkacak sonuçlara karşı objektif olması çok önemlidir. Aksi halde çalışanlar anketlere katılmak istemeyebilir ve liderlere karşı bir tutumda davranabilir. Bir anda tüm alanlarda değişim yaratamayacağınızı düşünerek değişim alanlarını daraltın. Genel olarak iki veya üç eylem alanına öncelik verebilirsiniz.

Çalışan bağlılığı anketi ve yorumlaması günümüzde kurumlar için oldukça önem kazanmıştır. Siz de kurumunuzda çalışan bağlılığı anketi ile ilgili destek almak istiyorsanız, Makers Consulting ekibi ile iletişime geçebilir ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.