Başarıya Giden Yolda İnsan Kaynaklarının Rolü ve İletişimin Gücü

Küresel rekabet ortamında bir şirketi başarıya götürecek etmenler, geçmişten bugüne değişikliğe uğramıştır. Günümüzde üretilen ürün ya da hizmetin nitelik ve niceliği kadar, çalışanların yetkinlikleri ile kurum içi ve kurum dışı iletişim de önem kazanmış durumda. Başarılı olmak isteyen şirketler artık İnsan Kaynakları’na (İK) ciddi yatırımlar yapıyor ve kişiler arasındaki iletişimi kuvvetlendirecek uygulamaları hayata geçiriyor. Bugünün doğrusu yarın değişmeye açık olduğundansa bu alanlardaki doğrularını güncellemek durumunda kalıyor. Güncellenmenin yolu ise gelişim sağlayan eğitimler almak, etkinliklere katılmaktan geçiyor.

İletişimin ve İnsan Kaynakları’nın Şirketler için Önemi

Günümüzde savunulan, bir şirketin başarısının, kişisel başarıdan ziyade ekip başarısına bağlı olduğu. Yani, örneğin, başarılı bir yönetici, bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılmadığı çalışan topluluğuyla şirketin konumunu ileri taşıyacak yeterli güce sahip olamıyor. Bu nedenle ekip içindeki uyum, bilgi aktarımı ve paylaşımlar verimliliği, dolayısıyla da başarıyı artıran etmenler olarak önem kazanıyor. Bir diğer deyişle iletişim, tüm iş sürecini doğrudan etkileyen en önemli etmen olarak karşımıza çıkıyor. İnsan Kaynakları’nın önemi de tam bu noktada açığa çıkıyor. Zira İK, sadece açık bir pozisyon için en uygun adayın seçilmesinden mesul değil. Aynı zamanda şirket içi iletişimin sağlıklı bir zeminde kurulmasını sağlayacak ortamı yaratmaktan ve iletişim kopukluğundan kaynaklı sorunların çözülmesinden de sorumlu.

Şirketlerin gelecekteki konumunu belirleyen yapı taşlarından olan çalışanların sadece kendi aralarındaki iletişim değil, benzer şekilde müşterilerle ve paydaşlarla kurdukları iletişim de şirketlerin başarısını etkiliyor. Bu doğrultuda İK’nın görevleri arasına, iletişimin tüm yönleriyle geliştirilmesi adına eğitimler düzenlemek de giriyor. Ancak bu eğitimler güncel durumlar layıkıyla analiz edilmiş olarak oluşturulmalı ve belirli bir amaç doğrultusunda, tüm senaryolara uygun olacak şekilde planlanmalı. Bunu gerçek kılmak içinse yenilikçi bakış açısını benimseyen, değişime açık olan İK profesyonellerinin varlığına ihtiyaç var. Yani İK, başarılı bir gelecek inşa etmek için önce kendini geliştirerek işe koyulmak durumunda.

Bugün, şirket içi ve dışı iletişim ile İnsan Kaynakları’nın önemini ortaya koyan, yöneticilerin gelişmesini sağlayan, yeteneklerini keşfetmelerine yol açan pek çok çalışma mevcut. Bu kapsamda ayrıca çeşitli etkinlikler de düzenleniyor:

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijitalleşme Zirvesi

Bu etkinliklerden ilki, 22 Ekim’de interaktif olarak gerçekleştirilecek olan İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijitalleşme Zirvesi. Çerçevesini en güncel bilgilerin çizdiği etkinliğin temel amacı, İK profesyonellerinin gelişimine katkıda bulunmak, kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak. Her yıl düzenlenen etkinlikte bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra ve diğer ülkelerin önemli şirketlerinin İK yöneticileri, kitap sahibi otoriteler ve akademisyenler konuşmacı olarak bilgi birikimlerini paylaşacak.

İç İletişim Zirvesi

Bir diğer etkinlikse 3-4 Kasım tarihlerinde on-line olarak gerçekleştirilecek olan İç İletişim Zirvesi. 3’üncü kez düzenlenecek olan etkinliğin amacı, temelinde “güven” olan iç iletişimin şifrelerini çözmek. Bu kapsamda ele alınacak konular arasında fiziki uzaklığa rağmen şeffaf ve yakın iletişim kurmanın boyutları, dönüşüme uyum sağlama psikolojisi, çalışanların bakış açısı, liderlerden beklentiler var. Ayrıca, yakın geçmişteki önemli uygulamalar da İç İletişim Zirvesi’nde ele alınacak.

Performans Yönetim Zirvesi

25-26 Kasım tarihleri arasında on-line olarak gerçekleştirilecek olan Performans Yönetim Zirvesi de ilgili konularda ufuk açıcı etkinliklerden. Etkinlikte pandemiden etkilenen cephelerden İK’nın uzaktan, esnek ve dijital çalışma, iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların kaygılarının yönetilmesi, iletişimin sürekliliği vb. konularla ilintili sorularına yanıt aranacak. Liderlik gelişimi, motivasyon, performans ve kariyer konularında ne tür aksiyonlar alınmalı, ne tür araştırmalar yapıldı ve İK profesyonelleri nasıl bir yol haritası izliyor vb. sorular, yanıtlanması beklenen sorulardan yalnızca birkaçı.

 

Unutmayın: Başarının yönü, içten dışa doğrudur!


Makers Türkiye başarılı İK yönetimi ve sağlıklı iletişim ortamı yaratma noktalarında şirketlere yol gösteriyor, onların değişen koşullara adapte olmasını sağlayan çalışmalar imza atıyor. Makers Türkiye’yle iletişime geçin, siz de beklenmeyen durumlar yaşandığında İK yönetimi anlayışını şartlara uygun hâle getiren, iletişimin gücünü ve 21.yy yetkinliklerini keşfedenlerden olun!

Kurumlarda uyguladığımız yeni nesil danışmanlık ve yenilikçi eğitim kurgularımızı siz de kurumunuzda hayata geçirmek için bize ulaşın, [email protected]

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın