Büyük Veri (Big Data) Nedir?

Büyük veri kavramı detaylı olarak analiz edildiğinde verinin değerlendirilmesi açısından nasıl değişiklik yaratmış olduğu ve kurum ile kuruluşların ona neden büyük yatırımlar yaptığı ortaya çıkmaktadır. Büyük veri (big data) nedir, merak edenler için hazırladık: Büyük veri hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar bu yazımızda.

Büyük Verİ Ne Anlama Gelir?

Büyük veri kavramını net olarak kavrayabilmek adına veri kavramının açıklamasına ihtiyaç vardır. Veri, farklı kaynaklarda farklı tanımlamalarla açıklanıyor olmakla birlikte genel olarak çeşitli yöntemlerle toplanmış olan, işlenmemiş, gruplandırılmamış, yorumlanmamış veya analiz edilmemiş değerlerdir. Bu kapsamda İngilizcede big data olarak ifade edilen büyük veri, yine farklı tanımlamalar ortaya konmasına karşın genel bir ifadeyle, verinin aksine mevcut programlarla saklanamayan, yönetilemeyen ve işlenmesi mümkün olmayan veri kümeleri olarak açıklanabilir. Verinin türünü anlatmak için kullanılmakta olan büyük veri kavramı, aynı zamanda verinin analiz edilmesi, depolanması ve işlenmesi için kullanılan teknolojiyi de anlatır. Bu doğrultuda çeşitlilik içeren (Sosyal medya, banka, arama motorları sensörler vb. pek çok kaynaktan gelen, farklı biçimde verilerdir.), yüksek hacimli (Veri aralığı terabayttan petabayta kadardır.) big data, “Verilerin anılan eksik unsurlarının (gruplandırma, anlamlandırma vb.) tamamlanmış, hâlidir.” de denebilir.

Büyük veriyi tanımlarken onu diğer veri kümelerinden ayırmak için 3V notasyonu kullanılır. 3V, Volume (Hacim), Velocity (Hız) ve Variety (Çeşitlilik) kelimelerinin baş harflerini temsil eder. Verinin büyüklüğü ve boyutu, Volume; toplanmış veriyle zaman kaybı yaşamadan, anında harekete geçilmesi Velocity; verinin kaynak çeşitliliği ile biçimsel farklılığı ise Variety olarak ifade edilir. Kimi tanımlamalarda Value (Değer) de ayrım için kullanılan bir kavram olur ve büyük verinin tanımlanmasında 4V notasyonunun kullanıldığı görülür.

Veri Analatiği Hizmetlerimiz kapsamında verdiğimiz Makine Öğrenmesinden İş Hayatında Faydalanma ve Veri Bazlı Hikaye Anlatıcılığı eğitimlerimiz için bize ulaşın.

Büyük Verinin Çalışma Prensibİ

Büyük verinin toplanması, analiz edilmesi ve işlenmesi, ilgili konuda bilgiler edinilmesine, kararlar alınmasına ve gelecek tahminlerinin artmasına katkıda bulunur. Farklı türdeki veri kümeleri arttıkça ulaşılan sonuçların kesinlik yüzdesi de artışa geçer.

Büyük verinin ilişkilendirilmesi, anlaşılması ve kullanılabilir hâle getirilmesi noktasında veri madenciliği kavramı karşımıza çıkar. Big data’nın analizinde kullanılan bu araştırma tekniği kapsamında çeşitli bilim kollarından (yapay zekâ, istatistik, bilgisayar bilimi vs.) algoritmalar kullanılır.

En faydalı bilgiye ulaşmak için büyük verinin işlenebilir, en yalın hâline ulaşmak gerekir. Bunun için de çeşitli kaynaklardan elde edilmiş veriler, genellikle yapı modelleri kullanılarak birbiriyle ilişkileri açısından değerlendirilir ve simülasyonlar oluşturulur. Bu çalışma, veri noktalarının yerinin değiştirilmesiyle tekrarlanır. Ortaya çıkan sonuçlar, veriden ne kadar etkilendiği açısından ele alınır ve elde edilen bilgi, mevcut durumu çözümlemede ve gelecekte doğru kararlar almada kullanılır.

Büyük Verİ Kimler Tarafından Niçin Kullanılır?

Büyük veri, tüketici davranışlarının izlenmesinden farklılık yaratmak isteyenlere kadar pek çok kişi ve kurum/kuruluşça kullanılır. Big data’nın kullanılmasıyla kazançların arttığı, reklam giderlerinin azaldığı, pazarda daha etkili olduğu görülür.

Örnek vermek gerekirse sağlık alanında büyük veri kullanılarak yeni ilaçlar geliştirilmekte ve hastalıkların erkenden teşhis edilmesi mümkün hâle gelmektedir. Felaketlere karşı alınabilecek önlemler ve felaketler karşısındaki tutumu şekillendirmek ya da toplumdaki suç oranlarını azaltacak tedbirleri belirlemek için de büyük veriden yararlanılmaktadır. Girişimcilerin de büyük veriden yararlandığı ve böylelikle rekabetin yoğun olduğu pazarda güçlü bir şekilde ayakta kalabildikleri görülmektedir. Zira verileri doğru “okumanın” ardından doğru adımlar atmanın sonucu başarı getirmektedir.

Büyük Verinin Önemi

Büyük veri kavramını günümüzde bu kadar değerli kılan pek çok unsur vardır. Big data ile bugüne kadar değerlendirilmesi mümkün olmamış verilerin değeri ortaya çıkmış; devletler, topluluklar, kurumlar ve kuruluşlar işlenmiş verinin kendilerine bulunacağı katkıyı fark etmişlerdir. Bu farkındalık ise big data’ya yapılan yatırımların artmasına sebep olmuştur. Büyük veri; teknoloji, araştırma yöntemleri, dünyayı algılama biçimi, düşünme tarzı vb. insan ve toplumları doğrudan etkileyen alanlardaki ilerleyişe önayak olması sebebiyle önemini ortaya koymaktadır.

Büyük Verinin Dezavantajları

Büyük veri, yaşama her yönüyle sağladığı faydanın yanı sıra kimi endişelere de yol açmaktadır: Bir yandan yaşam tarzının iyi yönde değişmesine yol açarken diğer yandan neredeyse her alandaki verilerin toplanıp işlenmesini mümkün hâle getirmekte, bu da gizliliğin korunması gibi noktalarda kişileri tedirgin etmektedir. Bu nedenle büyük veri; veri gizliliği, veri güvenliği ve veri ayrımcılığı noktalarında veri toplayıcılarına ağır yasal sorumluluklar yüklemektedir. Sorumlulukların yerine getirilmemesi ve büyük verilerin sızmasının veri toplayıcılara maddi manevi ciddi kayıplar yaşatacağı unutulmamalıdır.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*
 
Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın