Burndown Chart Nedir, Nasıl Ölçülür?

Agile Proje Yönetimi’nde Scrum ekipleri sıklıkla Burndown Chart’a ihtiyaç duyar. Burndown Chart, Scrum’da kullanılan grafiktir. Scrum’da, her Sprint özelinde kısa zaman aralığı ile beraber belli bir amaca doğru ilerlenir. Scrum takımlarının Sprint’te aldığı işlerin birleşiminin tümü, o takımın ana hedefidir.

Scrum takımlarının günlük yaptıkları toplantılarda Sprint için ekip olarak hedefe nasıl ulaşacaklarını ve işin nasıl ilerlediği konuşulur. Scrum toplantılarında, söz konusu hedefe ulaşmak adına gidilen yolda neler yapıldığını en iyi gösteren araçlardan biri de Burndown Chart’tır. Burndown Chart ile Sprint’te kalan işleri ve Sprint günleri görmek mümkündür. Şimdi Burdown Chart ve Burndown Chart Ölçümü ile ilgili detayları ayrıntılı bir biçimde, başlıklar halinde anlatalım.

Burndown Chart Neden Kullanılır?

Scrum’da Sprint dönemlerinde takımların hedefe ulaşmak için ne durumda olunduğunu ve hedef doğrultusunda işlerin nasıl ilerlediğini görmelerini sağlamak amacıyla Burndown Chart kullanılır. U araç, temel olarak yatay ve düşey eksenden oluşan bir grafiktir.

Burndown grafiğinin yatay ekseninde “Sprint günleri”, düşey ekseninde ise “Sprint’te kalan iş” görülür. Bu grafik de dahil olmak üzere Scrum kültüründe bilgiyi raporlamak yerine yaymak esas alınır. Ayrıca yine bu kültürde emir komuta zinciri yerine takımların kendi kendilerini yönetmeleri de Scrum’un bir parçasıdır. Bu sebeple Scrum takımları Sprint günlerini ve Sprint’te kalan işi basit bir şekilde görülebilmesini sağlamak amacıyla Burndown Chart kullanırlar.

Araç aynı zamanda Sprint görevlerinin izlenmesi için kullanılan basit bir çizgi grafiği olarak da bilinir. Grafikten, ekip işlerin planlamaya göre gidip gitmediğini hedeflerine zamanında ulaşıp ulaşamayacaklarını görme şansı bulurlar. Değişikler ve iyileştirmeler yapmak için Burndown Chart’a bakarak kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Burndown Chart İle İlgili Detaylar

Scrum’da ekiplerin Sprint’te planladıkları işi ve bu işin tamamlanacağı zamanı takip etmek için Burndown Chart kullandıklarından bahsettik. Sprint’te listelenen işlerin, yani Backlog’daki işlerin erimesi, Burndown grafiği üzerinden takip edilir. Sprint’teki Backlog’un erimesiyle beraber Sprint’in sonunda sıfıra ulaşması istenir. Bunun öncesinde görevler daha da küçülemeyecek görev parçalarına ayrılmıştır.

Sprint planlama toplantısında parçalara ayrılan görevler için ideal zamanda tükenme tablosu çizilir. Sprint’teki günlerde; zaman X eksenine, planlanan ve erimesi gereken işler Y ekseninde yer alır. Bu tabloyu doğrudan Scrum Master hazırlar. Sprint’te kalan işleri ve zamanı günlük olarak takip eder. Günlük olarak güncellenen bitmiş işleri tüm ekip de bu tabloda görebilir.

Burndown Nasıl Ölçülür?

Burndown Chart, zaman ve planlanan işlerin gösterilmesinin haricinde de öğeler barındırabilir. Daha detaylı Burndown grafiklerinde hız, gerçek iş, kimin hangi işi yaptığını belirten etiketler kullanılabilir. Bu grafikte X ekseni süre (time) yer alırken Y ekseninde planlanan işler (story points) yer alır. Ayrıca planların işlerin nasıl ilerlediğini gösteren ilerleme çizgisi (progress line) bulunmaktadır. İlerleme çizgisinden Scrum takımının nasıl ilerlediği görülür. İlerleme çizgisi, Sprint’leri gerçek zamanlı olarak izlemek ve tahminlerle güncellemeyi mümkün kılar.

Yönerge (guidline), Burndown grafiğinde soldan sağa ve sağdan aşağıya doğru çizilen çapraz bir çizgidir. Yönerge çizgisinin ilerleme çizgisine yakın olması beklenir. Scrum ekibi Sprint süresi boyunca planlanan işleri sabit hızda tamamlayabiliyorsa yönerge çizgisi ilerleme çizgisi olarak görünür. Görevler (task) süreç içerisinde tamamlandıkça ilerleme çizgisi aşağıya doğru hareket eder.

Burndown Grafiği Nasıl Okunur?

Burndown grafiği ilerleme çizgisi ve yönerge karşılaştırılarak okunur. Başta da belirttiğimiz gibi iki çizginin birbirine yakın olması oldukça önemlidir. Bu iki çizginin yakın olması görevlerin planlanan zamanda biteceğini, son teslim tarihine yetişeceği bilgisini verir.

Eğer Scrum ekibinin ilerleme çizgisi yönerge çizgisinin üzerinde kaldıysa, ekip programın gerisinde kalmıştır. Yani bir başka deyişle programın arkasında (Behind Schedule) demektir. Birbirine yakınsa, işlerin yolunda (On-Track) olduğu anlaşılır.

Programın ilerisinde (A Head Shedule)ise hızlı bir biçimde işler bitiyor demektir. Programın ilerisinde gitmenin sebebi ise Sprint planlanırken planlanan işlerin, yani story pointslerin fazla verilmiş olması olabilir.

Agile Proje Yönetimi ile kullanılan metodolojilerin tüm ayrıntıları hakkında verdiğimiz eğitimler için Makers Türkiye ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Scrum kullanan ekipleriniz için Burndown Chart ve Burndown Chart ölçümlemeleri ile öğrenmek istediklerinizi eğitimlerimize katılarak sağlayabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.