Birden Çok Scrum Takımı Nasıl Kurulur?

Scrum takımları ürünü en doğru ve verimli bir şekilde açığa çıkarmak ve sunmak noktasında kolektif olarak çalışan grupları ifade eder. Genele ilgili projeleri organize etmek adına gerekli yeteneklere sahip kişilerden meydana gelir. Bu takımların en önemli özelliği kendi kendilerine organize olabilme konusunda son derece etkili olmalarıdır. Bir bakıma, herhangi bir lidere bağlı olmaksızın organizasyonun ne şekilde yapılabileceğine karar verirler. Peki birden çok Scrum takımı kurmak mümkün mü? Şimdi dilerseniz hep birlikte bu sorunun yanıtlarına odaklanalım.

Scrum Takımları Hakkında

Her şeyden önce en temel soruyu sormakla başlayabiliriz. Bir Scrum metodolojisi içerisinde geliştirme takımlarında kaç kişi yer alabilir. Genele bu kişilerin 5 ve 9 kişi arasında olması ön görülmektedir. İdeal olarak uzlaşılan sayının ise7 olduğunu aktarabiliriz. Bu rakam, günümüze kadar ulaşan deneyimlerin bir neticesidir.

Takım içindeki bireyler mutlak suretle kendi yeteneklerine uygun şekilde seçilmektedir. Yani ilgili projedeki ihtiyaçlara bağlı olarak kalite kontrol uzmanlarından yazılım mühendislerine kadar pek çok farklı meslek grubundan insana ihtiyaç olabilir. Bu durum tamamen odaklanılan proje ile alakalıdır. Scrum takımlarının bir arada çalışmaları, verimlilik açısından önemli bir detaydır. Öte yandan scrum toplantılarında ya da proje odaklı çalışmalarda anlık iletişimler, etkileşimler gerçekleşir.

Adım Adım Scrum Takımı Kurmak

Scrum takımlarının başlangıç halkasında bütün takıma oldukça detaylı bir biçimde Agile ve Scrum eğitimi verilmelidir. Bu temel eğitimin en başta verilmemesi, ciddi bir zaman kaybı yaratacaktır. Eğitim aşamasından sonra takımın bir araya gelmesi gerekir. İlk buluşmada ekip içi dinamikleri biraz hareketlendirmek zorundasınız. Tanışmanın verdiği gerginlik halinin ortadan kalkması adına ekibin birbiriyle bağ kurmasını ilk etapta hemen sağlamalısınız.

Bir sonraki adımda ekibin ya da takımın misyonunun netleşmesi gerekir. Bu bölümde takıma bağlı olan bir üst yönetici öne çıkmalıdır. Bu aşamada tüm beklentilerin çok net şekilde aktarılması şarttır. Beklentilerin net olması, hedefe odaklanmada size epey yardımcı olacak bir unsurdur.

Daha sonraki kısımda takımın adı ve logosu belirlenir. Takım adlarının ne kadar motive edici olduğu bilinir. Bu konuda demokratik bir seçim yapabilir ve herkesin görüşüne yer verebilirsiniz. En önemli aşamalardan bir tanesi de takım anlaşmasının yapılmasıdır. Bu anlaşma herkesin kendini güvende hissetmesini sağlar.  Bu anlaşma oluşturulurken herkesin fikrinin alınması gerekli bir detaydır. Takıma daha sonradan yeni üyeler geldikçe siz de takım anlaşmanızı yenilemelisiniz.

Takımla ilgili kararlar ortak bir şekilde alınır. Sonraki adıma ise Sccrum Master seçilmektedir. SM’nin takım içinde bağımsız bir rolü bulunur. Öte yandan Developer üyeleri arasında da yer alabilir. İlk sprint oluşturulmadan hemen önce mutlak suretle bu rolün netleşmesi şarttır. Bu aşamayı geçtikten sonra DoD’un belirlenmesi gerekecektir. Açılımı of Done Definition olan DoD, takımın başarılı çıktılar alması adına belirleyicidir.

Sprint’in süreleri, ritüel zamanları, retro ya da planlama zamanları takım olarak netleştirilir. Bu düzenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerektiği, takıma iletilmelidir. Ve elbette takımın iletişim kanalları konusunda bir fikir birliğine varılır. Ortak paylaşımlar için hangi araçların ve platformların kullanılacağı bilinmelidir.

Takımların hazırlık aşamasında ne gibi bir hazırlığa ihtiyaç duyduğu keşfedilmelidir. Yeni bir takımın sprint aşamasına geçmeden önce mutlaka bazı ön hazırlıklara ihtiyacı olacaktır. Rollout, projeyi ve paydaşları tanıma, Agile/ Scrum Refreshment, PO & SM Netleştirme, takım kimliğini oluşturma, Role Expectation, Board tasarımı, DOD belirleme, hazırlık aşamasının temel ayaklarını meydana getirir. Hazırlık aşamasındaki kronoloji kadar ilgili adımların pratik şekilde uygulanması da hayati derece önemlidir.

Yeni Bir Scrum Takımı Mümkün mü?

Scrum takımları, çok özel örnekler dışında ufak bir kadroya sahip olamaz. Bunun nedeni ürünleri geliştirmek adına çok farklı ve birbirinden farklı yeteneklere sahip bireylere duyulan ihtiyaçtır. Diğer yandan Scrum takımında olması gerektiğinden fazla kişinin olması da handikap oluşturur. Çünkü bu durum rol tanımlarının karışmasına yol açabilir. Yukarıda da söz ettiğimiz üzere Scrum takımlarının 10 kişiyi geçmesi önerilmez. Eğer proje çok büyükse ve farklı geliştirme motivasyonlarını içinde barındırıyorsa bu durumda Scrum takımını büyütmek yerine yeni Scrum takımlarının oluşturulması gerekir.

Bu süreçte kişiler farklı Scrum takımlarına bölünmektedir. Elbette Scrum takımları farklı kulvarlarda olsa da ortak bir hedef için vardır. Bu nedenle Scrum takımlarının proje süresince iletişim halinde olmaları gerekir. Ortalama bir Scrum takımında ürün sahibi, Scrum Master ve geliştirme ekibi olmak üzere üç önemli nokta söz konusudur.

Scrum takımlarınızı oluşturmadan önce Makers Türkiye’nin bu alanda uzman ekibiyle iletişime geçebilir ve süreci çok daha bilinçli ve güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.