Büyük Şirketler, Tasarım Odaklı Düşünmeyle Rakiplerinin Önüne Nasıl Geçiyor?

Tüketici ihtiyaçlarının, teknolojinin, iş yapış biçimlerinin ve daha nice kriterin günümüzde hızla değişmesi, şirketlerin hem yerel hem küresel boyutlu rekabette zorlanmasına yol açıyor. Bugün dünyanın devleri olarak anılan Google, Apple, Samsung, General Electric gibi şirketlerinse bu savaştan galip çıkmak için benimsedikleri bir metodoloji var: tasarım odaklı düşünme (design thinking). Bu büyük şirketler tasarım odaklı düşünme ile rakiplerinin önüne nasıl geçiyor dersiniz? Sorunun yanıtını vermeden evvel tasarım odaklı düşünmeyi bilmeyenler için açıklayalım:

Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?

Bugün, dünyanın çeşitli bölgelerindeki başarılı üniversitelerde de öğretilen tasarım odaklı düşünme; müşteriyle empati kurma, sorunu tanımlama, çözüme yönelik fikirler ortaya koyma, prototip üretme ve test etme aşamalarını bünyesinde barındıran bir metodoloji olup yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla problemlere çözüm bulmak için kullanılır. Faaliyet gösterilen sektörde ayakta kalmak, ulaştığı konumu sabit kılmak ve sektöre yön vermek isteyen tüm şirketlerin inovatif olması gerektiği artık herkesçe bilinen bir gerçek. İşte bu inovasyon yolunda sağlam adımlarla ve doğru işler üreterek ilerleyebilmek için uygulanabilecek yöntemlerden biri de tasarım odaklı düşünme.

Çağımızın en geçerli fikir geliştirme ve problem çözme metodolojisi olan tasarım odaklı düşünme(design thinking) yöntemini uyguladığımız servislerimizi buradan takip edebilirsiniz. Teklif almak için bize ulaşın.

Tasarım Odaklı Düşünme, Şirketleri Sektörde Nasıl Öne Geçiriyor?

Kalıpların Dışına Çıkılması

Bulunduğu noktadan ileri gidemeyen şirketlerin temel problemlerinden biri, standart düşünme kalıplarının dışına çıkamıyor oluşlarıdır. Mevcut bir problemi çözmenin birden fazla yolu varken alışılagelmiş yöntemi benimseyen ve uygulamaya alan şirketler ne yazık ki yerlerinde saymaya mahkûmdurlar. Bu şirketlerin karşısında ise tasarım odaklı düşünmeyi felsefesi benimsemiş olan, bugünün büyük şirketleri var. 

Tasarım odaklı düşünme ile standart hâle gelmiş kalıpların dışına çıkmak, katılaşmış çözüm anlayışlarını yıkmak mümkün. Büyük şirketler işte bu düşünce anlayışını geçmişten beri benimsemiş olmaları sayesinde bugünün büyükleri hâline gelmiş durumda. 

Design thinking metodolojisini uygulayan büyük şirketler, bir problemle karşı karşıya kaldıklarında onu tespit etmekle kalmayıp ona etki eden faktörleri de hesaba katarak standart dışı çözüm önerileri sunabiliyor. Bu önerileri uygulamaya geçmeden evvel ürettikleri prototipler üzerinde test ediyor, test sonuçları başarılı olduğunda da problemi ortadan kaldırmaya yönelik nihai üretimi yaparak başarısını garanti altına alıyor. 

Yenilikçi kurumlarda vermiş olduğumuz Design Thinking atölyeleri artık sen de erişebil diye Udemy’de! Atölyeye bu aya özel indirimlerle kaydolabilirsin, hemen kaydol.

Tasarım odaklı düşünen büyük şirketler, ürün odaklı değil, müşteri odaklı bir yaklaşımı da benimsemiş oluyor. Bu nedenle başta hedef kitleyle empati kuruyor; ihtiyaç ve beklentileri net olarak tanımlıyor. Tasarım odaklı düşünme metodolojisi gereğince de sonuçları yorumlayarak inovatif fikirler üretiyor, fikirleri somutlaştırarak probleme çözüm olacak prototipler geliştiriyor ve tüm bu süreç boyunca insanlığa faydalı olmayı gözetiyor. Hâliyle son çıktılar da hedef kitle tarafından benimseniyor ve şirketin büyümesine olanak sunuyor. 

Tüketicilerin bir problemin çözümü olarak üretilmiş ürün ya da hizmetle nasıl etkileşime geçtiğini bu düşünce ile net bir şekilde benimseyerek de bu şirketler gerekli müdahaleleri zamanında yapma imkânına sahip oluyor. Yani, ürün odaklı davranmıyor, insana odaklanarak tercih edilen olmayı garanti altına alıyor. 

Tüm Departmanlarca Benimsenmesi

Büyük şirketler, insan odaklı bir metodoloji olması sebebiyle tasarım odaklı düşünmeyi sadece yaratıcı ve yenilikçi ürün ya da hizmet üretme aşamasında kullanmıyor, iş süreçlerinin tamamına uyguluyor. Bu nedenle de tasarım odaklı düşünme ekiplerini kurarlarken sadece inovasyon sürecine dâhil olanları değil aynı zamanda İK’dan pazarlamaya, kurumsal iletişimden stratejiye kadar neredeyse bütün departmanlarından destek alıyor. Tüm bu kanallardan gelen fikirleri prototipleyerek ürün, servis, iş süreci, iş modeli veya mekân gibi soyut ve somut noktalarda uygulamaya alıyor ve böylelikle çok yönlü ilerleyişini sürdürme şansı yakalıyor.

Makers Türkiye’de bireylere ve kurumsal firmalara verdiğimiz Design Thinking atölye çalışmalarında Yalın Kanvas, Strateji Kanvası, Değerlerin Belirlenmesi, Risk faktörlerinin analizi, Fikir üretirken ve seçerken matrislerden yararlanma gibi birçok aracı da deneyimletiyoruz. Böylece Design Thinking eğitimi ile birlikte girişimcilik ve inovatif karar alma rollerine de daha hakim olabiliyorsunuz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın