Başarının Altın Anahtarı: Açık Fikirli Olmak

Başarının Altın Anahtarı: Açık Fikirli Olmak

Bir bireyin sahip olduğu fikirlerin hududunun karşısına dikilmiş olan sahip olabileceği fikirlerin hudutsuzluğu göz kamaştırıcıdır. Çeşitli kaynaklardan öğrenilen bilgiler ve zaman içerisinde kazanılmış deneyimler insanoğlunun yaşamını idame ettirmesini sağlar. Sınırsız bilgi kaynağından toplanan yeni fikirler ile bu fikirlerin uygulamaya alınması, kişiden başlayıp topluma yansıyacak bir ilerleyişin fitilini ateşler. Bu kapsamda açık fikirlilik, ilerlemenin ve başarıya ulaşmanın altın anahtarı olarak kabul edilebilir.

Açık fikirli olmak, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi iş yaşantısında da kişilere başarı getirir. Özellikle girişimci kimliğiyle pazara giriş yapanların değişime açık, inovatif olması, bugünkü rekabet koşulları göz önünde bulundurulduğunda bir beklentiden ziyade bir zorunluluk hâline gelmiştir. Strateji oluşturmada, yeni fikirler üretmede, sorun çözmede vb. pek çok eylemde başarılı addedilen girişimcilere bakıldığında açık fikirli olmalarının bu başarılarına doğrudan katkıda bulunduğu görülür.

Açık Fikirli Olmak Ne Demektir?

John Locke, doğrulanmamış bilgiyi bilgiden saymak için deneyim kazanmanın gerekli olduğunu savunur. Locke’un deyimiyle insan zihni boş bir levhadır ve bu levhaya yazılacakları, kazanılan deneyimler belirler. Bu ifadelere dayanarak açık fikirli olmayı açıklamak gerekirse söz konusu açıklık, yeni fikirlerin süzgeçten geçirilmeden mutlak doğru kabul edilmesi anlamına gelmez. Tutum ve davranışlara yansıyan açık fikirlilik, kişinin kendi fikriyle örtüşmemesine karşın her türlü yeni olaya, duruma ve fikre ön yargısız biçimde hoşgörüyle yaklaşmasını, bakış açısını değiştirmesini, fırsatları görmesini sağlayan bir kişilik özelliğidir.

İnovatif bakış açısı, problem çözme ve girişimci gibi düşünme yeteneklerini kazandıran Online Akademi servislerimizi kurumunuz ile denediniz mi? Bize ulaşın, size 24 saat içerisinde anlatalım.

Bir Girişimci Açık Fikirli Olmak için Ne Yapmalı?

Açık fikirli olmak için kat edilmesi gereken yol meşakkatli olsa da mutlak başarı vadettiğinden girişimcilerin sözde kolay pratikte zor olan bu yolda kendine rehber edinmesi tavsiye edilir. İşbu rehber, birbirinden farklı tekniklerin harmanlanmasıyla oluşturduğu eğitim programları ile girişimcileri açık fikirli, başarı elde etmeye hazır hâle getirir. Eğitimlere katılan girişimciler açık fikirli olmalarını sağlayacak şu özellikleri kazanırlar:

  • Öfke kontrolü,

Herhangi bir olay ya da durum hakkında, sahip olunan fikirlere taban tabana zıt fikirler öne sürüldüğünde öfkeyi kontrol etme, sakinleşip durumu değerlendirme, empati kurma ve böylelikle yeni bakış açısı kazanma.

  • Doğru zamanda iletişim kurma,

Farklı fikirlerle başa çıkılamadığında tartışmayı sürdürmek ya da mekânı terk etmek yerine sessizliği koruma ve fikir savaşını ileri bir tarihe erteleme.

  • Ufku genişletme,

Yenilik için mekân değiştirme, daha önce bulunulmamış sosyal ortamlara girme, yeni ağlar kurma, yeni deneyimler kazanma.

  • Anlamaya çalışma,

Durum ya da olayların kaynağını bulmak. Bir problemi çözüme kavuşturmak ya da farklı fikirlerin neden ileri sürüldüğünü net olarak kavramak için aşırıya kaçıp muhatapları bunaltmadan soru sormayı, yorum yapmadan anlamayı öğrenme.

  • Dinleme ve açıklama yapma,

Özellikle ekip çalışmalarında değerlendirmeye alınacak denli kuvvetli olmayan farklı fikirleri de dinlemeyi öğrenme ve karşı argümanlarla ilgili fikrin neden tatbik edilmemesi gerektiğini açıklama.

  • Barışçıl ortam yaratma,

Farklı fikirlerin sahiplerini kişisel özellikleri ve geçmişiyle değerlendirme, empati kurarak sağlıklı, barışçıl bir tartışma ortamı yaratma.

  • Esnek olma,

Sabit fikirlilikten kurtulup esneyerek salt doğrunun kendine ait olamayacağına ikna olma, yaşanan değişimler sonucunda mutlak doğrunun da değişmiş olabileceğini anlama.

  • Ders çıkarma,

Sahip olunmayan fikirlerin enginliğini kavrama, bu kavrayışla bilmemekten korkmama ve farklı fikirleri farklı tüm kaynaklardan toplayıp ders çıkarma.

Makers Türkiye olarak özenle hazırlanmış, Design Thinking, Agile ve 21.yy Yetkinleri etkili eğitimlerimizle çalışanlarınıza başarılı olmanın altın anahtarını sunuyoruz. Eğitimlerimizi tamamladığınızda değişime açık hâle gelecek, iletişim kurduğunuz tüm kişilerin fikirlerini değerlendirmeye almanın ve böylelikle gelişmenin formülünü öğreneceksiniz. Hatalarınızı erken dönemde fark edecek ve farklı açılardan görebilecek, ekibinizden maksimum seviyede verim alacak, katı inançlarınızı terk ederek inovasyon önündeki engelleri kaldıracaksınız. Açık fikirli olma eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın